English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • mariia-boganova Lovende funn for behandling av ødelagte hjerteklaffer 4. des. 2019

    Aortaklaffeforkalkning er en utfordrende tilstand for helsevesenet og for pasientene det gjelder. Det finnes ingen behandling utover kirurgi. Mariia Bogdanova disputerte nylig med en avhandling der hun ser på muligheten for en fremtidig farmakologisk behandling.

  • picture1-ms-970 Nytt genkart for Multippel Sklerose 28. nov. 2019

    Over 200 nye genvariasjoner som bidrar til økt risiko for Multippel Sklerose er funnet i en ny stor studie.

  • colourbox4314688 Kursing for riktigere antibiotikabruk nytter 21. nov. 2019

    Norske fastleger er opptatt av antibiotikaresistens og det er en klar reduksjon i forskrivning av antibiotika blant fastleger som har deltatt på kurs i riktigere antibiotikabruk.

Forskningsarrangementer

9. des. 2019 13:15 , Grønt auditorium, Laboratoriebygget 25, Ullevål sykehus

MD Soheir Hassan Ahmed at Institute of Health and Society will be defending the thesis “Prevalence of cardiovascular risk factors among Somalis living in Norway and Somaliland” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

10. des. 2019 13:15 , Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

MSc Kaja Christine Graue Berg at Institute of Clinical medicine will be defending the thesis "Integrated genomics of colorectal cancers: Identification of biological and clinical subgroups" for the degree of PhD (Philosophiae Doctor)

11. des. 2019 13:15 , Grønt auditorium, labbygget 25, Ullevål Sykehus

MD Siri Marie Solbakken at Institute of Health and Society will be defending the thesis “Hip fracture incidence and mortality: The impact of season, health status and urbanization” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).