English version of this page

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Avdelingens forskning tematiserer kompetanseutvikling, symptomhåndtering, brukermedvirkning, eldreomsorg  og eHelse. Dette inkluderer forebygging, tidlig intervensjon, samhandling og (re)habilitering.

Studietilbud


Aktuelle saker

Arrangementer

13 sep.
08:30, Vika kino, Oslo

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

  Se flere publikasjoner
 

 

Kontakt

Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo Telefon: +47 22850560