Bruker kunnskapen fra Forskerlinjen daglig

Charlotte Knatten jobber som lege ved Barnemedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Charlotte Knatten

Charlotte Knatten. Foto: privat.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver i nåværende stilling?

– Det meste av arbeidstiden er jeg i akuttmottaket og på sengepost. I akuttmottaket er hovedoppgaven å vurdere hvor sykt barnet er, om det trenger innleggelse eller ikke, og hvilken behandling det skal ha. På sengepost er hovedoppgaven å gå visitt, følge opp behandlingstiltak og vurdere effekt, samt gjøre endel papirarbeid som å skrive epikriser, resepter og henvisninger.

Hvor lenge har du vært der?

– Siden desember 2014. Før jeg begynte der jobbet jeg på barnekirurgisk avdeling som LIS og Lektor i kirurgi.

Jeg har også jobbet på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og forsket på posttraumatisk stress og ettervirkninger hos de ansatte i departementene etter terrorangrepet i Regjeringskvartalet. 

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker samhandlingen med foreldre og barn. Det er variasjon i problemstillingene siden pediatri er et meget bredt fag, og jeg lærer stadig noe nytt av de engasjerte og dyktige kollegaene mine.

Hvorfor valgte du Forskerlinjen?

– Først og fremst valgte jeg Forskerlinjen fordi jeg hadde lyst til å forske selv og lære systematisk klinisk kunnskapsutvikling. Dessuten ønsket jeg å bli i Oslo og jobbe på et universitetssykehus, da jeg tenkte at det var taktisk med tanke på fremtidige jobbmuligheter å ta en ph.d. Etterhvert syntes jeg forskning var så gøy at jeg har fortsatt likevel, så det vil jeg si at er veldig heldig!

Hvilke erfaringer ga Forskerlinjen deg som du kan bruke i din jobb?

– Mens jeg forsket som forskerlinjestudent lærte jeg mye om barn som gulper og barn med spiseproblemer, en kunnskap jeg har nytte av nesten daglig. Jeg får mye trening i å holde foredrag og lære bort kunnskap. Det er nyttig når jeg underviser for medisinstudenter klinisk og har innlegg på internundervisning. Jeg har også lært mye om forskning som metode, og kan vurdere fagartikler på en måte jeg ikke kunne uten alle doktorgradskursene jeg gikk på Forskerlinjen.

Hvilke tips har du til studenter ved Forskerlinjen som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Ting er endret sammenlignet med da jeg var ferdig på studiet, men mitt inntrykk er at det oftest ordner seg for forskerlinjestudentene. På mange sykehus har de fra Forskerlinjen et fortrinn ved innstilling til turnusplasser. Når det gjelder LIS-stilling og faste stillinger tror jeg jobbmulighetene bedres ytterligere om man fullfører en ph.d fremfor å bare ta Forskerlinjen, selv om spesialistreglene er i stadig endring og ph.d teller mindre og mindre i spesialiseringsløpet. Jeg tror uansett at Forskerlinjen gir et fortrinn, og jeg anbefaler Forskerlinjen til alle som har lyst til å forske og som er innstilt på en litt barskere studietid.

Av Christina Heesch
Publisert 27. nov. 2015 15:11 - Sist endret 14. mars 2019 10:53