Aktuelle nyheter

Publisert 1. nov. 2019 11:24

Utdelingen av Anders Jahres medisinske priser ble markert 31. oktober med Jahre-forelesning og prisutdeling.

Bildet kan inneholde: presentasjon, offentlig tale, begivenhet, seminar, orator.
Publisert 26. okt. 2019 17:41

Tirsdag 15. oktober holdt senterleder Ole A. Andreassen foredrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk på Bioteknologirådets frokostmøte.

Bildet kan inneholde: publikum, mennesker, publikum, font, begivenhet.
Publisert 15. okt. 2019 17:34

Schizofreni og bipolar lidelse er sterkt arvelige sykdommer. Men går det an å forutsi hvem som vil få dem? Det er et av målene til førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye, som nå mottar Anders Jahre-prisen for yngre forskere.

Henter forslag fra Google
Publisert 17. sep. 2019 10:45

Postdoktor Claudia Barth ble tildelt pris for sin poster under ECNP-konferansen i København 7.-10. september 2019.

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet, ungdom, publikum, presentasjon.
Publisert 26. aug. 2019 16:44

Forskere fra NORMENT og SERAF deltok i år på Arendalsuka med arrangementet "Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?". 

Bildet kan inneholde: .
Publisert 24. aug. 2019 17:28

Senterleder Ole A. Andreassen ved NORMENT er tildelt Excellent Researcher Award fra Oslo universitetssykehus.

Bildet kan inneholde: medisinsk utstyr, beregnet tomografi, medisinsk, radiologi, medisinsk bildebehandling.
Publisert 17. juni 2019 13:00

Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere er på 400 000 kroner og deles i år mellom førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Jenny Mjösberg fra Karolinska Institutet, Stockholm. Hovedprisen på én million kroner går til professor Carl-Henrik Heldin fra Universitetet i Uppsala.

Bildet kan inneholde: Konvensjon, Akademisk konferanse, Seminar, Auditorium, Lesing.
Publisert 13. juni 2019 12:26

Torsdag 23. mai inviterte NORMENT til åpent kveldsseminar om forskning på schizofreni og bipolar lidelse. Publikum fikk høre om nye funn relatert til gener og hjernen, sykdommenes forløp over tid, og utprøving av ny behandling.

Bilde av senterleder Ole A. Andreassen.
Publisert 5. juni 2019 12:50

En stor internasjonal studie med bidrag fra NORMENT har avdekket nye gener som gir økt risiko for å utvikle bipolar lidelse.

Publisert 12. apr. 2019 10:49

NORMENTs årsrapport for 2018 er nå publisert. Rapporten er en bestilling fra Forskningsrådet som en del av SFF-ordningen.

Publisert 29. mars 2019 15:32

Monica Aas og kollegaer ved NORMENT har dokumentert at pasienter med alvorlige psykiske lidelser som har opplevd barndomstraumer,  har kortere telomerer. Disse endestykkene på kromosomene har sammenheng med livslengden vår.

Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget ved UiO
Publisert 29. mars 2019 14:25

Klinmed bidrar i syv av åtte konvergensmiljøer ved UiO:Livsvitenskap i perioden 2019-2023.

Publisert 26. mars 2019 12:40

Diabetes, organdonasjon, bevisstheit, immunsystemet, bevis i valdtektssaker, mentale lidingar, medisinplantar og kreft. Dette er samfunnsutfordringar som skal undersøkast i tverrfaglege forskingsgrupper innan livsvitskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 19. mars 2019 10:26

Et viktig mål med forskningen ved NORMENT er å finne svar på hvorfor det går bra med noen med schizofreni, mens andre sliter med å mestre tilværelsen og hverdagslivet. En ny behandlingsstudie viser at trening av sosialkognitive funksjoner kan ha positiv effekt. 

Publisert 13. feb. 2019 16:08

Forsker Tobias Kaufmann ved NORMENT har mottatt prisen Excellent Paper in Neuroscience Award (EPNA) for sin forskningsartikkel om hjerneutvikling og mental helse.

Publisert 9. jan. 2019 15:25

Ny forskning fra NORMENT viser at det er et overlapp mellom gener som er involvert i mentale lidelser og intelligens. Postdoktor Olav B. Smeland og kollegaer fant blant annet at risikogener for bipolar lidelse var knyttet til høyere intelligens.

Publisert 4. jan. 2019 10:39

Anders Jahres medisinske priser for år 2019.

Publisert 7. des. 2018 09:45

Trine Vik Lagerberg, Thomas Bjella og Kristin Lie Romm ved NORMENT har skrevet kronikk i Dagsavisen om behovet for å kvalitetssikre apper som brukes i sammenheng med behandling.

Publisert 4. des. 2018 09:30

Kari M. Ersland og Silje Skrede ved NORMENT og Universitetet i Bergen har skrevet en artikkel i tidsskriftet "Best Practice" om sin forskning på virkningen av antipsykotiske legemidler.

Publisert 29. nov. 2018 15:16

Senterleder Ole A. Andreassen er blitt intervjuet av VG om forskning på psykiske lidelser og muligheter for bedre behandling.

Publisert 5. okt. 2018 11:43

Torsdag 4. oktober ble professoren ved NORMENT tildelt Bergesenprisen for sin fremragende innsats som forsker på alvorlige psykiske lidelser.

Publisert 4. sep. 2018 08:28

NORMENT-forsker Tobias Kaufmann er intervjuet av tidsskriftet Quanta Magazine om sin bruk av maskinlæring i forskning på hjernen.

Publisert 29. aug. 2018 09:00

NORMENT og Bipolarforeningen deltok i år på Arendalsuka med seminaret "Mentale lidelser koster: Forsker vi nok?" Konklusjonen var at hvis vi skal forstå årsakene til mental sykdom og utvikle bedre behandling, trengs det mer kunnskap, spesielt på enkelte områder.

Publisert 27. juli 2018 13:24

De prestisjefylte ERC tildelingene henger høyt i internasjonal forskning. Her teller kvalitet, djervhet og evne til å stille og belyse fundamentale spørsmål helt i den internasjonale forskningsfronten. Vi gratulerer seks nye vinnere av ERC starting grants. Hele 5 av disse innen SH (samfunnsvitenskap og humanoria). I tillegg fikk Harald Stenmark ett nytt advanced grant tidligere i år. Vi gleder oss med vinnerene og deres fagmiljøer og institutter.

Publisert 12. juni 2018 10:41

Lars Tjelta Westlye, gruppeleder og påtroppende kjerneforsker ved NORMENT, er tildelt Early Career Award fra Oslo universitetssykehus.