English version of this page

Personer - Side 2

Søk etter ansatte og studenter

Personer 26 - 50 av 335
Navn Telefon E-post Emneord
Bjornes, Ingrid Rebekka Førstekonsulent i.r.bjornes@medisin.uio.no
Bilde av Gunnar Aksel Bjune Bjune, Gunnar Aksel g.a.bjune@medisin.uio.no infeksjoner, Global helse
Bilde av Ida Torunn Bjørk Bjørk, Ida Torunn i.t.bjork@medisin.uio.no
Bjørnelv, Gudrun Maria Waaler Postdoktor g.m.w.bjornelv@medisin.uio.no
Bilde av Ragnhild Bjørneng Bjørneng, Ragnhild Seniorrådgiver +47 22850653 ragnhild.bjorneng@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning, Personaladministrasjon, Nettpublisering, Koordinering
Bilde av Trine Bjørner Bjørner, Trine Førsteamanuensis +47 22844695 +47 91593690 trine.bjorner@medisin.uio.no
Bilde av Ane Mari Bjørnæs Bjørnæs, Ane Mari Førstekonsulent +47 22844155 a.m.bjornas@medisin.uio.no Avdelingsstøtte, medisinstudiet, gjesteforskere, forskerbolig
Bilde av Line Blixt Blixt, Line line.blixt@medisin.uio.no Evidensbasert praksis, Teknologi, Kommunikasjon, Fysioterapi
Bogstrand, Stig Tore Professor II s.t.bogstrand@medisin.uio.no
Bilde av Hilde Bondevik Bondevik, Hilde Professor +47 22845387 +47 99797649 hilde.bondevik@medisin.uio.no
Bilde av Christine Råheim Borge Borge, Christine Råheim Førsteamanuensis +47 22845372 c.r.borge@medisin.uio.no
Bilde av Carolina Borges Rau Steuernagel Borges Rau Steuernagel, Carolina Postdoktor c.b.r.steuernagel@medisin.uio.no
Bilde av Grete Synøve Botten Botten, Grete Synøve g.s.botten@medisin.uio.no
Bilde av Line Kildal Bragstad Bragstad, Line Kildal Førsteamanuensis +47 22844621 +47 40200795 l.k.bragstad@medisin.uio.no Hjerneslag, Rehabilitering, Aldring, Eldre, Pårørende, Medvirkning, Metodeutvikling, Ergoterapi
Bilde av Victor Bredholt Bredholt, Victor Overingeniør +47 22850666 +47 92442236 victor.bredholt@medisin.uio.no Lokal-IT, Brukeradministrasjon, Brukerstøtte, Utskrift, Telefoni, E-post, kalender, Innkjøper, chat
Bilde av Mette Brekke Brekke, Mette Professor +47 22850604 +47 92832865 mette.brekke@medisin.uio.no
Bilde av Michael Bretthauer Bretthauer, Michael Professor michael.bretthauer@medisin.uio.no
Bilde av Knut Ørnes Brodahl Brodahl, Knut Ørnes k.o.brodahl@medisin.uio.no
Brown, Cullin Forsker cullin.brown@medisin.uio.no
Bilde av Dag Bruusgaard Bruusgaard, Dag dag.bruusgaard@medisin.uio.no
Bilde av Christina Marie Brux Brux, Christina Marie Rådgiver +47 22850613 c.m.brux@medisin.uio.no
Bilde av Anja Maria Lyche Brænd Brænd, Anja Maria Lyche Førsteamanuensis +47 22859202 a.m.l.brand@medisin.uio.no
Brøderud, Linn Benita Stipendiat l.b.broderud@medisin.uio.no
Buhl, Esben Selmer Forsker e.s.buhl@medisin.uio.no
Bilde av Emily Annika Burger Burger, Emily Annika Førsteamanuensis e.a.burger@medisin.uio.no