Fire forskere fra MED utnevnt til Oslo-ambassadører

Våre professorer Dan Atar, Kjetil Retterstøl, Erik Taubøll og Tom Øresland utnevnt til Oslo-ambassadører av borgermester Marianne Borgen.

Gjennom et nytt ambassadørprogram, samarbeider Oslo Convention Bureau med ulike fag- og forskningsmiljøer i Oslo om å få internasjonale konferanser til hovedstaden. Oslo Convention Bureau bistår i planlegging og organisering av møter, konferanser, kongresser og insentivturer i Oslo. De i tilbyr kostnadsfrie, uforpliktende råd og assistanse for arrangører i planleggings- og søkefasen, fra første steg i prosessen og frem til arrangementet finner sted. Saken fortsetter under bildene.
Oslo-ambassadører 2022

Fire nyslåtte Oslo-ambassadører ved MED

Våre professorer Dan Atar, Kjetil Retterstøl, Erik Taubøll og Tom Øresland ble utnevnt til "Oslo Conference Ambassador" av Oslo Conference Bureau, som er VisitOSLOs kongressavdeling, i en høytidelig seremoni på Grand Hotel i Oslo denne uka.
 
– Jeg vil takke ambassadørene for innsatsen med å avholde konferanser i Oslo og få norsk forskning og fagkompetanse ut i verden. Med det nye ambassadør-initiativet styrkes dette ytterligere. Sammen gjør dere Oslo enda mer attraktiv som kunnskapsby og reisemål, sa ordfører Marianne Borgen til ambassadørene.
 
Nyslått Oslo-ambassadør og professor Dan Atar som er ansatt i Medisinsk klinikk ved Institutt for klinisk medisin (Klinmed) ble hendret for sin innsats for å få flere konferanser til Oslo innen sitt fagfelt kardiologi de siste årene: I 2018 EACVI Euro-Echo / Imaging Congress - ESC, i 2019 EHRA Europace Cardiostim Congress - ESC, i 2020 HFA Heart Failure Congress - ESC og nå i 2022 EHRA Congress - ESC.
 
Nyslått Oslo-ambassadør og professor Kjetil Retterstøl, Seksjon for klinisk ernæring, Institutt for medisinske basalfag (IMB), ble hedret for sin innsats med å få Congress of the European Atherosclerosis Society - EAS hit i 2026.       

Nyslått Oslo-ambassadør og professor Erik Taubøll, Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin (Klinmed) ble hedret for sin innsats med å European Academy of Neurology - EAN til byen i 2019.

Nyslått Oslo-ambassadør og professor emeritus Tom Øresland ved Institutt for klinisk medisin (Klinmed) ble hendret for sin innsats med å få European Society of Coloproctology - ESCP til Oslo i 2021.

Les mer

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 31. mars 2022 14:17 - Sist endret 6. apr. 2022 20:50