English version of this page

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i daglig drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen består av seks seksjoner, samt Regionaletiske komitéer.

Kontakt

Postadresse

Det medisinske fakultets administrasjon, P.B. 1078 Blindern, 0316 OSLO

Besøksadresse

Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 2. etg. 0372 Oslo

Telefon

(+47) 22 84 53 00

E-post

postmottak@medisin.uio.no

Stedkode

500100