Ruth Jane Prince

Bilde av Ruth Jane Prince
English version of this page
Telefon +47-22857590
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Anthropology of Africa; humanitarianism, NGOs and the postcolonial state; the body, health and medicine; anthropology of development; postcolonial science; historical ethnography; memory and materiality; media and public culture

Undervisning

Bakgrunn

Ruth Prince er utdannet sosialantropolog ved universitetene i København, UCL og Oxford. Hennes forskningsfelt er på Øst-Afrika.

Ruth Prince er en av seks forskere i Norge som får årets (2017) tildeling av prestisjetunge ERC Starting Grant. Prosjektet er en antropologisk studie av hvordan "Universal Health Coverage" betyr for staten og statsborgerskapet i tre Afrikansk lander. Prosjektet mottatt finansiering fra ERC panelet for samfunnsvitenskap og humaniora SH5 som mottatt finansiering fra panelet for samfunnsvitenskap og humaniora (SH5).

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt handler om legers utøvelse av sitt arbeide i forhold til privat, og offentlige helsetjenester i Øst-Afrika, globale helseprogrammer og sosioøkonomisk ulikheter, som helsetjenesten sliter med å forholde seg til.

I Ruth Prince sitt nåværende prosjekt ønsker hun å vise hvordan legers arbeide i Øst-Afrika er utfordret av knappe ressurser, økte sosioøkonomisk ulikheter, svekket offentlige helsetjenester og en usikker økonomisk internasjonal hjelpesituasjon. Prince undersøker den type medisin som praktiseres i hverdagslige situasjoner. Hun ser på etiske problemstillinger og forpliktelser - og utforsker hvordan legenes opplevelser av medisinsk utøvelse knyttet til deres faglige identitet. Denne forskningen bidrar til den biomedisinens etnografiske forståelsen i det postkoloniale Afrika, og gir oppmerksomhet  til de etiske og moralske dilemmaer som utgjør medisin i 'ressursfattige' områder.

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt utforsket moralske holdninger, nye identiteter og former for krav som dukker opp rundt utvidelsen av antiretroviral medisin som kan bremse utviklingen av HIV-virus i blodet.  Forskningen ble utført ved HIV klinikker i Vest-Kenya med fokus på den kenyanske byen Kisumu. Ruth Prince har skrevet om hvordan dette humanitære hjelpearbeidet, med fokus på tilgang til medisiner, avdekker spørsmål om sult, matsikkerhet, fattigdom og urbane næringsveier (se publikasjoner).

Ruth Prince har også forsket på kristendommen; offentlig kultur og media; sykdom og helbredelse; vitenskap og medisin foruten død og rituell praksis. Tidligere publikasjoner gir en historisk etnografisk forståelse av kristendommen, materiell praksis, hukommelse og kjønnsrelasjoner i Vest-Kenya over et århundre.

Monografien Ruth Prince publiserte  sammen med Wenzel Geissler, The Land is Dying: Contingency, Creativity and Conflict in Western Kenya, ble tildelt  Royal Anthropological Institute’s 2010 Amuary Talbot Prize. 

Priser

The Royal Anthropological Institute’s 2010 Amuary Talbot Prize for best book in African Anthropology, 2010. Awarded to "The Land is Dying Contingency, Creativity and Conflict in western Kenya" by PW Geissler & RJ Prince

Winner of the RAI's Documentary Film Student Prize 2003.  For "Adhiambo - Born in the Evening. Two Months in the Life of a Kenyan Mother and her Newborn Daughter". Prince, RJ, Geissler PW, Tuchtenhagen G., Neubert-Maric, M. 2002. (Digital Video Film, 68 min.). Copenhagen, Hamburg and Cambridge: Filmwerkstatt Dokumentarisch Arbeiten (Distr. Royal Anthropological Institute).>

Verv

 • ERC Starting Grant, 2018-2023, "Universal Health Coverage and the Public Good in Africa: Ethnographic explorations".
 • "Local Medical Practice and Global Health Interventions", Norsk Forskningsrådet FRISAM, 2013-2016
 • Senior Research Associate ved Department of Social Anthropology, Cambridge Universitetet, 2012-2013
 • Mellon Fellow, University of Cambridge, 2010-12
 • Smuts Research Fellow in African Studies, Centre of African Studies, University of Cambridge, 2007-10
 • Ruth Prince, ESRC Postdoctoral fellow, Department of Social Anthropology, University of Cambridge, 2007-8

