Aktuelle nyheter

Bildet viser gruppeleder Srdjan Djurovic
Publisert 30. sep. 2022 08:58

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Stamceller og mekanismer sin forskning på molekylærgenetikk og bruk av stamceller for å øke kunnskapen om alvorlige psykiske lidelser.

Bildet kan inneholde: vannforsyning, vann, økoregion, natur, azure.
Publisert 29. sep. 2022 15:40

Ved NORMENT studerer vi mentale lidelser på alle nivåer, fra de mest grunnleggende biologiske prosesser til kliniske symptomer. Den 19.-20. september samlet vi våre ansatte til årsmøte med foredrag og diskusjoner om senterets forskning på mentale lidelser. 

Bildet viser gruppeleder Vidar M. Steen
Publisert 24. juni 2022 10:46

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Molekylære risikofaktorer sin forskning på biologiske kjennetegn og mekanismer som er involvert i symptomer og respons på antipsykotika.

Bildet viser gruppeleder Trine Vik Lagerberg
Publisert 24. mars 2022 10:42

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Kliniske symptommekanismer sin forskning på symptomer ved alvorlige psykiske lidelser. 

Bildet inneholder portrettfotoer av de 12 medlemmene i forskningsgruppen
Publisert 17. des. 2021 11:43

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Legemidler og behandling sin forskning.

Bildet kan inneholde: lilla, fiolett, kronblad, magenta, elektrisk blå.
Publisert 27. sep. 2021 13:46

Et av NORMENTs overordnede mål er å fremskaffe ny kunnskap som kan komme til nytte for pasientene og bedre behandlingen av alvorlige psykiske lidelser. Dette var også temaet for senterets årsmøte den 16.-17. september.

Bildet viser gruppeleder Lars T. Westlye
Publisert 27. sep. 2021 11:21

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Multimodal hjerneavbildning sin forskning på hjernens utvikling og psykiske lidelser.