Forskere fra NORMENT K. G. Jebsen deltok på anerkjent schizofrenikonferanse

Deltakere fra både NORMENT K.G. Jebsen senter for psykoseforskning og fra prosjektet "Jobbmestrende oppfølging" deltok ved “The 4th Biennial Schizophrenia International Research Society SIRS Conference” 5.-9. april.

Schizophrenia International Research Society, "SIRS", er en medlemsorganisasjon for schizofreniforskning.

SIRS målsetninger er

  • å øke samarbeidet mellom forskere internasjonalt
  • å øke forståelsen av hva schizofreni er og innvirkningen på den enkelte og på samfunnet
  • å støtte overføringen av forskningskunnskap til klinisk praksis.

SIRS arrangerer annethvert år en forskningskonferanse i Firenze, Italia. Denne konferansen holder et høyt faglig nivå, og har i løpet av kort tid blitt den største schizofrenikonferansen.

 

Kognitiv før-konferanse

Psykolog og post doc Anja Vaskinn holdt et muntlig innlegg med følgende tema: "Neurocognitive Secrements are Present in Intellectually Superior Schizophrenia". Hun viser her at schizofrenipasienter som presterer over gjennomsnittet evnemessig, likevel gjør det noe dårligere på spesifikke tester sammenliknet med friske kontroller med samme IQ.

 

Symposium

Professor Ingrid Melle ledet symposiumet “Childhood Trauma as Risk Factor in Psychotic Disorders- in Search of Mechanisms” i samarbeid med Paola Dazzan fra Institute of Psychiatry i London og med deltakere fra Institute of Psychiatry i London, Orygen Youth Health i Melbourne, Universite de Paris i Paris og NORMENT.

Psykiater og forsker Bruno Etain fra Paris presenterte blant annet resultater fra et samarbeid mellom den franske forskningsgruppen og NORMENT, som viser at tidlig traumatisering er en risikofaktor for et mer alvorlig forløp ved bipolar lidelse (Etain et al., 2013 “Childhood trauma is associated with severe clinical characteristics of bipolar disorders”, J Clin Psychiatry; og Aas et al., 2013 “Additive effects of childhood abuse and cannabis abuse on clinical expressions of bipolar disorders”, Psychological Medicine; Aas et al., 2014 “Affective lability in patients with bipolar disorders is associated with high levels of childhood trauma”, Psychiatry Research, under publisering).

Som del av samme symposiet presenterte også psykolog og post doc Monica Aas ved NORMENT K.G. Jebsen sitt pågående arbeid om samspillet mellom genvariasjoner i BDNF-genet og traumer (BDNF er et neurotrofin, dvs. en gruppe proteiner som påvirker overlevelse og utvikling av nerveceller). Hun presenterte data på hvordan dette påvirker stress-sensitive områder i hjernen.

 

Posterpresentasjoner

En viktig formidlingskanal i forskningskonferansen er daglige posterpresentasjoner. Psykolog og post doc Akiah O. Berg presenterte sin pågående undersøkelse av migrasjon som risikofaktor for hørselshallusinose og relasjonen til tidlige traumer. Anja Vaskinn hadde en posterpresentasjon knyttet til temaet “Negative symptoms, social self-efficacy and social function in schizophrenia: what is the pathway?" - om utviklingen av sosial fungering. PhD-student Kjetil Nordbø Jørgensen presenterte sine nylige funn om røyking og strukturell hjerneavbildning i psykose og bipolarpasienter. Han finner at røyking er assosiert med endringer i enkelte deler av hjernen. PhD-student Lynn Mørk Johnsen presenterte sine funn om strukturell MR og hjerneforandringer assosiert med vedvarende apati.

Prosjektet Jobbmestrende oppfølging hadde også flere postere på konferansen. PhD-stipendiat June Lystad viste data om bruken av et nytt kognitivt testbatteri (MATRICS). PhD-stipendiat Stig Evensen presenterte data om kostnadseffektivitet av intervensjonen brukt i Jobbmestrende oppfølging. PhD-stipendiat Helen Bull viste data om hvordan tidligere arbeidserfaring påvirket arbeidsutføring og prosjektlederen. Professor Erik Falkum viste i en poster bakgrunn og organisering for hele prosjektet.

 

Vil du vite mer?

For videre lesing av nylige aksepterte artikler presentert på SIRS-konferansen i regi av NORMENT K.G. Jebsen eller mer informasjon om posterpresentasjoner fra SIRS-konferansen, kontakt senterkoordinator Kristin Myklebust (kristin.myklebust@medisin.uio.no).

Av Ingrid Melle, Monica Aas
Publisert 22. apr. 2014 15:09 - Sist endret 22. apr. 2014 16:17