2021

Bildet kan inneholde: hånd, menneskelig, skrift, gest, lykkelig.
Publisert 5. mars 2021 13:27

Hva gjør at noen mennesker utvikler schizofreni, og hvilken rolle spiller miljøfaktorer som traumer, kosthold og rusbruk? Torsdag 4. mars inviterte NORMENT til webinar om miljøfaktorer ved schizofreni, der disse spørsmålene ble belyst med utgangspunkt i ny forskning.