English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Tiltak i forbindelse med COVID19-epidemien

Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper under korona-epidemien.

SERAF har i den forbindelse laget et informasjonskriv omkring spesielle tiltak for disse sårbare gruppene.

Les mer om tiltakene

SERAF har også laget to korte videoer knyttet til henholdsvis rusbehandling og rusmiddelbruk og Covid-19.

Se filmene her

Ressurser

Kommende arrangementer

Grunnet Covid-19 er kurs og arrangementer utsatt inntil videre.

SERAF i media

Aktuelle saker

Kontakt SERAF

+47-23368976
+47-23368972

seraf-admin@medisin.uio.no

Kliniske studier ved SERAF