– En døråpner for å få jobbe med det du vil

Monica Bjørge er turnuslege i kirurgi og ortopedi.

Monica Bjørge

Monica Bjørge. Foto: privat

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver i nåværende stilling?

– Ta imot pasienter i akuttmottaket, samt ta imot listepasienter.

Hva liker du best med jobben din?

– Det er stor arbeidsbelastning og mange pasienter. Vi får sett mye forskjellig og blir stadig utfordret i jobben. Det er også et veldig godt arbeidsmiljø, med vennlige, hjelpsomme sykepleiere, LIS'er og overleger.

Hvorfor valgte du Forskerlinjen?

– Jeg trengte et avbrekk fra medisinstudiene midtveis, og ville bruke tiden til noe fornuftig. Jeg ble etterhvert satt i kontakt med avdelingen jeg nå tar doktorgrad ved, Molekylærbiologisk avdeling ved Rikshospitalet, som er en avdeling med særdeles høyt faglig og sosialt miljø.

Hvilke erfaringer ga Forskerlinjen deg som du kan bruke i din jobb?

– Gjennom forskerlinjen har jeg blitt god til å søke meg frem til relevant litteratur, og å være kildekritisk. Jeg har også blitt god på å strukturere arbeidsdagen min slik at jeg får tid til å gjøre alt jeg skal, og prioritere det som er viktigst. Rent praktisk har jeg ikke fått bruk for molekylærbiologiske metoder eller mikroskopering i turnustjenesten enda, men ser for meg at dette kan komme godt med videre i karrieren.

Hvilke tips har du til studenter ved Forskerlinjen som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Forskerlinjen og stillingen som ph.d-student har hjulpet meg i å få turnus på Drammen sykehus, noe jeg er veldig glad for. Jeg kommer til å disputere i løpet av neste år, og å søke på en LIS-stilling med ph.d vil dermed øke sjansen for å få jobbe der du vil med det du vil.

Forskerlinjen er en unik mulighet til å begynne på en doktorgrad under studiene, noe som forkorter hele løpet. Men Forskerlinjen er ikke for hvem som helst! 

For å greie å fullføre uten å måtte sette tilside alt som er sosialt, eller nedprioritere andre viktig ting, må du ha stor arbeidskapasitet og kunne prioritere.

Det er også viktig å finne et prosjekt du brenner for, som engasjerer, og som forhåpentligvis gir mulighet for utvidelse til ph.d etter endt forskerlinje.

Forskererfaring er viktig i fremtidlige jobbsøknader og åpner mange dører videre, men det vil også gode karakterer og relevant arbeidserfaring gjøre. Derfor vil de viktigste tipsene mine være å være ærlig med seg selv om hva du har tid og kapasitet til å gjennomføre. Finn et forskningsprosjekt du brenner for i en etablert gruppe med et godt sosialt miljø, er mitt beste råd.

Av Christina Heesch
Publisert 27. nov. 2015 15:49 - Sist endret 14. mars 2019 10:55