2018

Publisert 7. des. 2018 09:45

Trine Vik Lagerberg, Thomas Bjella og Kristin Lie Romm ved NORMENT har skrevet kronikk i Dagsavisen om behovet for å kvalitetssikre apper som brukes i sammenheng med behandling.

Publisert 4. des. 2018 09:30

Kari M. Ersland og Silje Skrede ved NORMENT og Universitetet i Bergen har skrevet en artikkel i tidsskriftet "Best Practice" om sin forskning på virkningen av antipsykotiske legemidler.

Publisert 29. nov. 2018 15:16

Senterleder Ole A. Andreassen er blitt intervjuet av VG om forskning på psykiske lidelser og muligheter for bedre behandling.

Publisert 5. okt. 2018 11:43

Torsdag 4. oktober ble professoren ved NORMENT tildelt Bergesenprisen for sin fremragende innsats som forsker på alvorlige psykiske lidelser.

Publisert 4. sep. 2018 08:28

NORMENT-forsker Tobias Kaufmann er intervjuet av tidsskriftet Quanta Magazine om sin bruk av maskinlæring i forskning på hjernen.

Publisert 29. aug. 2018 09:00

NORMENT og Bipolarforeningen deltok i år på Arendalsuka med seminaret "Mentale lidelser koster: Forsker vi nok?" Konklusjonen var at hvis vi skal forstå årsakene til mental sykdom og utvikle bedre behandling, trengs det mer kunnskap, spesielt på enkelte områder.

Publisert 27. juli 2018 13:24

De prestisjefylte ERC tildelingene henger høyt i internasjonal forskning. Her teller kvalitet, djervhet og evne til å stille og belyse fundamentale spørsmål helt i den internasjonale forskningsfronten. Vi gratulerer seks nye vinnere av ERC starting grants. Hele 5 av disse innen SH (samfunnsvitenskap og humanoria). I tillegg fikk Harald Stenmark ett nytt advanced grant tidligere i år. Vi gleder oss med vinnerene og deres fagmiljøer og institutter.

Publisert 12. juni 2018 10:41

Lars Tjelta Westlye, gruppeleder og påtroppende kjerneforsker ved NORMENT, er tildelt Early Career Award fra Oslo universitetssykehus.

Publisert 8. juni 2018 11:43

Postdoktor ved NORMENT, Torgeir Moberget, er tildelt pris fra Fulbright-stiftelsen for sin artikkel om lillehjernens rolle i schizofreni. 

Publisert 5. juni 2018 09:50

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks forskergrupper ved sykehuset. For andre halvår 2017 ble Olav Smeland og kollegaer ved NORMENT tildelt pris for fremragende forskningsartikkel om sammenhengen mellom genetisk risiko for schizofreni og kognitive funksjoner.

Publisert 7. mai 2018 11:36

Postdoktor Jaroslav Rokicki ved NORMENT bli tildelt pris for beste poster under NEURONUS-konferansen i Krakow 20.-22. april 2018.

Publisert 4. mai 2018 09:29

En forskningsartikkel fra NORMENT var blant de 100 mest leste artiklene i Nature-tidsskriftet Scientific Reports i 2017.

Publisert 2. mai 2018 10:45

Tittel på avhandlingen er "Inflammatory pathways in severe mental disorders – a transdiagnostic approach".

Publisert 6. apr. 2018 12:22

NORMENTs årsrapport for 2017 er nå publisert. Rapporten er en bestilling fra Forskningsrådet som en del av SFF-ordningen.

Publisert 5. mars 2018 09:50

NORMENT og SERAF inviterer til konferansen "Mental Health and Addiction - Norwegian Research Opportunities" i Oslo den 31. mai og 1. juni 2018. 

Publisert 9. feb. 2018 11:37

Postdoktor Akiah Ottesen Berg og stipendiat Camilla Bakkalia Büchmann har skrevet et sammendrag av forskning gjort ved NORMENT om sykdomsinnsikt og sosiokulturelle forklaringsmodeller hos innvandrere med psykose. Artikkelen er publisert i tidsskriftet BestPractice.

Publisert 1. feb. 2018 09:30

Aftenposten har den siste tiden publisert flere artikler om psykiske lidelser. Leder ved NORMENT, Ole A. Andreassen, har sammen med professor og overlege Jan Ivar Røssberg så langt bidratt med seks kronikker om myter, årsaker, medisinbruk og samtaleterapi relatert til psykiske lidelser.

Publisert 31. jan. 2018 09:17

Ingrid Melle og Ole A. Andreassen er redaktører av boken, og flere andre forskere ved NORMENT har skrevet kapitler i den nye utgaven av den mest omfattende læreboken i psykiatri i Norge.