English version of this page

Seksjon for HR Det medisinske fakultet

Alle prosessene i en organisasjon som handler om de ansatte hører inn under fagområdet HR (Human Resources). Fagområdet spenner fra organisasjonskultur og -psykologi til administrasjon og arbeidsrett.

Seksjon for HR har en koordinerende rolle i fakultetets arbeid innen HR, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og personalarbeid.

Våre ansatte bidrar med rådgivning og støtte til fakultetets ledelse og instituttenes/enhetenes HR-avdelinger/administrasjoner i tillegg til utvikling av felles rutiner og retningslinjer (policyer) i samarbeid med disse.

Seksjonen ivaretar også det operative personalarbeidet i fakultetsadministrasjonen og er kontaktpunktet til UiOs sentraladministrasjon innen fagområdet HR og HMS.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1078, 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårdsvei 3 Sogn Arena 2.etg 0372 Oslo Telefon: +47 22845300 E-post:

Enhetskoder

Koststed 13000555 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 500117 Vortex, FS m.m.