English version of this page

Studieseksjonen

Studieseksjonen har studieadministrativt ansvar for Profesjonsstudiet i medisin. I tillegg har Studieseksjonen et rådgivende og koordinerende ansvar overfor alle studieprogram ved fakultetet, blant annet knyttet til program- og emneendringer, student- og timeplanleggingssystemer, samt digitale eksamener.

Underenheter

Kontakt

Postadresse Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo Telefon: +47 22851136 E-post:

Enhetskoder

Koststed 13000510 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 500102 Vortex, FS m.m.