2022

Bildet viser gruppeleder Srdjan Djurovic
Publisert 30. sep. 2022 08:58

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Stamceller og mekanismer sin forskning på molekylærgenetikk og bruk av stamceller for å øke kunnskapen om alvorlige psykiske lidelser.

Bildet kan inneholde: vannforsyning, vann, økoregion, natur, azure.
Publisert 29. sep. 2022 15:40

Ved NORMENT studerer vi mentale lidelser på alle nivåer, fra de mest grunnleggende biologiske prosesser til kliniske symptomer. Den 19.-20. september samlet vi våre ansatte til årsmøte med foredrag og diskusjoner om senterets forskning på mentale lidelser. 

Bildet viser gruppeleder Vidar M. Steen
Publisert 24. juni 2022 10:46

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Molekylære risikofaktorer sin forskning på biologiske kjennetegn og mekanismer som er involvert i symptomer og respons på antipsykotika.

Bildet viser gruppeleder Trine Vik Lagerberg
Publisert 24. mars 2022 10:42

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Kliniske symptommekanismer sin forskning på symptomer ved alvorlige psykiske lidelser. 

Publisert 31. jan. 2019 13:07

Prisen tildeles en forsker, en forskergruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinner(e) må være 40 år eller yngre på tildelingstidspunktet. Formålet med prisen er at den skal være en inspirasjon og en påskjønnelse for lovende yngre forskere.