English version of this page

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Avdelingens forskning tematiserer kompetanseutvikling, symptomhåndtering, brukermedvirkning, eldreomsorg  og eHelse. Dette inkluderer forebygging, tidlig intervensjon, samhandling og (re)habilitering.

Studietilbud


Aktuelle saker

  • Annette Pedersen Annette Pedersen tildeles pris 28. juni 2021

    Tidligere forskerskolestudent, Annette Pedersen fra Aalborg, har sammen med sine medforskere mottatt prisen "Michael H. Agar Lively Science Award" for sitt arbeid med sosialt utsatte menn.

  • Bildet kan inneholde: skrift, elektrisk blå, merke, logo. HVL tilbyr ph.d.-kurs til forskerskolestudenter 5. mars 2021

    Programutvalget for ph.d.-programmet Helse, funksjon og deltakelse ved HVL har besluttet at forskerskolens studenter skal få prioritet ved opptak til elektive emner ved programmet.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publikasjoner

  • Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; Lindberg, Maren Falch; Aamodt, Arild; Lerdal, Anners; Bergvad, Ingvild Buset & Frøyen Lillegård, Julianne Helene (2021). Hva kan jeg forvente dersom jeg bli med i MultiKnee studien?. [www ].
  • Hellesø, Ragnhild; Svendsen, Edel Jannecke; Frederiksen, Kirsten & Norlyk, Annelise (2021). Similarities and differences in developing and educating Advanced Practice Nurses (APN) in two Nordic countries.
  • Hellesø, Ragnhild (2021). Forskning på tverrfaglig samarbeid og kontinuitet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten..
  Se flere publikasjoner
 

 

Kontakt

Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo