Gunnar Tellnes

Bilde av Gunnar Tellnes
English version of this page
Telefon +47-22850618
Mobiltelefon +47-90971297
Faks +47-22850610
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering
 • Skadeforebygging og helsefremmende arbeid basert på Natur-Kultur-Helse aktiviteter (NaKuHel-konseptet)
 • Hjemmeside med mer informasjon

Undervisning

 • Underviser i trygdemedisin og samfunnsmedisin 1. semester, 5.semester og 10.semester i medisinstudiet  ved UiO
 • Underviser i Kurs i trygdemedisin for kiropraktorer og manuelle terapeuter ved UiO

Bakgrunn

 • Cand. med. ved Universitetet i Bergen, 1977. Legelisens 1979
 • Sommersesjoner i epidemiologi and biostatistikk, Univ. of Minnesota, 1984 og 1985
 • Sommersesjon i epidemiologi, University of Michigan, 1992
 • Spesialist in allmennmedisin 1989, spesialist in samfunnsmedisin 1990
 • Solstrandkurset for ledere AFF/NHH 1994-95.
 • Mastergrad i helseadministrasjon, Universitetet i Oslo, 2002
 • Doktorgrad på "Legenes sykmeldingspraksis" UiO 1990. Se nedenfor
 • Distriktslege og allmennpraktiker, Værøy og Røst, 1979-84,
 • Forsker, Institutt for allmennmedisin, UiO, 1984-88
 • Førsteamanuensis, Institutt for forebyggende medisin, UiO, 1988-91
 • Professor ved Gruppe for trygdemedisin, UiO 1991-2011
 • Professor II  i forebyggende helsearbeid, Høgskolen i Akershus 2001-07(deltid)
 • Professor II  i folkehelse, Høgskolen i Hedmark, 2008-09 (deltid).
 • Rådgivende overlege i NAV Buskerud fra 2009 (deltid)
 • Tidligere ca 14 års deltidsarbeid i Ristrygdeverket, ulike trygdekontorer og A-etat.

Priser

 • Norsk Medisinaldepots “Pris for forskning i allmennmedisin”, 1984  for arbeidet med prosjektet ”Skader og skadeforebyggende arbeid på Værøy”.
 • Universitet i Bergen: Rektors gullmedalje, 1990.
 • Landbruksdirektøren i Hordaland fylke, “BU-Ideprisen” for arbeidet med “Samspillet Natur-Kultur-Helse” relatert til landbruk og grønn omsorg, 1995.
 • Fakultetsmedaljen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 1999
 • World Academyof Productivity Science. Elected Fellow, 1999.

Verv

 • Tidligere prodekan, dekan og forskningskoordinator ved Det medisinske fakultet, UiO, 1996-99.
 • Past President of European Public Health Association
 • Styreleder i Norsk forening for folkehelse 1998-2008
 • Grunnlegger og tidligere styreleder i NaKuHel Asker 
 • President of Nature-Culture-Health Int. 2004-2011     
 • Member of the Presidium Int.  Academy of Science – Health and Ecology 2007-14.

Samarbeid

Samarbeider om forskningsprosjekter innenfor sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering med forskere ved Universitetet i Bergen, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, Østlandsforskning, Høgskolen i Lillehammer,  Nasjonalt kombetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering på Rauland.

Emneord: Sykefravær, Arbeidsrettet rehabilitering, Skadeforebyggende arbeid, helsefremmende arbeid, Natur-Kultur-Helse, NaKuHel, Grønn omsorg, folkehelsearbeid, Trygdemedisin, Samfunnsmedisin, Forebyggende helsearbeid, NAV-medisin

Publikasjoner

 

 • Doktorgradsavhandling: Tellnes Gunnar. Sickness Certification –  An Epidemiological Study Related to General Practice and Community Medicine. Oslo: University of Oslo, 1990.
 •  
 • Batt-Rawden, KB & Tellnes, Gunnar (2005). Nature-culture-health activities as a method of rehabilitation: an evaluation of participants' health, quality of life and function. International Journal of Rehabilitation Research.  ISSN 0342-5282.  28, s 175- 180.
 • Tellnes G, Lund J, Sandvik L, Klouman E, Ytterstad B Long-term effects of community based injury prevention on the island Verøy in Norway: A 20-year follow up. Scand J Public Health 2006; 34: 312-319

 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar. How music may promote healthy behaviour. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39: 113–120.

  Nordby, Halvor; Rønning, Rolf; Tellnes, Gunnar (eds.). Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub (Oslo Academic Press), 2011. 287 pages. (ISBN 9788274774803).

 • Tellnes, Gunnar. Aspects of sickness certification and work ability. In: Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub (Oslo Academic Press), 2011: 83-92. ISBN 9788274774803.

 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar. The benefits of nature and culture activities on health, environment and wellbeing: A presentation of three evaluation studies among persons with chronic illnesses and sickness absence in Norway. In: Social aspects of illness, disease and sickness absence. Oslo: Unipub (Oslo Academic Press), 2011: 199-222. ISBN 9788274774803.

 • Ellingsen-Dalskau, Lina Harvold; Berget, Bente; Pedersen, Ingeborg; Tellnes, Gunnar & Ihlebæk, Camilla (2016). Understanding how prevocational training on care farms can lead to functioning, motivation and well-being.. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.
 • Braathen, Tore Norendal; Eftedal, Monica; Tellnes, Gunnar & Haugli, Liv (2015). Work inclusion: self-perceived change in work ability among persons in occupational rehabilitation. Vulnerable Groups & Inclusion.  ISSN 2000-8023.  6 . doi: 10.3402/vgi.v6.26624
 • Braathen, Tore Norendal; Brage, Søren Karl; Tellnes, Gunnar; Øyeflaten, Irene; Jensen, Chris & Eftedal, Monica (2014). A Prospective Study of the Association Between the Readiness for Return to Work Scale and Future Work Participation in Norway. Journal of occupational rehabilitation.  ISSN 1053-0487.  24(4), s 650- 657 . doi: 10.1007/s10926-013-9497-y
 • Braathen, Tore Norendal & Tellnes, Gunnar (2014). Hva virker i arbeidsrettet rehabilitering?, I:  Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47619-9.  Kapittel.  s 114 - 125
 • Rosta, Judith; Tellnes, Gunnar & Aasland, Olaf Gjerløw (2014). Differences in sickness absence between self-employed and employed doctors: A cross-sectional study on national sample of Norwegian doctors in 2010. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14(1) . doi: 10.1186/1472-6963-14-199
 • Tellnes, Gunnar (2014). Forebygging og samhandling, I:  Folkehelse i et norsk perspektiv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205463950.  Kapittel.  s 34 - 45
 • Tellnes, Gunnar (2014). Forord, I:  Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47619-9.  Forord.  s 9 - 10
 • Tellnes, Gunnar (2014). Kan helsefremmende tiltak øke arbeidsevnen blant sykmeldte og brukere av NAV?, I:  Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47619-9.  Kapittel.  s 126 - 137
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2013). Social Factors of Sickness Absences and the Significance of the Nature-culture Interplay in Coping. Materia Socio Medica.  ISSN 1986-597X.  25(2), s 127- 130 . doi: 10.5455/msm.2013.25.127-130
 • Braathen, Tore Norendal; Brage, Søren Karl; Tellnes, Gunnar & Eftedal, Monica (2013). Psychometric Properties of the Readiness for Return to Work Scale in Inpatient Occupational Rehabilitation in Norway. Journal of occupational rehabilitation.  ISSN 1053-0487.  23(3), s 371- 380 . doi: 10.1007/s10926-012-9414-9
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). Social Causes to Sickness Absence among Men and Women with Mental Illnesses. Psychology.  ISSN 2152-7180.  3(4), s 315- 321 . doi: DOI:10.4236/psych.2012.34045
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). Social factors of sickness absences and ways of coping: a qualitative study of men and women with mental and musculoskeletal diagnoses, Norway. International Journal of Mental Health Promotion.  ISSN 1462-3730.  14(2), s 83- 95 . doi: 10.1080/14623730.2012.696350
 • Rosta, Judith; Tellnes, Gunnar & Aasland, Olaf, G. (2012). Physical Activity, Sickness Absence and Self-ratedHealth among Norwegian Doctors, In  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  abstract.  s 53 - 53
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2011). How music may promote healthy behaviour. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  39(2), s 113- 120 . doi: 10.1177/1403494810393555
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2011). The benefits of nature and culture activities on health, environment and wellbeing: A presentation of three evaluation studies among persons with chronic illnesses and sickness absence in Norway, In  Social aspects of illness, disease and sickness absence.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-480-3.  Ch.12.  s 199 - 222
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (2011). Research on long-term sickness absence: The need for a wide methodological approach, In  Social aspects of illness, disease and sickness absence.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-480-3.  1.  s 9 - 18
 • Tellnes, Gunnar (2011). Aspects of sickness certification and work ability, In  Social aspects of illness, disease and sickness absence.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-480-3.  Ch.5.  s 83 - 92
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2010). The benefits of an holistic and salutogenic approach to rehabilitation and recreation, In  Ecology and forests for public health.  International Council for Scientific Development.  ISBN 978-9952-451-10-8.  Kapittel.  s 103 - 111
 • Lund, Johan; Wergeland, Ebba; Lyse, Tone & Tellnes, Gunnar (2010). Identification of occupational risk factors by interviewing injured workers in an out-patient clinic. Italian Journal of Public Health.  ISSN 1723-7815.  7(2), s 59- 68
 • Tellnes, Gunnar (2010). The Nature-Culture-Health Concept, In  Ecology and forests for public health.  International Council for Scientific Development.  ISBN 978-9952-451-10-8.  The Nature-Culture-Health Concept.  s 62 - 66
 • Tellnes, Gunnar (2010). Urbanization and Nature-Culture-Health Activities. Materia Socio Medica.  ISSN 1986-597X.  22(4), s 216- 218
 • Tellnes, Gunnar & Lund, Johan (2010). Informatic Based Injury Prevention and Safety Promotion in the Local Community. Acta Informatica Medica.  ISSN 0353-8109.  18(4), s 220- 224
 • Elvsåshagen, Harald; Tellnes, Gunnar & Abdelnoor, Michael (2009). Gir tidlig vurdering og behandling hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering reduksjon i langtidsfravær hos sykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer?. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  19(2), s 219- 222
 • Tellnes, Gunnar (2009). Et liv i medisinens randsoner. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  (4), s 530- 535
 • Lund, Johan; Ytterstad, Børge & Tellnes, Gunnar (2008). Ulykker og skader, I:  Samfunnsmedisin.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  Kapittel 15.  s 229 - 241
 • Tellnes, Gunnar (2008). Salutogenese, I:  Samfunnsmedisin.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  Salutogenese.  s 455 - 459
 • Tellnes, Gunnar (2008). Samspillet Natur-Kultur-Helse i et medisinsk historisk perspektiv. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  5(3), s 264- 276
 • Tellnes, Gunnar (2007). Salutogenese - hva er det?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  4(2), s 144- 149
 • Tellnes, G; Lund, J; Sandvik, Leiv; Klouman, E & Ytterstad, Børge (2006). Long-term effects of community-based injury prevention on the island of Vaeroy in Norway: A 20-year follow up. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  34
 • Tellnes, Gunnar (2006). Doktorseilas i "De tusen øers land" - En medisinsk historisk reise i de nordlige farvann, I:  Allmennmedisinske spor. Fra Utrøst til Soria Moria.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-229-6.  kapittel.  s 139 - 147
