Reidun Førde

  • 5. sep. 2019

    Kansellisjef ved slottet, Mette Tverli overekker St.Olavs Orden til professor Reidun Førde. 

  • 5. sep. 2019

    Reidun Førde som kommandør av St. Olavs Orden.

  • 6. sep. 2019
  • 5. sep. 2019

    Departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørn Inge Larsen hilste fra Bent Høie: Vi har noen veldig vanskelige rom i helsetjenestene. Reidun Førde går inn i disse rommene og hjelper oss å finne en vei ut.