Flere søker medisin og helseutdanning

Flere søker seg til helsefagene i år viser tallene fra Samordna opptak.

Studenter som hopper foran et skilt

Studier ved fakultetet er enormt populære. Godt studentmiljø og meningsfullt arbeid er noe av det studentene fremhever. Foto: Trude Hamnes

Da søknadsfristen utløp den 15. april hadde 1 846 søkere satt utdanning ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo øverst på listen over grunnstudier de ville søke på. I dag ble alle søkertallene publisert på Samordna opptak.

Søkertallene viser at det i år er flere eldre som søker seg til høyere utdanning. Det er på landsbasis 4 253 flere søkere over 30 år enn det var i fjor. Blant 18- og 19-åringene er det færre som søker i år mot den sterke oppgangen av søkere som kom rett fra videregående i fjor.

Flere søkere til masterutdanning

I år har flere søkt seg til masterstudiene enn til grunnstudiene ved UiO. Dette gjelder også for Det medisinske fakultet med en liten økning for søkere til masterprogrammene fra 635 søkere i fjor mot 659 søkere i år.

Tverrfaglig helseforskning, International Community health, Health economics, policy and managment har alle opplevd en økning av søkere til sine program.

– Det er gledelig å se den store søkningen til våre masterprogrammer. Fagmiljøene har arbeidet aktivt med videreutvikling av studiene og med rekruttering i de siste årene. Og det er veldig gledelig at dette ser ut til å bære frukter, sier Eivind Engbretsen studiedekan for bachelor og masterstudiene.

Epidemien har gitt mange a-ha-opplevelser

– Nå har plutselig de "usynlige" lederne blitt synlige. Alle en oppfatning av hvordan helsevesenet styres og hvordan det burde være. Jeg tror koronakrisen virkelig har vist folk hvor viktig det er med god ledelse av sykehus og andre helseinstitusjoner, sa Mathea Sellevoll fra Bergen som var en av dem som kom inn på bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi i fjor. Hun tror situasjonen med koronaviruset er en grunn til at mange har fått øynene opp for dette studiet.

Medisin ved UiO det mest populære valget

– Vi er glad for at så mange ønsker seg inn på medisinstudiet, sier Elin Olaug Rosvold som er prodekan for medisinstudiet ved UiO.

1472 har i år medisin ved UiO som førstevalg til 240 planlagte studieplasser: 1150 til medisin høst og 322 til medisin vår. Dette gir 9,6 søkere per plass for medisin høst og 2,7 søkere per plass for medisin vår. Rosvold erkjenner at poengsummene som kreves for å komme inn på studiet gjerne blir høye og at det derfor dessverre er mange som blir skuffet.  

– Antall søkere skyldes nok at korona har gjort behovet for helsepersonell tydelig og vi har sett tydelig hvor viktig det er at vi har faglig dyktige ansatte som kan løse kompliserte medisinske utfordringer, avslutter Rosvold.

Søkertall og viktige datoer

  • 19 483 søkere har UiO som sitt førstevalg
  • 7,3 prosent økning sammenlignet med 2019, men en nedgang på 7,5 prosent sammenlignet med 2020.
  • 3 søkere per studieplass

Fristen for å prioritere rekkefølge fra Samordnet opptak for studievalg er 1. juli. Tilbud om studieplass legges ut 19. juli. Svar på søknader kommer 20. juli og må besvares innen 24. juli. For masterstudiene gjelder egne frister.

Les også:

Høye krav til årets medisin- og helsefagsstudenter

Hva skal til for å bli lege?

Medisin, klinisk ernæring og helsefag ved UiO

Karriere og jobbmuligheter

Nytt toppår for Universitet i Oslo

Av Hanne Bjerknes, Christina Heesch
Publisert 23. apr. 2021 09:53 - Sist endret 23. apr. 2021 16:51