 • Tellnes, Gunnar (2006). Health promotion through community building, In  Promoting The Public´s Health - EUPHA 2005 Conference Book.  Verlag für Gesundheitsförderung.  ISBN 3-929798-41-7.  kapittel.  s 123 - 127
 • Tellnes, Gunnar (2006). Kunst og natur langs veien til det gode liv, I:  Kunst, natur og livskvalitet.  Nature-Culture-Health International og Universittet i Oslo.  ISBN 978-8299745406.  Kapittel.  s 9 - 15
 • Tellnes, Gunnar (2006). Nature-Culture-Health as a Holistic Model, In  Science without Borders Transactions of the International Academy of Science.  International Council for Scientific Development.  ISBN 978-9952-25-049-7.  Kapittel.  s 81 - 86
 • Tellnes, Gunnar & Andresen, Ellen T. Kvalheim (2006). Legal Aspects of Prevention in Norway. Journal of Public Health Policy.  ISSN 0197-5897.  27, s 366- 375
 • Tellnes, Gunnar & Flotve, Ragna (2006). Roald Tellnes liv i kunsten, I:  Kunst, natur og livskvalitet.  Nature-Culture-Health International og Universittet i Oslo.  ISBN 978-8299745406.  Kapittel.  s 109 - 117
 • Tellnes, Gunnar; Larsen, Øivind & Flotve, Ragna (2006). Kunsten å la seg inspirere, I:  Kunst, natur og livskvalitet.  Nature-Culture-Health International og Universittet i Oslo.  ISBN 978-8299745406.  forord.  s 7 - 7
 • Batt-Rawden, KB & Tellnes, Gunnar (2005). Music and Health promotion. A case study, In  Urbanisation and Health. New Challenges in Health Promotion and Prevention.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-208-3.  Kapittel.
 • Holmboe-Ottesen, Gerd & Tellnes, Gunnar (2005). Urbanisation and public health challenges in Europe, In  Urbanisation and Health. New Challenges in Health Promotion and Prevention.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-208-3.  I Introduction.  s 15 - 26
 • Noack, H; Tellnes, Gunnar & Zeegers Paget, D (2005). Promoting the public's health: reorienting health polities, linking health promotion and health care. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  15
 • Paget, D; Ricardi, W; Tellnes, Gunnar; Delnoy, D & McCarthy, MI (2005). Ten statements on the future of public health in Europe, In  Urbanisation and Health. New Challenges in Health Promotion and Prevention.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-208-3.  Kapittel.
 • Tellnes, Gunnar (2005). Urbanization and European Publich Health Challenges, In  Public Health in Ôsterreich und Europa.  Pabst Science Publishers.  ISBN 3-89967-274-7.  Kapittel.  s 257 - 260
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2005). Nature-culture-health activities as a method of rehabilitation: an evaluation of participants' health, quality of life and function. International Journal of Rehabilitation Research.  ISSN 0342-5282.  28(2), s 175- 180
 • Batt-Rawden, KB & Tellnes, Gunnar (2005). Nature-culture-health activities as a method of rehabilitation: an evaluation of participants' health, quality of life and function. International Journal of Rehabilitation Research.  ISSN 0342-5282.  28, s 175- 180
 • Tellnes, Gunnar & Batt-Rawden, Kari (2005). Music and health promotion. A case study, In  Urbanisation and health. New challanges in health promotion and prevention.  Unipub forlag.  ISBN 8274772083.  ..  s 151 - 160
 • Karabeg, Dino; Tellnes, Gunnar & Karabeg, Almira (2004). NaCuHeal information design in public health: Synthetic research models of the Nature-Culture-Health Interplay. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  1(3), s 247- 251
 • Tellnes, Gunnar (2004). Fear of Activity and Musculoskeletal Sickness Absence, In  12th EUPHA conference. Urbanisation and Health. Abstract Supplement.  Oxford University Press.  Sickness Absence.  s 109

