kreftforskningsprisen

 • 10. apr. 2019

  Fakultetsledelsen ønsker Anne Simonsen til lykke med vel fortjent pris.

  Fra venstre: Dekan Ivar P. Gladhaug, prodekan for forskning Jens Petter Berg og MED-professor og prisvinner Anne Simonsen.

 • 10. apr. 2019

  Fakultetsledelsen ønsker Anne Simonsen til lykke med vel fortjent pris.

  Fra venstre: Prisvinner Anne Simonsen, dekan Ivar P. Gladhaug og prodekan for forskning Jens Petter Berg.

 • 10. apr. 2019

  En stolt professor Anne Simonsen fikk Kong Olav Vs kreftforskningspris av H.M. Kongen.

  Fv. H.M. Kong Harald, Generalsekretær Anne Lise Ryel, professor Anne Simonsen og styreleder Gunn-Elin Bjørneboe i Kreftforeningen.

   

 • 10. apr. 2019

  I sin takketale trakk Simonsen spesielt frem hvilke uvurderlig støtte Kreftforeningen har vært for usikker men ikke desto mindre viktig grunnforskning som kan gi stor uttelling i fremtiden.

 • 10. apr. 2019

  Gamle festsal var fullsatt til utdelingen av Kong Olav Vs kreftforskningspris til Anne Simonsen og Norwegian Breast Canser Group (NBCG)

 • 10. apr. 2019

  Kongen delte ut kreftforskningsprisen til Bjørn Naume, leder for NBCG og professor II ved Institutt for klinisk medisin.

  Fra venstre: Generalsekretær Anne Lise Ryel, H.M. Kong Harald, Bjørn Naume, Ellen Schlichting, Erik Wist, Turid Aas, styreleder Gunn-Elin Bjørneboe i Kreftforeningen.

 • 10. apr. 2019

  Blitsen haglet da kongen delte ut Kreftforskningsprisen til Anne Simonsen.

  Fv. Generalsekretær Anne Lise Ryel, H.M. Kong Harald, professor Anne Simonsen og styreleder Gunn-Elin Bjørneboe i Kreftforeningen.

 • 10. apr. 2019

  Kongen delte ut Kong Olav Vs kreftforskningspris til Anne Simonsen.

  Fv. Generalsekretær Anne Lise Ryel, H.M. Kong Harald, professor Anne Simonsen og styreleder Gunn-Elin Bjørneboe i Kreftforeningen.

 • 10. apr. 2019

  Kongen delte ut Kreftforskningsprisen til Anne Simonsen.

  Fv. Generalsekretær Anne Lise Ryel, H.M. Kong Harald, professor Anne Simonsen og styreleder Gunn-Elin Bjørneboe i Kreftforeningen.

 • 10. apr. 2019

  Kongen deler ut prisen til Bjørn Naume, leder for NBCG og professor II ved Institutt for klinisk medisin.

  Fra venstre: Generalsekretær Anne Lise Ryel, H.M. Kong Harald, Bjørn Naume, Ellen Schlichting, Erik Wist, Turid Aas, styreleder Gunn-Elin Bjørneboe i Kreftforeningen.

 • 10. apr. 2019

  Kongen delte ut prisen til Bjørn Naume, leder for NBCG og professor II ved Institutt for klinisk medisin.

  Fra venstre: Generalsekretær Anne Lise Ryel, H.M. Kong Harald, Bjørn Naume, Ellen Schlichting, Erik Wist, Turid Aas, styreleder Gunn-Elin Bjørneboe i Kreftforeningen.