English version of this page

Studieseksjonen (MEDSTUD)

Seksjonen er ansvarlig for planlegging av profesjonsstudiet i medisin, studieveiledning og avvikling av eksamener tilknyttet programmet. Seksjonen har et overordnet ansvar for utstedelse av grader og vitnemål, samt kvalitetssikring av alle studiene ved fakultetet.

Kontakt

Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo Telefon: +47-22851136 E-post: Stedkode: 500102