English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 2

Bildet viser en smilende kvinne med briller som står foran et bygg
Publisert 15. feb. 2022 10:00

Kvinner vet mindre om såkalt overdiagnostikk av brystkreft sammenlignet med andre spørsmål rundt mammografiscreening. Det er samtidig lite som tyder på at kvinner dropper mammografiscreening når de får mer informasjon.