Statistikk

Her finner du statistikk om forekomsten av selvmord i norsk og internasjonal sammenheng.

  • Nasjonal dødsårsaksstatistikk for 2018:

    • Totalt antall selvmord: 674

    • 472 menn og 202 kvinner

Statistikk for Norge i 2018 (grafer og tabeller)

Fakta om selvmord

Kommentar til statistikken for 2018

 

Til Dødsårsaksregisterets statistikkbank

Suicide: Factsheet (WHO)


Se også Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Selvmord i Norge i 2017 - grafer og tabeller


Artikler om statistikk

Se flere artikler


Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon


 

    Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 25. feb. 2020 13:03