Utenlandsopphold

Kan jeg forske i utlandet når jeg går på Forskerlinjen?

Forskerlinjen har ingen utvekslingsavtaler slik du finner det i medisinstudiet, men du kan oppholde deg deler av fulltidsåret i utlandet hvis veileder har forskningssamarbeid med utenlandske forskere.

Du kan få godkjent studiepoeng for forskningsopphold ved utenlandsk institusjon, oppholdet må ha en varighet på minimum 2 uker for å få studiepoeng.

Se Utfyllende regel til § 8 - Opplæringsdel

Kriterier for godkjenning av forskningsoppholdet

 • Før utreise leverer du:
 1. Plan for oppholdet som utarbeides av deg og veileder, planen signeres av dere begge. Planen skal inneholde:
  • Navn og adresse til vertsinstitusjon
  • Kontaktinformasjon til veileder/kontaktperson ved vertsinstitusjonen
  • Planlagt varighet for oppholdet
  • En plan for gjennomføring av opplæringsdelen ved fakultetet dersom oppholdet har lengre varighet
  • En beskrivelse av mål for oppholdet, forskningsplan, hvilke metoder man skal lære/ta i bruk og veiledning.
 2. Bekreftelse fra vertsinstitusjonen som du legger ved planen.

Før utreise må plan for forskningsoppholdet godkjennes av Forskerlinjen.

For opphold utover fire uker kan du søke om støtte fra Lånekassen.

 • Etter oppholdet leverer du:
 1. En rapport for oppholdet. I rapporten beskriver du hva som er oppnådd, i hvilken grad planen er gjennomført og utbytte av forskningsoppholdet i forhold til forskningsprosjektet ved Forskerlinjen.
 2. Bekreftelse fra vertsinstitusjonen på fullført forskningsopphold
Publisert 6. nov. 2015 14:14 - Sist endret 22. sep. 2020 16:21