Skikkethetsvurdering for klinisk ernæring

Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende gjennom hele studietiden.

Det er to former for skikkethetsvurderinger:

1. Løpende skikkethetsvurdering

Det skal foregå en løpende vurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som klinisk ernæringsfysiolog. Løpende skikkethetsvurdering gjelder alle studenter og skal foretas gjennom hele studietiden.

2. Særskilt skikkethetsvurdering

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket blir det levert tvilsmelding til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Det medisinske fakultet (herunder «institusjonsansvarlig ved MED»).

En særskilt skikkethetsvurdering begynner med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig ved MED. Tvilsmelding som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles.

Rutiner for skikkethetsvurdering ved studiet i klinisk ernæring

Ved studiet i klinisk ernæring, er faglig kontaktperson for skikkethet leder i programrådet, som er støttet administrativt av studiekonsulent.

Saksgang ved skikkethetsvurdering, fra løpende til særskilt vurdering:

Trinn Ansvarlig Handling Resultat
1. Bekymringsfull adferd Alle som er i kontakt med studenten
  • Ta problemet direkte opp med studenten og gi tilbakemelding.
  • Som student kan du istedenfor kontakte kulltillitsvalgt/faglærer som tar opp bekymringen med aktuell student.

Studenten korrigerer adferden sin.

ELLER

Ingen endring i studentens adferd, og man blir bekymret for studentens skikkethet for yrket. Fører til trinn 2.

2. Bekymringsmelding sendes skriftlig til leder i programrådet.

Bekymringsmeldings-skjema finner du her.

Leder i programrådet

(Støttet administrativt av studiekonsulent.)
  • Utredning av sakens forhold
  • Samtale med studenten
  • Tilbud om oppfølging og veiledning
  • Oppfølgingssamtale med studenten

Studenten korrigerer adferden sin. Saken avsluttes.

ELLER

Ingen endring i adferd. Programrådsleder vurderer om saken faller inn under ett eller flere av punktene i §4 i forskriften og eventuelt sender tvilsmelding til institusjonsansvarlig ved MED.

Fører til trinn 3.

3. Tvilsmeldingen mottas av institusjonsansvarlig ved MED*  Institusjonsansvarlig ved MED. 

Saken avsluttes.

ELLER

Institusjonsansvarlig fremmer sak for skikkethetsnemnd.

*Bekymringen kan meldes direkte til institusjonsansvarlig ved fakultetet dersom forholdet/hendelsen avdekkes utenfor studiesituasjon, dvs. i studentens fritid.

**I alvorlige tilfelle kan institusjonsansvarlig beslutte å fremme sak for skikkethetsnemnd uten å gå veien om utvidet oppfølging og veiledning.

Informasjonsrutiner

  • Studentene informeres om skikkethetsvurdering ved oppstart og underveis i studiet. Det deles ut brosjyre om skikkethetsvurdering.
  • Informasjon om skikkethetsvurdering av studentene er tilgjengelig på fakultetets nettsider og på programsiden.
  • Alle faglærere orienteres på lærermøter om skikkethetsvurderingen ved studiet i klinisk ernæring.
  • Alle kursansvarlige har ansvar for og plikt til å informere faglærere involvert i de aktuelle kursene om skikkethetsvurderingen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Se også: Skikkethetsvurdering ved UiO

Publisert 7. des. 2015 14:49 - Sist endret 13. aug. 2020 11:21