English version of this page

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Avdelingens forskning tematiserer kompetanseutvikling, symptomhåndtering, brukermedvirkning, eldreomsorg  og eHelse. Dette inkluderer forebygging, tidlig intervensjon, samhandling og (re)habilitering.

Studietilbud


Aktuelle saker

  • hvl_logo2 HVL tilbyr ph.d.-kurs til forskerskolestudenter 5. mars 2021

    Programutvalget for ph.d.-programmet Helse, funksjon og deltakelse ved HVL har besluttet at forskerskolens studenter skal få prioritet ved opptak til elektive emner ved programmet.

  • coral-group-photo-jpg CORAL prosjektmøte 15. des. 2020

    CORAL er et prosjekt som har som mål å utvikle ny kunnskap om behovet for og organisering av tannhelsetjenester for hjemmeboende eldre. Nylig samlet prosjektet seg til et digitalt møte.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publikasjoner

  • Nyborg, Gunhild Alvik (2021). FHI må oppdatere sine råd. Dagbladet.no.
  Se flere publikasjoner
 

 

Kontakt

Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 2b 0373 Oslo Stedkode: 521200