Samarbeid

 • Collaborator on “Global Social Inequality and the Anthropology of Uncertainty, Contingency and Future Orientation”, Norges Forskningsråd (the Norwegian Research Council), Prosjektnummer 222821, ISP-sammfunnsvitenskap (with University of Trondheim). 2013-15
 • Co-investigator, Wellcome Trust collaborative pilot grant for “Street Level health workers and the African city”(with the London School of Hygiene and Tropical Medicine) 2010
 • British Academy Visiting Scholars International Engagement grant, 2011 (Dr Benson Mulemi,Catholic University of East Africa)

Publikasjoner

BOOKS

2010      Geissler, PW & RJ Prince 2010. ‘The Land is Dying’: Contingency, Creativity and Conflict in Western Kenya. Oxford: Berghahn books.

*Co-winner of the Royal Anthropological Institute's 2010 Amaury Talbot Prize for best book in African Anthropology

 

SPECIAL ISSUES & EDITED BOOKS

2013      Prince, RJ & R. Marsland (eds.) Making and Unmaking Public Health in Africa. Ethnographic Perspectives. Athens: Ohio University Press

http://www.ohioswallow.com/book/Making+and+Unmaking+Public+Health+in+Africa

2012      R. Marsland & R.J. Prince (eds.) What is Life Worth? Exploring Biomedical Interventions, Survival and the Politics of Life (Special issue for Medical Anthropology Quarterly vol 26(4) (December 2012).

2009      Prince, RJ., van Dijk, R. & Denis, P. (eds.). Christianity and HIV/AIDS in Africa. Special Issue, Africa Today 56(1).

2015 (forthcoming) Brown, H. & R. Prince (eds). Volunteer economies: the politics and ethics of voluntary labour in Africa. African Studies Review (forthcoming, April 2015)

 

ARTICLES & BOOK CHAPTERS

2014:  

Prince RJ. Precarious Projects: Conversions of Biomedical Knowledge in an East African City. Medical Anthropology 33(1): 68-83.

Open access article, available at

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01459740.2013.833918

Prince RJ and P.Otieno. In the Shadowlands of Global Health: Observations from Health Workers in Kenya. Global Public Health 9 (8):927-945.

Open access article, available at

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441692.2014.941897#.VBgi9XY4VaQ

2013:

Prince RJ. Introduction: Situating Health and the Public in Africa. In R. Prince & R. Marsland (eds.) Making and Unmaking Public Health in Africa: Ethnographic and Historical Perspectives. Athens: Ohio University Press.

Prince, RJ.  Navigating Global Health in an East African City. In Making and Unmaking Public Health in Africa: Ethnographic and Historical Perspectives, edited by RJ. Prince & R. Marsland, Athens: Ohio University Press.

Prince, RJ. Tarmacking” in the Millennium City: Spatial and Temporal Trajectories of “Empowerment” in Kenya. Africa, 83:582-605.

Open access article, available at

http://journals.cambridge.org/repo_A90EtdG9

Wenzel Geissler, Ann H. Kelly, John Manton, Ruth J. Prince and Noemi Tousignant. 2013. Introduction: Sustaining the Life of the Polis. Africa 83:531-538.

Open access article, available at

http://journals.cambridge.org/repo_A90awoLO

Madiega, PA, Jones, G, Prince, RJ, Geissler, PW. ‘She’s my Sister-in-law, my Visitor, my Friend’ – Experiences of Home Follow-up in Clinical HIV Research in Western Kenya. Developing World Bioethics 13(1): 21-30.

2012:

Prince, RJ. HIV and the Moral Economy of Survival in an East African City. Medical Anthropology Quarterly 26(4): 534-556. (December 2012).

Marsland, R & RJ Prince. Introduction: What is Life Worth? Exploring Biomedical Interventions, Survival and the Politics of Life (part of the special issue on ‘What is Life Worth’ for Medical Anthropology Quarterly 26(4): 453-469. (December 2012).

