Fagsiden for medisinsk statistikk

Mange viktige medisinske oppdagelser er gjort ved hjelp av statistikk. Et klassisk eksempel er sammenhengen mellom røyking og lungekreft. En observerte at folk som røykte fikk lungekreft mye hyppigere enn dem som ikke røykte. Videre statistiske studier har underbygget denne sammenhengen.

De senere års teknologiske utvikling, som har gitt oss mulighet til å arbeide med data fra hele det menneskelige genom, har ytterligere aktualisert statistikkens betydning i medisinsk forskning.

Hva er så statistikk? Faget består av to deler. Den første er sannsynlighetsregningen som lærer en hvordan en skal analysere og forstå tilfeldigheter. Den andre delen lærer en hvordan tall og data skal organiseres og forstås og hvordan en skal trekke konklusjoner fra dem. Medisinsk statistikk undervises kun i Modul 1.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:39 - Sist endret 22. juli 2016 14:30