Jan Helge Solbakk

Bilde av Jan Helge Solbakk
English version of this page
Telefon +47 22844641
Mobiltelefon 99235752
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Antikkens filosofi og litteratur
 • Bioetikk
 • Bioetikk og skjønnlitteratur
 • Bioetikk og film
 • Bioetikk og menneskerettigheter
 • Forskningsetikk
 • Grunnlagsproblemer i medisinsk etikk
 • Global forskningsetikk og fordelingsrettferdighet
 • Medisinsk filosofi
 • Vitenskapsetikk

Undervisning

 • Grunnutdanningen i medisin
 • Doktorgradsprogrammet, Det medisinske fakultet
 • Master i internasjonal helse

Bakgrunn

 • Professor i medisinsk etikk, Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, UiO, 01.09.96-
 • Professor II i medisinsk vitenskapsteori og etikk, Senter for Internasjonal helse, Det medisinske fakultet, UiB, 15.02.96-31.03.11
 • Chief of Bioethics, UNESCO, Paris, 15.02.07-15.08.08
 • Leder Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, UiO, 01.09.96-14.02.07
 • Sekretær for Rådet for medisinsk forsknings etikkutvalg, 15.06.87-14.06.90
 • Sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komite for medisinsk og helserelatert forskning, 15.06.90-31.08.96
 • Dr. philos, UiO (Antikkens filosofi), 18.09.93
 • Doktorgradsstipendiat i medisinsk etikk (NFR) 1988-89
 • Cand. theol, UiO, juni 1989
 • Cand. med., UiO, desember 1987
 • Studentstipenidiat i medisinsk etikk (NFR) 1987-88
 • Fransk statsstipendiat i teologi, 15.10.85-15.07.86, Universitetet i Strasbourg, Frankrike
 • Studentstipend i teologi, 1.01.84-31.12.84, Maison Albert Schweitzer, Gunsbach, Frankrike
 • Legevikar, Psykiatrisk klinikk, Namdal sykehus, 1.04-31.09.85
 • Realfagsstudier (30 vektall kjemi og matematikk), Norges Lærerhøyskole, Trondheim, august 1976-juni 1978
 • Pleiemedhjelper, Rotvoll psykiatriske sykehus, 15.06-14.09.77
 • Pleiemedhjelper, Rotvoll psykiatriske sykehus, 15.06-14.09.78
 • Pleiemedhjelper, Namdal sykehus, 15.08.75-14.08.76

CV (pdf)

Priser

 • Teologisk embedseksamen, innstilling (Hovedkarakter: Laudabilis praeceteris)

Verv

 • Leder, International Society of Stem Cell Research’s (ISSCR) Ethics and Public Policy Committee, juli 2010-2013
 • Medlem, Comité Científico, Revista Redbioética/UNESCO (a Latin-American journal in bioethics), January 2010-
 • Member of the International Advisory Board of Journal of Medical Ethics
 • Medlem, Editorial Board, Basic Bioethics Series - The MIT Press, januar 2008-
 • Medlem, UNESCO’s Task force of experts set up in connection with the project Assisting Bioethics Committees, august 2008-
 • Medlem, the Biomedical Ethics Funding Committee, the Wellcome Trust, London, januar 2007-
 • Medlem av European and Developing Countries Clinical Trial Partnership’s Ethics Committee, januar 2006-
 • Medlem av en Expert STRATA Group, etablert av EU-kommisjonen for å utarbeide rapporten, Ethical, legal and social aspects of genetic testing: research, development and clinical applications, December 2002-May 2004.
 • Medlem av en arbeidsgruppe etablert av Europarådet for å utarbeide en protokoll vedrørende kapitlet om medisinsk genetikk I Europarådets Konvensjon om Biomedisin og menneskerettigheter, 1998-2003.
 • Leder av en ad hoc kommite etablert av Helsedepartementet for å utarbeide rapporten, Stamceller fra aborterte fostre og befruktede egg – medisinsk forskning, klinisk anvendelse og mulige alternativer, Oslo, oktober 1999-februar 2000.
 • Medlem av Menneskerettighetsutvalget, Den norske legeforening, 1992-2003.
 • Medlem av Bioteknologinemda, 1999-2004.

Samarbeid

 • Professor Juan Jorge Michel Fariña, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
 • Professor Volnei Garrafa, Universitetet I Brasilia, Brasil
 • Professor Roger Strand, Universitetet I Bergen

Publikasjoner

Solbakk JH. Development and Bioethics.In: H. ten Have (Ed.). Encyclopedia of Global Bioethics. Springer 2015: DOI 10.1007/978-3-319-05544-2_140-1. 

Solbakk JH. Movements and Movies in Bioethics: The Use of Theatre and Cinema in Teaching Bioethics. In: H. ten Have (Ed.). Bioethics Education in a Global Perspective. Springer 2015: 203-221. 

Solbakk JH. What is it to do good medical ethics? On the concepts of ‘good’ and ‘goodness’ in medical ethics. J Med Ethics 2015;41:12–16. doi:10.1136/medethics-2014-102310.

Solbakk JH. The whole and the art of medical dialectic: a platonic account. Journal of Medicine Healthcare and Philosophy 2014: 1 17:39–52 

Solbakk JH. Bioethics on the couch. Cambridge Quarterly of Health Care Ethics, 22, 3, 2013, 1–9. 

Solbakk JH, Vidal SM. Clinical research in resource-poor settings. In: H. ten Have & B. Gordijn. Compendium and Atlas of Global Bioethics. Springer, 2014: 527-550. 

Solbakk JH, In the ruins of Babel: Pitfalls on the way towards a universal language for research ethics and benefit sharing, Cambridge Quarterly of Health Care Ethics, 2011, 20: 341-355. 10 

Solbakk JH, Zoloth L. The Tragedy of Translation:The Case of ‘‘First Use’’in Human Embryonic Stem Cell Research. Cell Stem Cell, 2011, 8: 479-481. 

Solbakk JH. The principle of respect for human vulnerability and global bioethics. In: Chadwick R, ten Have H and Meslin E. (Eds), The SAGE Handbook of Health Care Ethics: Core and Emerging Issues. SAGE, Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington DC, 2011: 228-238. 

Solbakk, JH. Therapeutic doubt and moral dialogue. Journal of Medicine and Philosophy, 2004;29(1):93-118.

 • Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2020). Still a moral dilemma: How Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  21(1), s 1- 7 . doi: 10.1186/s12910-020-0458-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lemmo, Daniela; Martino, Maria Luisa; Cesaro, Adele Nunziante & Solbakk, Jan Helge (2020). Idiosyncratic ambivalence: A three-dimensional interpretative model to understand the non-adhesion of women to breast and cervical cancer screening.. Mediterranean Journal of Clinical Psychology.  ISSN 2282-1619.  8(3) . doi: https://doi.org/10.6092/2282-1619/mjcp-2563
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten; Robertsen, Annette; Alnæs, Anne Hambro; Cox, Shereen; Pedersen, Reidar & Bernabe, Rosemarie de la Cruz (2020). Back to WHAT? The role of research ethics in pandemic times. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  s 1- 16 . doi: 10.1007/s11019-020-09984-x Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Paranhos, Flávio R. L; Garrafa, Volnei & Solbakk, Jan Helge (2019). The Theory of Common Morality of Bernard Gert. Revista Brasileira de Bioética (RBB).  ISSN 1984-1760.  15(1), s 1- 14 . doi: 10.26512/rbb.v15i1.26866 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solbakk, Jan Helge (2019). Poetikk i praksis: Om det tragiske og komiske i medisinen. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  15(1), s 56- 65
 • Santos, Marcos L.; Solbakk, Jan Helge & Garrafa, Volnei (2018). The rise of reimbursement-based medicine: the case of bone metastasis radiation treatment. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  44(3), s 171- 173 . doi: 10.1136/medethics-2016-103607
 • Solbakk, Jan Helge (2018). You Can't Go Home Again - Bioethical Reflections on War Veterans and Refugees as Survivors, In Henk A.M.J ten Have (ed.),  Global Education in Bioethics.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-78983-5.  8.  s 119 - 151
 • Solbakk, Jan Helge (2018). You Can't Go Home Again: On the Conceptualization of Disasters in Ancient Greek Tragedy, In Dónal P. O'Mathúna; Vilius Dranseika & Bert Gordijn (ed.),  Disasters: Core Concepts and Ethical Theories.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-92721-3.  7.  s 87 - 104
 • Castillo, Camilo Hernan Manchola & Solbakk, Jan Helge (2017). Bioethics and imagination: Towards a narrative bioethics committed to social action and justice. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  43(3), s 166- 171 . doi: 10.1136/medhum-2016-011079
 • Allon, Irit; Ben-Yehudah, Ahmi; Dekel, Raz; Solbakk, Jan Helge; Weltring, Klaus-Michael & Siegal, Gil (2016). Ethical issues in nanomedicine: Tempest in a teapot?. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  20(1), s 3- 11 . doi: 10.1007/s11019-016-9720-7
 • Magelssen, Morten; Nortvedt, Per & Solbakk, Jan Helge (2016). Rationing at the bedside: Immoral or unavoidable?. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509.  11(4), s 112- 121 . doi: 10.1177/1477750916657664
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Development and Bioethics, In Henk ten Have (ed.),  Encyclopedia of Global Bioethics.  Springer.  ISBN 978-3-319-05544-2.  D.  s 1 - 15
 • Solbakk, Jan Helge (2015). What is it to do good medical ethics? On the concepts of ‘good’ and ‘goodness’ in medical ethics. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  41(1), s 12- 16 . doi: 10.1136/medethics-2014-102310
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Lost in delusion: Reflections on the Article: “The 50th Anniversary of the Declaration of Helsinki. Progress but Many Remaining Challenges”. Revista Redbioética.  ISSN 2077-9445.  5(1), s 79- 86
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Movements and Movies in Bioethics: The Use of Theatre and Cinema in Teaching Bioethics, In Henk A.M.J ten Have (ed.),  Bioethics Education in a Global Perspective. Challenges in global bioethics.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-94-017-9231-8.  16.  s 203 - 21
 • Solbakk, Jan Helge (2014). The whole and the art of medical dialectic: a platonic account. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  17(1), s 39- 52 . doi: 10.1007/s11019-013-9484-2
 • Haimes, Erica; Skene, Loane; Ballantyne, Angela J; Caulfield, Timothy; Goldstein, Lawrence C; Huyn, Insoo; Jonathan, Kimmelman; Robert, Jason S; Roxland, Beth E; Scott, Christopher T.; Solbakk, Jan Helge; Jeremy, Sugarman; Taylor, Patrick L & Testa, Giuseppe (2013). Position Statement on the Provision and Procurement of Human Eggs for Stem Cell Research. Cell Stem Cell.  ISSN 1934-5909.  12(3), s 285- 291 . doi: 10.1016/j.stem.2013.02.002
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Bioethics on the couch. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics.  ISSN 0963-1801.  22(3), s 1- 9 . doi: 10.1017/S0963180113000133
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Norway, In A.M.J., ten Have & B Gordin (ed.),  Handbook of Global Bioethics.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-007-2512-6.  Kapittel 74.  s 1347 - 1367
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Over ævne: Etikkens rolle i møte med hat, raseri og ekstreme handlinger, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  Kapittel.  s 145 - 160
 • Solbakk, Jan Helge (2013). The whole and the art of medical dialectic: a platonic account. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423. . doi: 10.1007/s11019-013-9484-2
 • Solbakk, Jan Helge & Vidal, Susana Maria (2013). Clinical Research in Resource-poor Settings, In A.M.J., ten Have & B Gordin (ed.),  Handbook of Global Bioethics.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-007-2512-6.  Kapittel 32.  s 527 - 550
 • Martinsen, Elin Håkonsen & Solbakk, Jan Helge (2012). Illness as a condition of our existence in the world: on illness and pathic existence. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  38(1), s 44- 49 . doi: 10.1136/medhum-2011-010108
 • Michel Farina, Juan Jorge & Solbakk, Jan Helge (2012). (Bio)ética: el cine como moderno teatro griego, I: Juan Jorge Michel Farina & Jan Helge Solbakk (red.),  (Bio)ética y cine: Tragedia griega y acontecimiento del cuerpo.  Letra Viva.  ISBN 978-950-649-363-9.  Kap. 2.  s 15 - 28
 • Solbakk, Jan Helge (2012). Bio(po)ética: De la tragedia griega a la narrativa cinematográfica, I: Juan Jorge Michel Farina & Jan Helge Solbakk (red.),  (Bio)ética y cine: Tragedia griega y acontecimiento del cuerpo.  Letra Viva.  ISBN 978-950-649-363-9.  Kap. 4.  s 41 - 78

