2020 - Side 2

Publisert 11. mars 2020 13:42

Naloksonprosjektet ved SERAF lanserer i dag ny nettside. Nettsiden er oppdatert med informasjon rettet mot alle brukergruppene i prosjektet og tilpasset bruk med små og store skjermer.

Marianne Riksheim Stavseth
Publisert 8. jan. 2020 11:37

Fredag 17. januar forsvarer Cand.med. Ingvild Holdø sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of Alimemazine and Other Hypnotics in Infants and Toddlers. A pharmacoepidemiological study