Jan Helge Solbakk

Bilde av Jan Helge Solbakk
English version of this page
Telefon +47 22844641
Mobiltelefon 99235752
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Antikkens filosofi og litteratur
 • Bioetikk
 • Bioetikk og skjønnlitteratur
 • Bioetikk og film
 • Bioetikk og menneskerettigheter
 • Forskningsetikk
 • Grunnlagsproblemer i medisinsk etikk
 • Global forskningsetikk og fordelingsrettferdighet
 • Medisinsk filosofi
 • Vitenskapsetikk

Undervisning

 • Grunnutdanningen i medisin
 • Doktorgradsprogrammet, Det medisinske fakultet
 • Master i internasjonal helse

Bakgrunn

 • Professor i medisinsk etikk, Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, UiO, 01.09.96-
 • Professor II i medisinsk vitenskapsteori og etikk, Senter for Internasjonal helse, Det medisinske fakultet, UiB, 15.02.96-31.03.11
 • Chief of Bioethics, UNESCO, Paris, 15.02.07-15.08.08
 • Leder Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, UiO, 01.09.96-14.02.07
 • Sekretær for Rådet for medisinsk forsknings etikkutvalg, 15.06.87-14.06.90
 • Sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komite for medisinsk og helserelatert forskning, 15.06.90-31.08.96
 • Dr. philos, UiO (Antikkens filosofi), 18.09.93
 • Doktorgradsstipendiat i medisinsk etikk (NFR) 1988-89
 • Cand. theol, UiO, juni 1989
 • Cand. med., UiO, desember 1987
 • Studentstipenidiat i medisinsk etikk (NFR) 1987-88
 • Fransk statsstipendiat i teologi, 15.10.85-15.07.86, Universitetet i Strasbourg, Frankrike
 • Studentstipend i teologi, 1.01.84-31.12.84, Maison Albert Schweitzer, Gunsbach, Frankrike
 • Legevikar, Psykiatrisk klinikk, Namdal sykehus, 1.04-31.09.85
 • Realfagsstudier (30 vektall kjemi og matematikk), Norges Lærerhøyskole, Trondheim, august 1976-juni 1978
 • Pleiemedhjelper, Rotvoll psykiatriske sykehus, 15.06-14.09.77
 • Pleiemedhjelper, Rotvoll psykiatriske sykehus, 15.06-14.09.78
 • Pleiemedhjelper, Namdal sykehus, 15.08.75-14.08.76

CV (pdf)

Priser

 • Teologisk embedseksamen, innstilling (Hovedkarakter: Laudabilis praeceteris)

Verv

 • Leder, International Society of Stem Cell Research’s (ISSCR) Ethics and Public Policy Committee, juli 2010-2013
 • Medlem, Comité Científico, Revista Redbioética/UNESCO (a Latin-American journal in bioethics), January 2010-
 • Member of the International Advisory Board of Journal of Medical Ethics
 • Medlem, Editorial Board, Basic Bioethics Series - The MIT Press, januar 2008-
 • Medlem, UNESCO’s Task force of experts set up in connection with the project Assisting Bioethics Committees, august 2008-
 • Medlem, the Biomedical Ethics Funding Committee, the Wellcome Trust, London, januar 2007-
 • Medlem av European and Developing Countries Clinical Trial Partnership’s Ethics Committee, januar 2006-
 • Medlem av en Expert STRATA Group, etablert av EU-kommisjonen for å utarbeide rapporten, Ethical, legal and social aspects of genetic testing: research, development and clinical applications, December 2002-May 2004.
 • Medlem av en arbeidsgruppe etablert av Europarådet for å utarbeide en protokoll vedrørende kapitlet om medisinsk genetikk I Europarådets Konvensjon om Biomedisin og menneskerettigheter, 1998-2003.
 • Leder av en ad hoc kommite etablert av Helsedepartementet for å utarbeide rapporten, Stamceller fra aborterte fostre og befruktede egg – medisinsk forskning, klinisk anvendelse og mulige alternativer, Oslo, oktober 1999-februar 2000.
 • Medlem av Menneskerettighetsutvalget, Den norske legeforening, 1992-2003.
 • Medlem av Bioteknologinemda, 1999-2004.

