English version of this page

Økonomiseksjonen - Det medisinske fakultet

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13000545 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 500115 Vortex, FS m.m.