2014

Publisert 10. des. 2014 10:53

MSc Liv Falkenbergved Universitetet i Bergen forsvarte 5.12. sin avhandling for graden PhD: "Neuronal Underpinnings of Healthy and Dysfunctional Cognitive Control".

Veiledere var professor Kenneth Hugdahl og forsker René Westerhausen.

 

NORMENT - K.G. Jebsen gratulerer!

Publisert 19. nov. 2014 09:03

I forbindelse med gjennomføring av Strategi 2020 besøker rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe alle instituttene ved UiO i løpet av en toårsperiode.

Publisert 26. mai 2014 15:26

Samarbeid bygget på European Network of Bipolar Research Expert Centres (ENBREC), med fokus på mekanismeforskning og forløp innen bipolar lidelse.

Publisert 5. mars 2014 09:57

NORMENT - K. G. Jebsen og Forskerskole for psykiatri og ruslidelser Helse Sør-Øst har arrangert en ukes kurs/workshop i det Strukturerte Kliniske Intervju for DSM IV, symptom Axis 1 diagnose (SCID-I) og Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS).

Publisert 13. jan. 2014 12:09

Post doc Monica Aas og professor Ingrid Melle ved NORMENT K. G. Jebsen senter for psykoseforskning har i samarbeid med britiske kolleger foretatt en systematisk gjennomgang av litteraturen som knytter seg til kognitive funksjoner ved førstegangspsykoser.

Publisert 6. jan. 2014 15:16

Mulighet for storskala datainnsamling, ny teknologi for kartlegging av gener samt nye metoder for hjerneavbildning bedrer muligheten til å finne svar på psykosegåten.