Samarbeid

 • Professor Juan Jorge Michel Fariña, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
 • Professor Volnei Garrafa, Universitetet I Brasilia, Brasil
 • Professor Roger Strand, Universitetet I Bergen

Publikasjoner

Solbakk JH. Development and Bioethics.In: H. ten Have (Ed.). Encyclopedia of Global Bioethics. Springer 2015: DOI 10.1007/978-3-319-05544-2_140-1. 

Solbakk JH. Movements and Movies in Bioethics: The Use of Theatre and Cinema in Teaching Bioethics. In: H. ten Have (Ed.). Bioethics Education in a Global Perspective. Springer 2015: 203-221. 

Solbakk JH. What is it to do good medical ethics? On the concepts of ‘good’ and ‘goodness’ in medical ethics. J Med Ethics 2015;41:12–16. doi:10.1136/medethics-2014-102310.

Solbakk JH. The whole and the art of medical dialectic: a platonic account. Journal of Medicine Healthcare and Philosophy 2014: 1 17:39–52 

Solbakk JH. Bioethics on the couch. Cambridge Quarterly of Health Care Ethics, 22, 3, 2013, 1–9. 

Solbakk JH, Vidal SM. Clinical research in resource-poor settings. In: H. ten Have & B. Gordijn. Compendium and Atlas of Global Bioethics. Springer, 2014: 527-550. 

Solbakk JH, In the ruins of Babel: Pitfalls on the way towards a universal language for research ethics and benefit sharing, Cambridge Quarterly of Health Care Ethics, 2011, 20: 341-355. 10 

Solbakk JH, Zoloth L. The Tragedy of Translation:The Case of ‘‘First Use’’in Human Embryonic Stem Cell Research. Cell Stem Cell, 2011, 8: 479-481. 

Solbakk JH. The principle of respect for human vulnerability and global bioethics. In: Chadwick R, ten Have H and Meslin E. (Eds), The SAGE Handbook of Health Care Ethics: Core and Emerging Issues. SAGE, Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington DC, 2011: 228-238. 

Solbakk, JH. Therapeutic doubt and moral dialogue. Journal of Medicine and Philosophy, 2004;29(1):93-118.

