English version of this page

Avdeling for sykepleievitenskap

Avdelingens forskning tematiserer kompetanseutvikling, symptomhåndtering, brukermedvirkning, eldreomsorg  og eHelse. Dette inkluderer forebygging, tidlig intervensjon, samhandling og (re)habilitering.

Aktuelle saker

  • 150116_oh_016 Få spesialistblikket 18. jan. 2019

    Sykepleiere med master i avansert geriatrisk sykepleie fra UiO sier at de har fått et nytt blikk som gjør dem i stand til å oppdage pasientens helseproblemer på et tidligere stadium.

  • appetitus-app-web-foto-oystein-horgmo Kostholdsapp styrket engasjementet for ernæring i eldreomsorgen 6. des. 2018

    Eldre pasienter ble mer bevisst hva de spiste og drakk gjennom bruk av kostholdsapp. Verktøyet gav også helsepersonell større tyngde og trygghet i deres veiledning av pasientene.

  • appetittus-foto-oystein-horgmo-uio(1) Tidligere brukermedvirkning for bedre digitale helsetjenester 28. aug. 2018

    Nettverket INNSIKT skal gjennom inkluderende brukermedvirkning utvikle flere forskningsprosjekter med nye metoder for å sikre bedre og mer tilgjengelige digitale helse- og velferdstjenester.

Arrangementer

31 jan.
07:45, Harald Schjelderups hus, Forsamlingssalen
13 mai
Store auditorium, bygg 4 (Tårnbygget), Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo
 
 

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 Oslo Stedkode: 521200