Mer om Forskerlinjen

Publisert 30. apr. 2018 20:00

En ny studie viser at Forskerlinjestudenter har 10 ganger så stor sannsynlighet for å gå videre med en doktorgrad.

Tre menn og en stor sjekk
Publisert 5. juli 2017 16:50

Jonas Skogestad vant Idéprisen 2017 med forskerlinje-prosjekt.

Eirik Klami Kristianslund
Publisert 26. apr. 2016 10:01

Eirik Klami Kristianslund er lege i spesialisering ved revmatologisk avdeling.

Rune Bruhn Jacobsen
Publisert 5. apr. 2016 15:04

Rune Bruhn Jacobsen er ortoped på Ahus og førsteamanuensis på UiO, og veksler mellom klinikk, undervisning og forskning. 

Monica Bjørge
Publisert 27. nov. 2015 15:49

Monica Bjørge er turnuslege i kirurgi og ortopedi.

Charlotte Knatten
Publisert 27. nov. 2015 15:11

Charlotte Knatten jobber som lege ved Barnemedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus.