2016

Publisert 9. des. 2016 15:57

Forskere ved NORMENT og Universitetet i California San Diego (UCSD) har funnet en sammenheng mellom seks ulike genvarianter og visse personlighetstrekk. I tillegg tyder funnene på at enkelte genvarianter påvirker både personlighetstrekk og psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Resultatene er publisert i tidsskriftet Nature Genetics.

Publisert 7. des. 2016 08:18

Professor Kenneth Hugdahl, en av NORMENTs åtte kjerneforskere, har skrevet en kronikk i Bergens Tidende om hørselshallusinasjoner. Å høre stemmer som ikke finnes, er et fenomen som ikke bare rammer pasienter med schizofreni, men som også forekommer i befolkningen generelt.

Publisert 14. juni 2016 13:51

Christine Lycke Brandt disputerte den 13. Juni 2016 ved Institutt for klinisk medisin. Hun forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Brain networks in psychotic disorders: A neuroimaging study of working memory related activation, connectivity, and anatomy. Vi gratulerer!

Publisert 29. mars 2016 09:05

Psykologiprofessor Kenneth Hugdahl mottar Advanced Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for andre gang. Han og Nobelprisvinner Edvard Moser er de eneste forskerne i Norge som har mottatt dette toppstipendet to ganger.

Publisert 29. mars 2016 08:23

Arrangør: Bipolarforeningen Norge i samarbeid med NORMENT KG Jebsen Senter for Psykoseforskning, Klinikk for psykisk helse og avhengighet og Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo    Tid og sted: Onsdag 30. mars kl. 18-20:30, Stort auditorium, Rikshospitalet Påmelding: Møtet er åpent for alle og er gratis

Publisert 14. mars 2016 07:57

Ingeborg har vært tilknyttet vår fMRi-gruppe. Hennes hovedveileder har vært Jimmy Jensen, biveileder Ole A. Andreassen. Hennes PhD-arbeid har tittelen: Effect of aripiprazole vs haloperidol on brain activity in healthy volunteers

Publisert 7. jan. 2016 08:33

Vi sakser fra pressen: Klassekampen 31.desember 2015: NÅR HJERNEN SKIFTER GIR.

Kenneth Hugdahl er kjerneforsker ved NORMENT og professor ved Universitetet i Bergen.