English version of this page

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Avdelingens forskning tematiserer kompetanseutvikling, symptomhåndtering, brukermedvirkning, eldreomsorg  og eHelse. Dette inkluderer forebygging, tidlig intervensjon, samhandling og (re)habilitering.

Studietilbud


Aktuelle saker

  • coral-group-photo-jpg CORAL prosjektmøte 15. des. 2020

    CORAL er et prosjekt som har som mål å utvikle ny kunnskap om behovet for og organisering av tannhelsetjenester for hjemmeboende eldre. Nylig samlet prosjektet seg til et digitalt møte.

  • gravitate_health-linkedin-cover-01 Stor europeisk innovasjonssatsing til UiO 16. nov. 2020

    Professor Anne Moen er koordinator for et nytt stort innovasjonsprosjekt, Gravitate-Health. 40 partnere fra 15 land er involvert i storsatsingen som skal utvikle digital og persontilpasset informasjon om medisiner.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publikasjoner

  • Størvold, Gunfrid Vinje & Jahnsen, Reidun Birgitta (2021). Current Physical Therapy Practice in Norway for Children With Cerebral Palsy. Pediatric Physical Therapy.  ISSN 0898-5669.  33(1), s 38- 45 . doi: 10.1097/PEP.0000000000000757
  • Valeberg, Berit Taraldsen; Dihle, Alfhild; Småstuen, Milada C; Endresen, Anne O & Rustøen, Tone (2021). The effects of a psycho-educational intervention to improve pain management after day surgery: A randomized clinical trial. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067. . doi: 10.1111/jocn.15659
  • Bredal, Inger Schou; Grimholt, Tine Kristin; Bonsaksen, Tore; Skogstad, Laila; Heir, Trond & Ekeberg, Øivind (2021). Optimists’ and pessimists’ self-reported mental and global health during the COVID-19 pandemic in Norway. Health Psychology Report.  ISSN 2353-4184. . doi: 10.5114/hpr.2021.102394 Fulltekst i vitenarkiv.
  Se flere publikasjoner
 

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 Oslo Stedkode: 521200