Forskergrupper ved Klinikk for laboratoriemedisin (KLM)

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved Klinmed, UiO. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet. De fleste gruppene består av medlemmer fra både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS).

Avdeling for farmakologi

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk genetikk

Avdeling for mikrobiologi

Avdeling for patologi

Avdeling for rettsmedisinske fag

Klinikkens grupper på OUS

Publisert 19. okt. 2017 09:35 - Sist endret 11. apr. 2022 13:12