– Velg forskningsområde som er relevant for senere spesialisering

Rune Bruhn Jacobsen er ortoped på Ahus og førsteamanuensis på UiO, og veksler mellom klinikk, undervisning og forskning. 

Rune Bruhn Jacobsen

Rune Bruhn Jacobsen Foto: privat

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver i nåværende stilling?

–  Som lege i spesialisering i ortopedi er hovedoppgaven klinisk arbeid med pasienter. Men på et så stort universitetssykehus som AHUS er det flust med muligheter for involvering i større eller mindre forskningsprosjekter, og undervisning av medisinstudenter.

Hva liker du best med jobben din?

–  Variasjonen! Ortopedi er moro i seg selv, men kombinasjonen av klinikk, undervisning og forskning er ypperlig. Klinisk er læringskurven bratt i et så praktisk fag som ortopedien også er. 

Hvorfor valgte du Forskerlinjen?

–  Hvorfor ikke?! For meg virket det som en fantastisk mulighet, eller unnskyldning, for å fordype seg mer. Jeg byttet forskningsgruppe underveis i forskningsåret uten at det på noen måte gjør at jeg angrer, tvert i mot. 

Hvilke erfaringer ga Forskerlinjen deg som du kan bruke i din jobb?

–  Forskerlinjen og senere doktorgradstiden har gitt meg en solid forskningserfaring og ikke minst ferdighet til å sette seg inn i nye ting raskt, noe som kommer godt med i klinikken. 

Hvilke tips har du til studenter ved Forskerlinjen som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

–  Forskningserfaring vil alltid telle positivt, uansett om du ser for seg en jobb i klinikk eller ren forskning. Det er ingen fribillett til jobb men det er en hjelp. Har du vært heldig å velge deg et forskningsområde som viser seg å være direkte relevant for senere valg av spesialiet er det ingen ulempe. Men velg etter interesse, så får heller spesialiseringsvalg komme senere - du skal ha det gøy mens du holder på, så løser resten seg. 

Av Christina Heesch
Publisert 5. apr. 2016 15:04 - Sist endret 14. mars 2019 10:55