– Forskningserfaringen gir en ydmykhet

Eirik Klami Kristianslund er lege i spesialisering ved revmatologisk avdeling.

Eirik Klami Kristianslund

Eirik Klami Kristianslund. Foto: Senter for idrettskadeforskning.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver i nåværende stilling?

–  Klinisk arbeid på revmatologisk avdeling. Diagnostisere og behandle pasienter med inflammatoriske leddsykdommer.

Hva liker du best med jobben din?

–  Jeg liker godt at jeg kan hjelpe folk både akutt og på lang sikt i et miljø med høy faglig kvalitet, god støtte fra erfarne kollegaer og et godt arbeidsmiljø.

Vi kan lindre leddplager akutt og gi medisiner som hindrer utvikling av leddplager over tid. Det er en fin kombinasjon av praktiske prosedyrer, som ultralyd og leddinjeksjoner, og krevende tankearbeid i diagnostisering og valg av behandling.

Hvorfor valgte du Forskerlinjen?

– Jeg hadde lyst til å forske! Jeg hadde fått tilbud om å være med på et veldig spennende prosjekt, og Forskerlinjen sørget for en god totalpakke som gjorde at det ble attraktivt å gjøre det.

Hvilke erfaringer ga Forskerlinjen deg som du kan bruke i din jobb?

– Forskerlinjen og egen forskning har gitt erfaring med styrker og svakheter ved forskning. Forskningserfaringen gir en ydmykhet for at kunnskapen vår ikke alltid er like sikker som man kan få inntrykk av, og gir kanskje et mer bevisst forhold til de valgene man gjør Jeg vet mer om hva som ligger bak studiene som refereres og er vant til å vurdere studier og artikler. Dette gjør at det er lettere å sette seg inn i bakgrunnen for valgene vi gjør under diagnostikk og behandling i klinikken.

Gjennom Forskerlinjen fikk jeg også innsikt i annen forskning enn min egen, blant annet gjennom Forskerlinjen-seminarer og Frampeik.

Etterhvert ønsker jeg å begynne med forskning på den avdelingen jeg jobber nå, noe som er mye lettere å gjøre parallelt med et spesialiseringsløp når jeg har fullført Forskerlinjen og PhD.

Hvilke tips har du til studenter ved Forskerlinjen som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Med Forskerlinjen er du veldig attraktiv! Du har vist at du har høy arbeidskapasitet, du kan mye om forskning og om å tilegne seg kunnskap og du har et veldig godt utgangspunkt for å gå videre med en PhD.

Selv om du ikke velger å forske har du bruk for forskningskompetansen i klinikken. Hvis du velger å gå videre med forskning kan du enten bygge videre på eget prosjekt eller starte på noe helt nytt.

Starter du på en stipendiatperiode på et annet prosjekt kommer du raskere inn i det enn andre gjør, du har tatt de de obligatoriske kursene og du kan derfor få mer ut av stipendiatperioden. Det kan brukes til å forske/publisere mer, men også til å ha overskudd til andre viktige oppgaver som formidling, samarbeid med andre grupper og utveksling.

Av Christina Heesch
Publisert 26. apr. 2016 10:01 - Sist endret 14. mars 2019 10:54