English version of this page

Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å sørge for at det finnes aktuelle kandidater, og at de presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen.

Valgkomiteen for dekanvalget 2018 har følgende medlemmer:

  • Seniorrådgiver Bente Johansen, komiteens leder (representant for teknisk/administrativ tilsatte)
  • Professor John-Anker Zwart (representant for vitenskapelig tilsatte)
  • Professor Anne Moen (representant for vitenskapelig tilsatte)
  • Student Tiril Seppola Reed

Valgkomiteens arbeid

På det nåværende tidspunkt arbeider valgkomiteen med å finne frem til egnede kandidater. Det er sterkt ønskelig at det stiller flere kandidater, slik at det blir et reelt valg. Det er også viktig at det om mulig finnes kandidater av begge kjønn.

Valgkomiteen oppfordrer alle ansatte og studenter til å komme med forslag til kandidater. Videre oppfordres fagmiljøer og andre grupperinger til å diskutere mulige kandidater og fremme forslag overfor valgkomiteen.

Valgkomiteens oppgaver og sammensetning er fastsatt i valgreglementets § 22

Kontakt valgkomiteen

valgkomiteen@medisin.uio.no

Publisert 28. sep. 2011 16:05 - Sist endret 9. mars 2018 13:04