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maq.12006/abstract

http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/IR/00/00/20/23/00001/Prince2012.pdf

Prince, RJ. The Politics and Anti-Politics of HIV: healthcare and welfare in contemporary Kenya. In R. Rottenburg. P.W.Geissler & J. Zenker (eds.) Rethinking Biomedicine and Governance in Africa: Contributions from Anthropology. Bielefeld: Transcript Verlag.

https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/244829/Politcs%26AntipoliticsOfHIV.BUC2028_Prince.pdf?sequence=1

2011          Prince, RJ. Public debates about ‘Luo widow inheritance’ in relation to Christianity, tradition and AIDS in western Kenya. In H. Englund (ed) Christianity and Public Culture in Africa. Athens: Ohio University Press.

2010          Geissler PW. & Prince, RJ. Purity is Danger: Ambiguities of touch around sickness and death in western Kenya. In: Morality, Hope and Grief. Anthropologies of AIDS in Africa. Luig U & H. Dilger (eds.). Oxford: Berghahn.

2010         Geissler PW & Prince RJ. Persons and relations in Luo plant medicines. In: Plants, health and healing. Explorations on the interface of medical anthropology and ethnobotany. Hsu, E & Harris, S (eds). Oxford: Berghahn.

2009        Geissler P.W. & Prince, RJ. Active Compounds and Atoms of Society: Plants, Bodies, Minds and Cultures in the Work of Kenyan Ethnobotanical Knowledge. Social Studies of Science 2009 39: 599-634.

http://sss.sagepub.com/content/39/4/599.abstract

2009     Prince, RJ. with R. van Dijk & P. Denis. Engaging Christianities: Negotiating HIV/AIDS, health and social relations in East and Southern Africa. Africa Today 56(1): v-xviii.

2009      Prince, RJ. Christian Salvation and Luo Tradition: Arguments of faith in a time of death in western Kenya. Pp 49-88, in Becker, F. & W. Geissler, eds. AIDS and Religious Practice in Africa. Leiden: Brill.

2008      Prince, RJ. Struggling for growth in western Kenya: Modernity, tradition, generation and gender. Pp 137-162, in Alber, E., S. van der Geest and S. R. Whyte, eds. Generations in Africa. Connections and Contrasts. Munster: Lit Verlag.

2008      Adhiambo, P., Chantler, T., Jones, G. & Prince, RJ. ‘Our son Obama’. The US presidential election in western Kenya. Anthropology Today 24(6):4-8.

2007      Prince RJ. Salvation and Tradition: configurations of faith in a time of death. Journal of Religion in Africa 37(1):84-115.

2007      Geissler PW & Prince RJ. Life Seen: Touch and Vision in the Making of Sex in Western Kenya. Journal of Eastern African Studies 1(1):123 – 149.

2007      Geissler PW & Prince, RJ. Christianity, Tradition, AIDS and pornography: knowing sex in western Kenya. In: On Knowing and Not Knowing in Anthropology. Littlewood, R (ed.) London: UCL Press.

2006      Prince RJ. Popular music and Luo youth in western Kenya: ambiguities of modernity, morality and gender relations in the era of AIDS. In: Christiansen, C, Utas, M & Vigh, HE (eds.) Navigating Youth, Generating Adulthood: Social Becoming in an African Context. Uppsala: Nordic Africa Institute.

2005      Geissler PW & Prince, RJ.. Mission, Ueberlieferung, AIDS und Pornographie: Die Entdeckung des Sex im westlichen Kenya. Sociologus 54 (2):101-143.

2004      Geissler PW & Prince, RJ.. Shared lives: Exploring practices of amity between grandmothers and grandchildren in western Kenya. Africa 74(1):95-120.

