Aktuelle nyheter

Bildet viser gruppeleder Torill Ueland
Publisert 17. juni 2021 18:25

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Kognisjon og funksjon sin forskning på kognitiv fungering hos personer med og uten psykisk lidelse. 

Bildet kan inneholde: hode, menneskekroppen, deling, gest, lykkelig.
Publisert 14. apr. 2021 11:57

Gina Åsbø, Kristin Fjelnseth Wold og Camilla Bärthel Flaaten ved NORMENT har skrevet en kronikk i Klassekampen hvor de etterspør et sterkere fokus på psykiske lidelser som risikofaktor for alvorlig forløp av koronasykdom.

Bildet inneholder portrettfotoer av de 12 medlemmene i forskningsgruppen
Publisert 25. mars 2021 14:41

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Biologisk psykiatri sin forskning på sammenhengen mellom biologiske og mentale fenomener.

Bildet kan inneholde: hånd, produkt, finger, gest, skrift.
Publisert 5. mars 2021 13:27

Hva gjør at noen mennesker utvikler schizofreni, og hvilken rolle spiller miljøfaktorer som traumer, kosthold og rusbruk? Torsdag 4. mars inviterte NORMENT til webinar der disse spørsmålene ble belyst med utgangspunkt i ny forskning. 

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business.
Publisert 22. okt. 2020 18:58

Erik Johnsen, Rune Kroken og kollegaer ved NORMENT har sammenlignet ulike antipsykotiske medikamenter og funnet at det er stor forskjell på hvor godt de fungerer. Resultatene er nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Lancet Psychiatry.

Bildet kan inneholde: Hake.
Publisert 24. juni 2020 12:01

Andreassen får prisen for å ha bidratt til å avdekke den komplekse genetiske arkitekturen bak psykiske lidelser og for viktige bidrag til forskningen på mental helse i Norge.

Bildet kan inneholde: briller, hake, briller, panne, hvitkrage-arbeider.
Publisert 4. juni 2020 18:45

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks forskergrupper ved sykehuset. For andre halvår 2019 ble Tobias Kaufmann og kollegaer ved NORMENT tildelt pris for fremragende forskningsartikkel om hjernens aldring ved ulike hjernesykdommer som demens, multippel sklerose og schizofreni.