Aktuelle nyheter

Bildet viser gruppeleder Vidar M. Steen
Publisert 24. juni 2022 10:46

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Molekylære risikofaktorer sin forskning på biologiske kjennetegn og mekanismer som er involvert i symptomer og respons på antipsykotika.

Bildet viser gruppeleder Trine Vik Lagerberg
Publisert 24. mars 2022 10:42

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Kliniske symptommekanismer sin forskning på symptomer ved alvorlige psykiske lidelser. 

Bildet inneholder portrettfotoer av de 12 medlemmene i forskningsgruppen
Publisert 17. des. 2021 11:43

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Legemidler og behandling sin forskning.

Bildet kan inneholde: lilla, fiolett, kronblad, magenta, elektrisk blå.
Publisert 27. sep. 2021 13:46

Et av NORMENTs overordnede mål er å fremskaffe ny kunnskap som kan komme til nytte for pasientene og bedre behandlingen av alvorlige psykiske lidelser. Dette var også temaet for senterets årsmøte den 16.-17. september.

Bildet viser gruppeleder Lars T. Westlye
Publisert 27. sep. 2021 11:21

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Multimodal hjerneavbildning sin forskning på hjernens utvikling og psykiske lidelser.

Bildet viser gruppeleder Torill Ueland
Publisert 17. juni 2021 18:25

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Kognisjon og funksjon sin forskning på kognitiv fungering hos personer med og uten psykisk lidelse.