Statistikk

Nasjonal dødsårsaksstatistikk for 2018

- Totalt antall selvmord: 674

- 472 menn og 202 kvinner 

Nye data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge – et høyt antall som vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet. Av de 674 livene som gikk tapt i selvmord var det 202 kvinner, noe som er det høyeste absolutte antallet noensinne i Norge. 

I alt 472 menn tok sitt eget liv og den største økning ser vi her - ca 17,4 % flere enn året før (403 menn tok selvmord i 2017). Mer statistikk for Norge i 2018


Forekomst av selvmord i Norge

Bildet kan inneholde: mennesker i naturen, atmosfærisk fenomen, naturlig landskap, tann, tåke.

Forekomst av selvmord på verdensbasis


Selvmord i Norge i 2017 - grafer og tabeller


Artikler om statistikk

Se flere artikler


Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon


 

    Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 25. mars 2020 17:05