English version of this page

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Avdelingens forskning tematiserer kompetanseutvikling, symptomhåndtering, brukermedvirkning, eldreomsorg  og eHelse. Dette inkluderer forebygging, tidlig intervensjon, samhandling og (re)habilitering.

Studietilbud


Aktuelle saker

  • capable Internasjonal pris for forskingsinnovasjon 14. juni 2019

    Brukerstyrt helseinformasjon er grunnsteinen i CAPABLE. Den innovative og nytenkende tilnærmingen i prosjektet ble denne uken tildelt Thrillium II-prisen.

  • colourbox18093782 Medmenneskelighet viktig for pasienttillit 29. apr. 2019

    Ofte ses vennskapelige relasjoner mellom sykepleier og pasient som et problem, men en veldig rigid grensedragning kan stå i veien for god behandling, konkluderer en ny studie.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publikasjoner

  • Røe, Cecilie; Tverdal, Cathrine Buaas; Howe, Emilie; Tenovuo, Olli; Azouvi, Philippe & Andelic, Nada (2019). Randomized Controlled Trials of Rehabilitation Services in the Post-acute Phase of Moderate and Severe Traumatic Brain Injury – A Systematic Review. Frontiers in Neurology.  ISSN 1664-2295. . doi: 10.3389/fneur.2019.00557
  • Howe, Emilie Isager; Fure, Silje Christine Reistad; Linnestad, Anne-Margrethe; Ugelstad, Helene; SPJELKAVIK, Øystein; Enehaug, Heidi; Røe, Cecilie; Hellstrøm, Torgeir; Twamley, Elizabeth; Løvstad, Marianne & Andelic, Nada (2019). Participants’ Satisfaction with Compensatory Cognitive Training (CCT) as Part of a Vocational Rehabilitation Program. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  33, s 192- 193 . doi: 10.1080/02699052.2019.1608749
  • Linnestad, Anne-Margrethe; Løvstad, Marianne; Howe, Emilie Isager; Fure, Silje Christine Reistad; SPJELKAVIK, Øystein; Enehaug, Heidi; Groven, Karen Synne & Andelic, Nada (2019). There are Ups and Downs While Slowly Moving Forward, In a Way: Stories of Improvement and Treatment After Mild and Moderate Traumatic Brain Injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  33, s 182 . doi: 10.1080/02699052.2019.1608749
  Se flere publikasjoner
 

 

Kontakt

Stedkode: 521200