Ansatte - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst

Listen inneholder 18 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bjørnerem, Marianne Rådgiver +47 22845531 marianne.bjornerem@medisin.uio.no
Carson, Marianne Rådgiver +47 22845521 marianne.carson@medisin.uio.no
Dønåsen, Ingrid Rådgiver +47 22845523 ingrid.donasen@medisin.uio.no
Eikeland, Nora Førstekonsulent +47 22845526 nora.eikeland@medisin.uio.no
Fjordholm, Finn Skre Rådgiver +47 22845821 f.s.fjordholm@medisin.uio.no
Hølen, Jacob Seksjonssjef +47 22845518 jacob.holen@medisin.uio.no
Kavli, Anne Schiøtz Seniorkonsulent +47 22845512 a.s.kavli@medisin.uio.no
Klokk, Tove Irene Seniorrådgiver +47 22845522 t.i.klokk@medisin.uio.no
Lauvrak, Silje Anett Ugland Seniorrådgiver +47 22845520 s.a.u.lauvrak@medisin.uio.no
Lundblad, Kristine Rådgiver +47 22845513 kristine.lundblad@medisin.uio.no
Mosling, Tone Transeth Førstekonsulent +47 22845598 t.t.mosling@medisin.uio.no
Myhre, Olaug Twedt Seniorkonsulent +47 22845519 o.t.myhre@medisin.uio.no
Myrvold, Silje Førstekonsulent +47 22845514 silje.myrvold@medisin.uio.no
Olsen, Øyvind Grønlie Seniorrådgiver +47 22857547 o.g.olsen@medisin.uio.no
Pekovic, Hanne Johansen Rådgiver +47 22845501 h.j.pekovic@medisin.uio.no
Sagbakken, Elin Evju Seniorrådgiver +47 22845502 e.e.sagbakken@medisin.uio.no
Strand, Anders Seniorrådgiver +47 22844167 anders.strand@medisin.uio.no
Thorsen, Claus Henning Seniorrådgiver +47 22845515 c.h.thorsen@medisin.uio.no