 • Wangamati, Cynthia; Sundby, Johanne & Prince, Ruth Jane (2018). Communities’ perceptions of factors contributing to child sexual abuse vulnerability in Kenya: a qualitative study. Culture, Health and Sexuality.  ISSN 1369-1058. . doi: DOI: 10.1080/13691058.2018.1438666
 • Geissler, Paul Wenzel & Prince, Ruth Jane (2016). Kisumu: global health amnesia., In  Traces of the Future: An Archaeology of Medical Science in Twenty First Century Africa..  Intellect Ltd..  ISBN 978-1-78320-725-1.  Part 4.  s 209 - 213
 • Prince, Ruth Jane (2016). Public health and global interventions in Africa. Current history (1941).  ISSN 0011-3530.  115(781), s 163- 168
 • Prince, Ruth Jane (2016). The Diseased Body and the Global Subject: The Circulation and Consumption of an Iconic AIDS Photograph in East Africa. Visual Anthropology.  ISSN 0894-9468.  29(2), s 159- 186 . doi: 10.1080/08949468.2016.1131517
 • Brown, Hannah & Prince, Ruth Jane (2015). Introduction: volunteer labor-pasts and futures of work, development, and citizenship in East Africa. African Studies Review.  ISSN 0002-0206.  58(2), s 29- 42 . doi: 10.1017/asr.2015.36
 • Prince, Ruth Jane (2015). Seeking Incorporation? Voluntary labor and the ambiguities of work, identity, and social value in contemporary Kenya. African Studies Review.  ISSN 0002-0206.  58(2), s 85- 109 . doi: 10.1017/asr.2015.39 Vis sammendrag
 • Prince, Ruth Jane (2014). Precarious Projects: Conversions of (Biomedical) Knowledge in an East African City. Medical Anthropology.  ISSN 0145-9740.  33(1), s 68- 83 . doi: 10.1080/01459740.2013.833918
 • Prince, Ruth Jane & Otieno, Phelgona (2014). In the Shadowlands of Global Health: Observations from Health Workers in Kenya.. Global Public Health.  ISSN 1744-1692.  9(8), s 927- 945 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Geissler, Paul Wenzel; Kelly, Ann H; Manton, John; Prince, Ruth Jane & Tousignant, Noemi (2013). Introduction: Sustaining the Life of the Polis. Africa.  ISSN 0001-9720.  83(4), s 531- 538
 • Geissler, Paul Wenzel; Prince, Ruth Jane; Kelly, Ann H; Manton, J & Tousingnant, N (2013). Sustaining the life of the African Polis. Africa.  ISSN 0001-9720.  83(4), s 531- 538
 • Prince, Ruth Jane (2013). Navigating Global Health in an East African City, In Ruth Jane Prince & Rebecca Marsland (ed.),  Making and Unmaking Public Health in Africa: Ethnographic and Historical Perspectives.  Ohio University Press.  ISBN 978-0821420584.  Chapter 8.
 • Prince, Ruth Jane (2013). Situating Health and the Public in Africa, In Ruth Jane Prince & Rebecca Marsland (ed.),  Making and Unmaking Public Health in Africa: Ethnographic and Historical Perspectives.  Ohio University Press.  ISBN 978-0821420584.  Introduction to the book.
 • Prince, Ruth Jane (2013). 'Tarmacking' in the millennium city:spatial and temporal trajectories of empowerment and development in Kisumu, Kenya. Africa.  ISSN 0001-9720.  83(4), s 582- 605 . doi: 10.1017/S0001972013000478
 • Prince, Ruth Jane (2012). HIV and the Moral Economy of Survival in an East African City. Medical Anthropology Quarterly.  ISSN 0745-5194.  26(4), s 534- 556
 • Prince, Ruth Jane & Marsland, Rebecca (2012). What is Life Worth? Exploring Biomedical Interventions, Survival and the Politics of Life. Medical Anthropology Quarterly.  ISSN 0745-5194.  26(4), s 453- 469
 • Geissler, Paul Wenzel & Prince, Ruth Jane (2010). Persons, plants and relations: treating childhood illness in a western Kenyan village, In Elisabeth Hsu & Stephen Harris (ed.),  Plants, Health and Healing.On the Interface of Ethnobotany and Medical Anthropology.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-060-1.  Chapter 4.
 • Prince, Ruth Jane & Geissler, Paul Wenzel (2010). Purity is Danger: Ambiguities of Touch around Sickness and Death in Western Kenya, In Hansjörg Dilger & Ute Luig (ed.),  MORALITY, HOPE AND GRIEF. Anthropologies of AIDS in Africa.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-663-4.  Chapter 12.
 • Geissler, Paul Wenzel & Prince, Ruth Jane (2007). Christianity, tradition, AIDS, and pornography : knowing sex in western Kenya, In Roland Littlewood (ed.),  On Knowing and Not Knowing in the Anthropology of Medicine.  Left Coast Press Inc..  ISBN 978-1598742756.  Kapittel.  s 87 - 116
 • Geissler, Paul Wenzel & Prince, Ruth Jane (2004). Shared lives: Exploring practices of amity between grandmothers and grandchildren in western Kenya.. Africa.  ISSN 0001-9720.  74(1), s 95- 120
 • Geissler, Paul Wenzel; Prince, Ruth Jane; Harris, S; Olsen, A; Oketch, H; Nielsen, BS & Mølgård, P (2002). Medicinal plants used by Luo mothers in Bondo District, Kenya.. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  83, s 39- 54
 • Geissler, Paul Wenzel; Prince, Ruth Jane; Meinert, L; Nokes, K & Ouma, JH (2001). Self–treatment practices among Kenyan and Ugandan children and the need for medicinal education in school health programs.. Health Policy and Planning.  ISSN 0268-1080.  16(4), s 361- 372
 • Grigorenko, EL; Geissler, Paul Wenzel; Prince, Ruth Jane; Okatcha, F; Nokes, K; Kenny, DA; Bundy, DAP & Sternberg, RJ (2001). The organisation of Luo conceptions of intelligence: a study of implicit theories in a Kenyan village.. International Journal of Behavioral Development.  ISSN 0165-0254.  25(4), s 367- 378
 • Prince, Ruth Jane; Geissler, Paul Wenzel; Nokes, K; Okatcha, F; Grigorenko, EL & Stenberg, RJ (2001). Knowledge of herbal and pharmaceutical medicines among Luo schoolchildren in western Kenya.. Anthropology & Medicine.  ISSN 1364-8470.  8(2/3), s 211- 135
 • Sternberg, R; Geissler, Paul Wenzel; Prince, Ruth Jane; Nokes, K; Grigorenko, E; Bundy, DAP & Okatcha, F (2001). The relationship between academic and practical intelligence: a case study in Kenya.. Intelligence.  ISSN 0160-2896.  29(5), s 401- 418
 • Geissler, Paul Wenzel; Prince, Ruth Jane; Aagaard-Hansen, J & Ouma, JH (2000). Kenyan schoolchildren’s self-treatment of common illnesses.. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  50(18), s 1771- 1883
 • Prince, Ruth Jane; Geissler, Paul Wenzel; Levene, M; Mutemi, W; Beckerleg, S & Schulman, C (1999). Perceptions of soil eating and anaemia among pregnant Giriama women.. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  48, s 1069- 1079
 • Prince, Ruth Jane; Luoba, A; Adhiambo, P; NG'Uono, J & Geissler, Paul Wenzel (1999). Soil-eating is common among rural women in western Kenya.. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.  ISSN 0035-9203.  93, s 515- 516
 • Geissler, Paul Wenzel; Prince, Ruth Jane; Mutemi, W; Lowe, B; Friis, H & Schulman, C (1998). Geophagy and anaemia among pregnant women on the Kenyan coast. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.  ISSN 0035-9203.  5(1), s 549- 553