Se alle arbeider i Cristin

 • Tellnes, Gunnar & Claussen, Bjørgulf (2014). Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47619-9.  140 s.
 • Tellnes, Gunnar (2012). NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  76 s.
 • Tellnes, Gunnar (2012). The Nature-Culture-Health Interplay: From Environment Quality to Quality of Life. In: Gökçekus, Hüseyin; Türker, Umut; LaMoreaux, James W. (Eds.).Water in the Mediterranean Basin. Springer Earth Sciences Book. Berlin:. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-642-20334-3.  10 s.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (2011). Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-480-3.  287 s.
 • Tellnes, Gunnar; Larsen, Øivind & Flotve, Ragna (2006). Kunst, natur og livskvalitet. Nature-Culture-Health International og Universittet i Oslo.  ISBN 978-8299745406.  128 s.
 • Tellnes, Gunnar (2005). Urbanisation and Health. New Challenges in Health Promotion and Prevention. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-208-3.  368 s.
 • Tellnes, Gunnar (2005). Urbanisation and health. New challanges in health promotion and prevention. Unipub forlag.  ISBN 8274772083.  368 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tellnes, Gunnar & Dybdahl, Carina (2016). Book of Abstracts. Trygdeforskningsseminaret 40 år.
 • Irgens, Lorentz M.; Lie, Rolv T.; Kristensen, Petter; Tellnes, Gunnar; Bjertness, Espen & Lund, Johan (2015). Minneord Tor Bjerkedal. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  (23/6), s 39- 39
 • Tellnes, Gunnar (2015). Har du det bra?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(21), s 1968- 1968 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0898
 • Tellnes, Gunnar; Irgens, Lorentz M.; Kristensen, Petter; Larsen, Øivind; Vøllestad, Nina Køpke; Lie, Rolv T.; Bjertness, Espen; Wergeland, Ebba & Lund, Johan (2015). MINNEORD: Tor Bjerkedal. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(17) . doi: 10.4045/tidsskr.15.0755
 • Tellnes, Gunnar; Larsen, Øivind; Kristensen, Petter & Irgens, Lorentz M. (2015). Nekrolog: Tor Bjerkedal . Aftenposten.no.  (18/6)
 • Tellnes, Gunnar (2014). Husk pasientens individuelle plan. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134, s 958- 958
 • Tellnes, Gunnar (2014). Husk å henvise til rehabilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134, s 641- 641
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). Social factors of sickness absences and the significance of the nature-culture interplay in coping. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  22, s 129- 129
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). The benefits of nature-culture interplay on health, environment and wellbeing-Three evaluation studies. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  22(supp. 2), s 273- 273
 • Rosta, Judith; Tellnes, Gunnar & Aasland, Olaf Gjerløw (2012). Sickness absence and work stress of doctors in hospital and private practice. A Study on National Sample of Norwegian Doctors. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  22, s 75- 75
 • Tellnes, Gunnar (2012). Forord, I:  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  Forord.  s 4 - 4
 • Tellnes, Gunnar (2012). Gode råd for å forebygge sykemelding og uførhet, I:  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  kapittel.  s 66 - 66
 • Tellnes, Gunnar (2012). Historien om NaKuHel: Glimt fra tidlige år 1987-2012, I:  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  kapittel.  s 62 - 63
 • Tellnes, Gunnar (2012). Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet?. Utposten.  ISSN 0800-5680.  41(8), s 23-24
 • Tellnes, Gunnar (2012). NaKuHel som modell for samhandling, I:  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  Abstract.  s 14 - 14
 • Tellnes, Gunnar (2012). NaKuHel-konseptet; Definisjoner, begreper og verdigrunnlag, I:  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  kapittel.  s 59 - 59
 • Tellnes, Gunnar (2012). Natur og kultur som folkehelse. Bygdeposten.  s 10- 11
 • Tellnes, Gunnar (2012). Natur, kultur og helse. Asker og Bærum Budstikke.  s 3- 3
 • Tellnes, Gunnar (2012). Samhandling om Natur og Kultur som Folkehelse, I:  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  Innledning.  s 6 - 7
