Statistikk

Her finner du statistikk om forekomsten av selvmord i norsk og internasjonal sammenheng. Blant annet fins det oversikter over selvmordstall og selvmordsrater fra Det nasjonale dødsårsaksregisteret.


Tall fra Folkehelseinstituttet

Nasjonal dødsårsaksstatistikk for 2015 (frigitt 2.11.16):
Totalt antall selvmord: 590
400 menn og 190 kvinner
Dødsårsaksregisterets statistikkbank - klikk på D10 Selvmord t.v.


Selvmord: Grafer og tabeller (pdf)

De grafiske fremstillingene i pdf-filene over er laget av professor dr.med. Ping Qin, ansatt ved NSSF

Se også kommentar til statistikken for 2015 og fakta om selvmord


Uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 2014

Det var 137 selvmord viser årsrapporten fra Kunnskapssenteret (publ. juni 2015)

For 2013 se årsrapporten fra Kunnskapssenteret

Tidligere år


Artikler om statistikk

    Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 21. sep. 2017 09:50