Se alle arbeider i Cristin

 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46110-9.  390 s.
 • Michel Farina, Juan Jorge & Solbakk, Jan Helge (red.) (2012). (Bio)ética y cine: Tragedia griega y acontecimiento del cuerpo. Letra Viva.  ISBN 978-950-649-363-9.  193 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten; Robertsen, Annette; Alnæs, Anne Hambro; Cox, Shereen; Pedersen, Reidar & Bernabe, Rosemarie de la Cruz (2020). Høyrisikostudier på alle mennesker i Covid-19-sammenheng er etisk uforsvarlig. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Solbakk, Jan Helge; Bernabe, Rosemarie de la Cruz & Cox, Shereen (2020). Kynisk svar om TRIPS. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Solbakk, Jan Helge; Bernabe, Rosemarie de la Cruz & Cox, Shereen (2020). Mer enn symbolpolitikk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Vogt, Henrik; Solbakk, Jan Helge & Hofmann, Bjørn Morten (2019). The precision paradox in personalized medicine: How can uncertainty be reduced when statistics do not apply?.
 • Ljøsne, Isabelle Budin; Solbakk, Jan Helge; Harris, Jennifer Ruth & Myklebost, Ola (2018). Bringing personalized medicine to people.
 • Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen & Solbakk, Jan Helge (2018). Abortlov uten diskriminering. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 14- 15
 • Solbakk, Jan Helge (2017). Når systemet - ikke mennesket - settes i sentrum. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  28(3)
 • Solbakk, Jan Helge (2017). Skamløs etikk. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  28(2), s 40- 40
 • Solbakk, Jan Helge (2017). Trakassering - et mangehodet troll. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  28(4), s 36- 36
 • Solbakk, Jan Helge (2017). Varsling ved OUS - en høyrisikosport. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  28(1)
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Når foretaksmakten går pengemaktens ærend. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  (4), s 39
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Om forskere, forskningskulturer og folkefiender. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Pan(dem)isk om zika-viruset. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  s 42- 43
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Panisk om zika-pandemi. NRK Ytring.
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Uhendig håndbok om etikk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136, s 454 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1282
 • Solbakk, Jan Helge & Kierulf, Peter (2016). Hvor alvorlig tar OUS brudd på god forskningskultur?. NRK Ytring.
 • Solbakk, Jan Helge & Kierulf, Peter (2016). Stipendiater behandles som melkekyr. NRK Ytring.
 • Ljøsne, Isabelle Budin; Bentzen, Heidi Beate; Solbakk, Jan Helge & Myklebost, Ola (2015). Genomsekvensering i forskning krever ny tilnærming til samtykke. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2031- 2032 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0944
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Akademisk elefantiasis. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0270
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Aktiv dødshjelp - nye tall, gamle bekymringer. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  25(3)
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Glassperlespillerne. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  25(2), s 41
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Jeg er Fatima. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  25(1), s 41
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Når de beste ikke makter mer. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  25(4), s 41
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Torkel Brekkes brekninger. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Tragisk, men nødvendig. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (1), s 20- 20
 • Solbakk, Jan Helge & Hofmann, Bjørn (2015). Vrøvl om forskningsetikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Solbakk, Jan Helge; Sundin, Maj-Len; Fisknes, Ole Hermann & Slettebø, Haldor (2015). Vetoretten til dei pårørande bør avgrensast. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Ebolafrykt og mistillit. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  24(3), s 42
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Forankringspunkt i modernitetens tidsalder. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (2), s 202 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1467
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Forskning er ikke etterforskning. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Forskning for livet. Ærefrykt for døden. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Glamorøs matprat. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  (2), s 29- 29
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Høyres totalitære helselov. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: http://morgenbladet.no/debatt/2014/hoyres_totalitaere_helselov#.U3Xs6NQ4XIU
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Les teksten Høie. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Liberalisme på (ny)norsk. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Lidelsens komedie. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  24(2), s 46- 47
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Om det tragiske i medisinen. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  (4), s 36- 36
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Om å blande kortene i omskjæringsdebatten. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Pasientdata til salgs. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon og moralsk språkforvirring. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Magelssen, Morten & Solbakk, Jan Helge (2013). Tilslørende om ultralyd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013, 08. april). "Inge Lønning (1938-2013): Ved veis ende".  Klassekampen.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013, 06. april). "Inge Lønning til minne". Nekrolog over professor Inge Lønning.  Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013, 06. april). "Inge Lønning". Nekrolog.  Adresseavisen.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013, 08. april). "Takk, lærer". Nekrolog over Inge Lønning.  Bergens tidende.
 • Rommetveit, Kjetil & Solbakk, Jan Helge (2013). Hvem tjener på den genetiske nypaternalismen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Avkledd og dekodet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Blinde flekker i omskjæringsdebatten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Bør en terrorist få lov til å utdanne seg?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Den religiøse ateismen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Dikt og løgn i helsepolitikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Gransk dine grunner, Høie. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Hukommelse og fortrengning i helsepolitikken. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Hull i hodet om omskjæring. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Hva mener Jonas og Jens med "FELLES ANSVAR"?. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  23(2), s 48- 49
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Klar tale i helsepolitikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Kulturreiser og klasseklatring. Legekunsten.  ISSN 0804-1717.  23(1), s 48- 49
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Mange kikkere - flere overgrep. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Moralsk feighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Narrenes teater. NRK - www.nrk.no.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Pasienten som kunde. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Pervertert samhandling. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Privat godhet svekker FN. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Religion - brennbart stoff. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Snuoperasjonen fortsetter. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Støres fortielser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Tilslørende tale, Jonas Gahr Støre. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Tør Erna og Jonas si 'nei'?. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge & Kjetil, Rommetveit (2013). Tvilsom trygghet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Solbakk, Jan Helge & Kjetil, Rommetveit (2013). Tåkelegger fakta. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Solbakk, Jan Helge & Norderval, Øyvind (2013, 09. april). "Inge Lønning". Nekrolog.  Aftenposten.
 • Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar & Solbakk, Jan Helge (2012). Lege, student og medmenneske. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(10), s 1205
 • Solbakk, Jan Helge (2012). Bioetiske forblindelser. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 22. jan. 2020 13:03