Fagplanutvalget for faget samfunnsmedisin

Fagplanutvalget er et rådgivende organ og har en særlig oppgave i forbindelse med endring og oppdatering av fagplanen, dvs. beskrivelsen av fagets innhold, mål og plassering i ulike deler av studiet. I tillegg til undervisningsleder, består utvalget av kontaktpersoner med underansvar for den samfunnsmedisinske undervisningen for de enkelte modulene. 

Fagplanutvalgets medlemmer

Undervisningsleder: Anne Kveim Lie

Kontaktperson for samfunnsmedisin modul 1: Espen Bjertness

Kontaktperson for samfunnsmedisin modul 5: Gunnar Tellnes

Kontaktperson for samfunnsmedisin modul 6, Unni Gopinathan

Kontaktperson for samfunnsmedisin modul 7: Øyvind Næss

Kontaktperson for samfunnsmedisin modul 8: Haakon Meyer

Øvrige medlemmer: Hanne Valeur, Johanne Sundby, Christoph Gradmann

 

Har du innspill eller spørsmål til samfunnsmedisinundervisningen generelt, ta kontakt med undervisningsleder.

Henvendelser knyttet til den enkelte modul kan gjøres til den modulansvarlige faglærer.

Publisert 22. des. 2017 15:34 - Sist endret 20. mai 2020 13:22