2014

Publisert 10. des. 2014 10:53

MSc Liv Falkenbergved Universitetet i Bergen forsvarte 5.12. sin avhandling for graden PhD: "Neuronal Underpinnings of Healthy and Dysfunctional Cognitive Control".

Veiledere var professor Kenneth Hugdahl og forsker René Westerhausen.

 

NORMENT - K.G. Jebsen gratulerer!

Publisert 8. des. 2014 14:11

NORMENT-prosjektet "Molekylære mekanismer for alvorlige psykiske lidelser" får oppmerksomhet på Helse Sør-Østs nettsider denne uka.

Publisert 19. nov. 2014 09:03

I forbindelse med gjennomføring av Strategi 2020 besøker rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe alle instituttene ved UiO i løpet av en toårsperiode.

Publisert 3. nov. 2014 09:56

Møbius-prisen er Forskningsrådets pris for fremragende forskning.

Publisert 15. okt. 2014 13:14

Sju NORMENT-forskere deltar i prosjektet "ENIGMA" gjennom "The ENIGMA-Schizophrenia Working Group".

Publisert 13. okt. 2014 10:38

Schizofreni er forbundet med venstrevendthet, viser ny studie.

Publisert 8. sep. 2014 11:47

Tildelingen er basert på prosjektsøknaden "Early stress, clinical characteristics and biomarkers in psychosis".

Publisert 22. juli 2014 10:21

Norske forskere har bidratt til å oppdage over hundre nye genvarianter som gir økt risiko for schizofreni, hvorav 83 ikke tidligere har blitt beskrevet.

Publisert 8. juli 2014 09:12

Professor Ole A. Andreassen snakker om aktuelle innovasjonsprosjekter i NORMENT K. G. Jebsen.

Publisert 2. juli 2014 08:53

NORMENT K.G. Jebsens kjerneforsker Srdjan Djurovic ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo er fra 1. juli ansatt i adjungert bistilling som professor II ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.

Publisert 1. juli 2014 10:12

NORMENT K.G. Jebsen-forskere med ny artikkel.

Publisert 30. juni 2014 10:02

Cannabis spiller sannsynligvis en rolle i å utløse, eller fremskynde, psykoselidelser.

Publisert 24. juni 2014 08:20

Kristiina Kompus (post doc) i NORMENT K.G. Jebsen senter for psykoseforskning er medforfatter.

Publisert 27. mai 2014 12:47

Av og for PhD-studenter. Påmeldingsfrist utvidet til 2.6.!

Publisert 26. mai 2014 15:26

Samarbeid bygget på European Network of Bipolar Research Expert Centres (ENBREC), med fokus på mekanismeforskning og forløp innen bipolar lidelse.

Publisert 5. mai 2014 11:08

Ole A. Andreassen er en av 15 nye medlemmer i den matematisk-naturvitenskapelige klassen, i gruppa for medisinske fag.

Publisert 22. apr. 2014 15:09

Deltakere fra både NORMENT K.G. Jebsen senter for psykoseforskning og fra prosjektet "Jobbmestrende oppfølging" deltok ved “The 4th Biennial Schizophrenia International Research Society SIRS Conference” 5.-9. april.

Publisert 14. apr. 2014 09:45

Andres M. Dale er gjesteforsker ved NORMENT, og blant de mest fremgangsrike nordmenn i utlandet i kategorien «akademia».

Publisert 9. apr. 2014 09:54

Siden 2009 har psykoseforskningsmiljøet arrangert TOPs fagdag for å presentere forskere, vise fram forskningen som pågår, dele ideer og innspill.

Publisert 12. mars 2014 13:26

Meltzerfondets ærespris deles ut hvert femte år, og går til forskere som har drevet fremragende vitenskapelig virksomhet ved Universitetet i Bergen.

Publisert 12. mars 2014 13:20
Publisert 5. mars 2014 09:57

NORMENT - K. G. Jebsen og Forskerskole for psykiatri og ruslidelser Helse Sør-Øst har arrangert en ukes kurs/workshop i det Strukturerte Kliniske Intervju for DSM IV, symptom Axis 1 diagnose (SCID-I) og Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS).

Publisert 13. jan. 2014 12:09

Post doc Monica Aas og professor Ingrid Melle ved NORMENT K. G. Jebsen senter for psykoseforskning har i samarbeid med britiske kolleger foretatt en systematisk gjennomgang av litteraturen som knytter seg til kognitive funksjoner ved førstegangspsykoser.

Publisert 6. jan. 2014 15:16

Mulighet for storskala datainnsamling, ny teknologi for kartlegging av gener samt nye metoder for hjerneavbildning bedrer muligheten til å finne svar på psykosegåten.