English version of this page

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Avdelingens forskning tematiserer kompetanseutvikling, symptomhåndtering, brukermedvirkning, eldreomsorg  og eHelse. Dette inkluderer forebygging, tidlig intervensjon, samhandling og (re)habilitering.

Studietilbud


Aktuelle saker

  • hvl_logo2 HVL tilbyr ph.d.-kurs til forskerskolestudenter 5. mars 2021

    Programutvalget for ph.d.-programmet Helse, funksjon og deltakelse ved HVL har besluttet at forskerskolens studenter skal få prioritet ved opptak til elektive emner ved programmet.

  • coral-group-photo-jpg CORAL prosjektmøte 15. des. 2020

    CORAL er et prosjekt som har som mål å utvikle ny kunnskap om behovet for og organisering av tannhelsetjenester for hjemmeboende eldre. Nylig samlet prosjektet seg til et digitalt møte.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publikasjoner

  • Brattgjerd, Jan Egil; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald & Strømsøe, Knut (2021). Intermediate dynamic compression and decreased posterior tilt with interlocked pins in femoral neck fixation in synthetic bone. Journal of Biomechanical Engineering.  ISSN 0148-0731.  143:074502(7), s 1- 7 . doi: 10.1115/1.4050282
  • Bentzen, Marte; Brurok, Berit; Roeleveld, Karin; Hoff, Mari; Jahnsen, Reidun Birgitta; Wouda, Matthijs Ferdinand & Baumgart, Julia Kathrin (2021). Changes in physical activity and basic psychological needs related to mental health among people with physical disability during the Covid-19 pandemic in Norway. Disability and Health Journal.  ISSN 1936-6574. . doi: 10.1016/j.dhjo.2021.101126 Vis sammendrag
  • Benis, Arriel; Tamburis, Oscar; Chronaki, Catherine & Moen, Anne (2021). One Digital Health: A Unified Framework for Future Health Ecosystems. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  23(2), s 1- 15 . doi: 10.2196/22189
  Se flere publikasjoner
 

 

Kontakt

Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 2b 0373 Oslo Stedkode: 521200