English version of this page

Dekanvalg 2022

I september 2022 er det dekanvalg for perioden 1.1.2023-31.12.2026. Ansatte og studenter kan stemme.

Fristen for å foreslå kandidater utløper mandag 15. august klokken 12.00. Kandidater skal foreslås via Nettskjema.

Retningslinjer for dekanvalget ved MED:

  • Dekan skal velges blant fast vitenskapelig ansatte i minst halv stilling, eller professor II. Eksterne kandidater kan også stille til valg. De må tilfredsstille samme kvalifikasjonskrav som interne kandidater.
  • Dekanen utpeker og oppnevner selv sine prodekaner.
  • Det gjennomføres direkte valg ved hjelp av elektronisk avstemming for alle velgergrupper.
  • Valget gjennomføres etter bestemmelsene i Valgreglement for Universitetet i Oslo og Utfyllende regler for valg av dekan ved Det medisinske fakultet. (NB. Valreglementet vil harmoniseres med oppdateringer i UH-loven i løpet av juni.)

Viktige datoer

  • Forslag til kandidater sendes valgkomiteen via Nettskjema innen 15. august 2022 kl. 12.00.
  • Allmøte med debatt mellom kandidatene: 5. september på Rikshospitalet eller zoom.
  • Stemmeperiode: 7. september 2022 kl. 8.00 til 14. september 2022 kl.12.00.Valgresultatet offentliggjøres samme dag som valget avsluttes.

Kandidatforslag

Ansatte med stemmerett og studenter registrert ved fakultetet har forslagsrett på dekan. Et forslag skal være undertegnet av minst 10 personer med stemmerett. Ingen kan være underskrivere på mer enn ett forslag. Blant underskriverne bør det være utpekt en kontaktperson. I tillegg har hvert medlem av valgkomiteen selvstendig forslagsrett.

Presentasjon av kandidater

Det blir avholdt presentasjonsmøte i uke 35. Nærmere informasjon kommer.
 

Hvem kan stemme?

Stemmerett har ansatte i minst halv stilling ved fakultetet, samt professor II. Avgjørende for stemmerett er ansettelsesforholdet den dagen vedkommende avgir stemme. Den som har permisjon for å inneha stilling utenfor universitetet, har ikke stemmerett.

Studenter som er registrert ved fakultetet, har stemmerett.

Avgi stemme

Valget er åpent fra 7.9.2022 kl. 08.00 til 14.9.2022 kl 12.00.
Avgi stemme - stem her når valget åpner.

Valgkomite og valgstyre

Fakultetsstyret har utpekt en valgkomite for dekanvalget som skal sørge for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett.

Fakultetets valgstyre har ansvar for at valget gjennomføres i henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valget.

Publisert 20. mars 2018 10:20 - Sist endret 10. aug. 2022 15:04