 • Tellnes, Gunnar (2012). Veiviser i en jungel av rettigheter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(21), s 2413- 2413 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1086
 • Tellnes, Gunnar (2012). Verdigrunnlaget i NaKuHel-konseptet, I:  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  kapittel.  s 60 - 61
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2011). The salutogenic approach to rehabilitation. Materia Socio Medica.  ISSN 1986-597X.  23(1), s 13- 17
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (2011). Preface, In  Social aspects of illness, disease and sickness absence.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-480-3.  Forord.  s 3 - 4
 • Tellnes, Gunnar (2011). Framtidens samspill: Natur-Kultur-Helse, I:  Framtidsfrø - spirer til en bedre verden.  Abrakadabra forlag.  ISBN 978-82-7780-061-5.  Kapittel.  s 84 - 87
 • Tellnes, Gunnar (2011). Årsrapport 2010 for Seksjon for sosialmedisin og trygdemedisin – Gruppe for trygdemedisin 20 år: 1991-2011.
 • Wikström, Britt-Maj; Ingeberg, Mette H.; Tellnes, Gunnar & Batt-Rawden, Kari Bjerke (2011). Meaningful cultural activities and encounters increase a persons social capital and decrease individuals experiencing stress or anxiety.
 • Tellnes, Gunnar (2010). Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet?.
 • Tellnes, Gunnar (2010). Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin.
 • Tellnes, Gunnar & Furuberg, Merete (2010). Ecology and Forests for Public Health – an introduction, In  Ecology and forests for public health.  International Council for Scientific Development.  ISBN 978-9952-451-10-8.  Introduction.  s 8 - 8
 • Tellnes, Gunnar (2009). How can nature and culture promote health?. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  37(6), s 559- 561 . doi: 10.1177/1403494809342373
 • Tellnes, Gunnar (2009). Årsrapport 2008 for Seksjon for sosialmedisin.Tidligere kalt ”Seksjon for Arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for medisinsk historie”.
 • Tellnes, Gunnar (2008). Trygderegler for leger. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128, s 484- 484
 • Tellnes, Gunnar & Claussen, Bjørgulf (2008). Årsrapport 2007 - Seksjon for arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for medisinsk historie.
 • Larsen, Øivind; Nylenna, Magne & Tellnes, Gunnar (2007). Legerollen mellom klinikk og administrasjon. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  4(2), s 71- 72
 • Tellnes, Gunnar (2007). Gir kultur bedre helse og økt livskvalitet?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(24), s 3296- 3296
 • Tellnes, Gunnar (2007). Sustainable Nature-Culture-Health Interplay.
 • Tellnes, Gunnar & Lund, Johan (2007). Community Based Injury Prevention.
 • Karabeg, Dino; Tellnes, Gunnar & Karabeg, Almira (2005). Healthcare as a Power Structure.
 • Tellnes, Gunnar (2005). EUPHA in 2005 In: Abstract for the 13th Annual EUPHA Meeting. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  15, s 2
 • Tellnes, Gunnar (2005). Health promotion in the local community. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  15(3), s 552
 • Tellnes, Gunnar (2005). Positive and negative public health effects of urbanisation. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  15(5), s 552
 • Tellnes, Gunnar (2005). President's column. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  15(1), s 107
 • Tellnes, Gunnar (2005). The tsunamis put injuried prevention on the public health agenda. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  15(2)
 • Tellnes, Gunnar (2005). Trygderegler for leger. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  125(16), s 2239
 • Tellnes, Gunnar (2005). Violence and Injury Prevention: A Public Health Perspective. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  15(4), s 438
 • Tellnes, Gunnar & Batt-Rawden, KB (2005). Music and Health Promotion, In  Urbanisation and Health. New Challenges in Health Promotion and Prevention.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-208-3.  IV 14.  s 151 - 160
 • Tellnes, Gunnar; Karabeg, Dino & Culén, Alma (2005). Health Care as a Power Structure.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 17. sep. 2013 13:58