Ansatte - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst

Listen inneholder 31 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aukrust, Pål pal.aukrust@medisin.uio.no
Bjørnerem, Marianne Rådgiver +47 22845531 marianne.bjornerem@medisin.uio.no
Carlsson, Andreas Brekke +47 22841065 a.b.carlsson@ifikk.uio.no
Carson, Marianne Rådgiver +47 22845521 marianne.carson@medisin.uio.no
Dønåsen, Ingrid Seniorrådgiver +47 22845523 ingrid.donasen@medisin.uio.no
Emblem, Ragnhild ragnhild.emblem@medisin.uio.no
Fjordholm, Finn Skre Rådgiver +47 22845821 f.s.fjordholm@medisin.uio.no
Fosse, Erik Torgeir +47-97071849 e.t.fosse@medisin.uio.no
Harstad, Kristine Gjul Rådgiver k.g.harstad@medisin.uio.no
Hølen, Jacob Christian Seksjonssjef +47 22845518 j.c.holen@medisin.uio.no
Joranger, Line +47 22845018 line.joranger@psykologi.uio.no
Kavli, Anne Schiøtz Seniorkonsulent +47 22845512 a.s.kavli@medisin.uio.no
Klokk, Tove Irene Seniorrådgiver +47 22845522 t.i.klokk@medisin.uio.no
Lauvrak, Silje Anett Ugland Seniorrådgiver +47 22845520 s.a.u.lauvrak@medisin.uio.no
Lundblad, Kristine Seniorrådgiver +47 22845513 kristine.lundblad@medisin.uio.no
Mosling, Tone Transeth Førstekonsulent +47 22845598 t.t.mosling@medisin.uio.no
Myrvold, Silje Førstekonsulent +47 22845514 silje.myrvold@medisin.uio.no
Olafsen, Trine Kvam Student t.k.olafsen@fys.uio.no
Olsen, Øyvind Grønlie Seniorrådgiver +47 22857547 o.g.olsen@medisin.uio.no
Pekovic, Hanne Johansen Rådgiver +47 22845501 h.j.pekovic@medisin.uio.no
Pettersen, Fred-Johan f.j.pettersen@fys.uio.no
Sagbakken, Elin Evju Seniorrådgiver +47 22845502 e.e.sagbakken@medisin.uio.no
Strand, Anders Seniorrådgiver +47 22844167 anders.strand@medisin.uio.no
Tallaksen, Chantal Marie Elisabeth Kontornr: 22118644 c.m.e.tallaksen@medisin.uio.no
Thorsen, Claus Henning Seniorrådgiver +47 22845515 c.h.thorsen@medisin.uio.no