Se alle arbeider i Cristin

 • Prince, Ruth Jane (ed.) (2016). Volunteer Economies: The Politics and Ethics of Voluntary Labour in Africa.. James Currey Publishers.  ISBN 9781847011398.  280 s.
 • Prince, Ruth Jane & Brown, Hannah (ed.) (2016). Volunteer Economies: The Politics and Ethics of Voluntary Labour in Africa.. James Currey Publishers.  ISBN 9781847011398.  280 s.
 • Prince, Ruth Jane & Marsland, Rebecca (ed.) (2013). Making and Unmaking Public Health in Africa: Ethnographic and Historical Perspectives. Ohio University Press.  ISBN 978-0-8214-2058-4.  260 s.
 • Prince, Ruth Jane & Geissler, P. Wenzel (2010). ‘The Land is Dying’: Contingency, Creativity and Conflict in Western Kenya. Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-481-4.  444 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lynteris, Christos & Prince, Ruth Jane (2016). Anthropology and Medical Photography: Ethnographic, Critical and Comparative Perspectives. Visual Anthropology.  ISSN 0894-9468.  29(2), s 101- 117 . doi: 10.1080/08949468.2016.1131104
 • Prince, Ruth Jane & Brown, Hannah (2016). The Politics and Ethics of Voluntary Labour in Africa, In Ruth Jane Prince (ed.),  Volunteer Economies: The Politics and Ethics of Voluntary Labour in Africa..  James Currey Publishers.  ISBN 9781847011398.  Introduction.  s 1 - 28

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2014 10:39 - Sist endret 2. feb. 2018 12:01