Statistikk

Her finner du statistikk om forekomsten av selvmord i norsk og internasjonal sammenheng. Blant annet fins det oversikter over selvmordstall og selvmordsrater fra Dødsårsaksregisteret.

  • Nasjonal dødsårsaksstatistikk for 2018:

    • Totalt antall selvmord: 674

    • 472 menn og 202 kvinner

Dødsårsaksregisterets statistikkbank (publisert 04.12.19)

Fakta om selvmord

Suicide: Factsheet (WHO)

Selvmord i Norge i 2017 - grafer og tabeller

Samlet oversikt i grafer og tabeller 2017 (Grafiske fremstillinger ved professor dr.med. Ping Qin)

Les kommentar til statistikken for 2017


Se også Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Artikler om statistikk

Se flere artikler


Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon


 

    Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 5. des. 2019 09:16