2022

Bildet viser gruppeleder Trine Vik Lagerberg
Publisert 24. mars 2022 10:42

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Kliniske symptommekanismer sin forskning på symptomer ved alvorlige psykiske lidelser.