English version of this page

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Avdelingens forskning tematiserer kompetanseutvikling, symptomhåndtering, brukermedvirkning, eldreomsorg  og eHelse. Dette inkluderer forebygging, tidlig intervensjon, samhandling og (re)habilitering.

Studietilbud


Aktuelle saker

Arrangementer

Publikasjoner

  • Harris, Janet; Haltbakk, Johannes; Dunning, Trisha; Austrheim, Gunhild; Kirkevold, Marit; Johnson, Maxine & Graue, Marit (2019). How patient and community involvement in diabetes research influences health outcomes: A realist review. Health Expectations.  ISSN 1369-6513.  22(5), s 907- 920 . doi: 10.1111/hex.12935
  • Sørensen, Erik Elgaard; Kusk, Kathrine Hoffmann; Athlin, Asa Muntlin; Lode, Kirsten; Rustøen, Tone; Salmela, Susanne & Hølge-Hazelton, Bibi (2019). The role of PhD-prepared, hospital-based nurses: an inter-Nordic study. Journal of Research in Nursing.  ISSN 1744-9871.  24(7), s 470- 485 . doi: 10.1177/1744987119877213
  • Buschmann, Eva; Bryne, Einar; Jahnsen, Reidun Birgitta & Andersen, Guro Lillemoen (2019). Vi etterlyser mer forskning på de små hjernene. Aftenposten.
  Se flere publikasjoner
 

 

Kontakt

Stedkode: 521200