 • Cox Née Dawkins, Shereen; Solbakk, Jan Helge & Bernabe, Rosemarie de La Cruz (2022). Research ethics committees and post-approval activities: a qualitative study on the perspectives of European research ethics committee representatives. Current Medical Research and Opinion. ISSN 0300-7995. doi: 10.1080/03007995.2022.2115773.
 • Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2021). Navigating abortion law dilemmas: experiences and attitudes among Ethiopian health care professionals. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 22(1). doi: 10.1186/s12910-021-00735-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cox Née Dawkins, Shereen; Solbakk, Jan Helge & Bernabe, Rosemarie de la Cruz (2021). The role of research ethics committees after the approval of clinical trial protocols in the EU and the USA: a descriptive content analysis of international and regional normative documents. Current Medical Research and Opinion. ISSN 0300-7995. 37(6), s. 1061–1069. doi: 10.1080/03007995.2021.1905621.
 • Lemmo, Daniela; Martino, Maria Luisa; Cesaro, Adele Nunziante & Solbakk, Jan Helge (2020). Idiosyncratic ambivalence: A three-dimensional interpretative model to understand the non-adhesion of women to breast and cervical cancer screening. Mediterranean Journal of Clinical Psychology. ISSN 2282-1619. 8(3). doi: 10.6092/2282-1619/mjcp-2563.
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten & Robertsen, Annette [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Back to WHAT? The role of research ethics in pandemic times. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. s. 1–16. doi: 10.1007/s11019-020-09984-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2020). Still a moral dilemma: How Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 21(1), s. 1–7. doi: 10.1186/s12910-020-0458-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Paranhos, Flávio R. L; Garrafa, Volnei & Solbakk, Jan Helge (2019). The Theory of Common Morality of Bernard Gert . Revista Brasileira de Bioética (RBB). ISSN 1984-1760. 15(1), s. 1–14. doi: 10.26512/rbb.v15i1.26866. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solbakk, Jan Helge (2019). Poetikk i praksis: Om det tragiske og komiske i medisinen. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. 15(1), s. 56–65.
 • Solbakk, Jan Helge (2018). You Can't Go Home Again: On the Conceptualization of Disasters in Ancient Greek Tragedy. I O'Mathúna, Dónal P.; Dranseika, Vilius & Gordijn, Bert (Red.), Disasters: Core Concepts and Ethical Theories. Springer Nature. ISSN 978-3-319-92721-3. s. 87–104. doi: 10.1007/978-3-319-92722-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solbakk, Jan Helge (2018). You Can't Go Home Again - Bioethical Reflections on War Veterans and Refugees as Survivors. I ten Have, Henk A.M.J (Red.), Global Education in Bioethics. Springer Nature. ISSN 978-3-319-78983-5. s. 119–151. doi: 10.1007/978-3-319-78984-2.
 • Santos, Marcos L.; Solbakk, Jan Helge & Garrafa, Volnei (2018). The rise of reimbursement-based medicine: the case of bone metastasis radiation treatment. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. 44(3), s. 171–173. doi: 10.1136/medethics-2016-103607.
 • Castillo, Camilo Hernan Manchola & Solbakk, Jan Helge (2017). Bioethics and imagination: Towards a narrative bioethics committed to social action and justice. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. 43(3), s. 166–171. doi: 10.1136/medhum-2016-011079.
 • Magelssen, Morten; Nortvedt, Per & Solbakk, Jan Helge (2016). Rationing at the bedside: Immoral or unavoidable? Clinical Ethics. ISSN 1477-7509. 11(4), s. 112–121. doi: 10.1177/1477750916657664.
 • Allon, Irit; Ben-Yehudah, Ahmi; Dekel, Raz; Solbakk, Jan Helge; Weltring, Klaus-Michael & Siegal, Gil (2016). Ethical issues in nanomedicine: Tempest in a teapot? Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 20(1), s. 3–11. doi: 10.1007/s11019-016-9720-7.
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Development and Bioethics. I ten Have, Henk (Red.), Encyclopedia of Global Bioethics. Springer. ISSN 978-3-319-05544-2. s. 1–15. doi: 10.1007/978-3-319-05544-2.
 • Solbakk, Jan Helge (2015). What is it to do good medical ethics? On the concepts of ‘good’ and ‘goodness’ in medical ethics. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. 41(1), s. 12–16. doi: 10.1136/medethics-2014-102310.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Movements and Movies in Bioethics: The Use of Theatre and Cinema in Teaching Bioethics. I ten Have, Henk A.M.J (Red.), Bioethics Education in a Global Perspective. Challenges in global bioethics. Springer Publishing Company. ISSN 978-94-017-9231-8. s. 203–21. doi: 10.1007/978-94-017-9232-5_16.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Lost in delusion: Reflections on the Article: “The 50th Anniversary of the Declaration of Helsinki. Progress but Many Remaining Challenges”. Revista Redbioética. ISSN 2077-9445. 5(1), s. 79–86.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). The whole and the art of medical dialectic: a platonic account. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 17(1), s. 39–52. doi: 10.1007/s11019-013-9484-2.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Over ævne: Etikkens rolle i møte med hat, raseri og ekstreme handlinger. I Jupskås, Anders Ravik & Jupskås, Anders Ravik (Red.), Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademisk Forlag. ISSN 9788232101313. s. 145–160.
 • Solbakk, Jan Helge & Vidal, Susana Maria (2013). Clinical Research in Resource-poor Settings. I ten Have, A.M.J., & Gordin, B (Red.), Handbook of Global Bioethics. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-94-007-2512-6. s. 527–550. doi: 10.1007/978-94-007-2512-6_102.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Norway. I ten Have, A.M.J., & Gordin, B (Red.), Handbook of Global Bioethics. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-94-007-2512-6. s. 1347–1367.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). The whole and the art of medical dialectic: a platonic account. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. doi: 10.1007/s11019-013-9484-2.
 • Haimes, Erica; Skene, Loane; Ballantyne, Angela J; Caulfield, Timothy; Goldstein, Lawrence C & Huyn, Insoo [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). Position Statement on the Provision and Procurement of Human Eggs for Stem Cell Research. Cell Stem Cell. ISSN 1934-5909. 12(3), s. 285–291. doi: 10.1016/j.stem.2013.02.002.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Bioethics on the couch. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. ISSN 0963-1801. 22(3), s. 1–9. doi: 10.1017/S0963180113000133.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46110-9. 390 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbakk, Jan Helge (2021). Bio(po)ethics - didactic inspirations. I Mant, Madeleine & Mounsey, Chris (Red.), The History and Bioethics of Medical Education. Routledge. ISSN 9780367619350. s. 147–184.
 • Ishaq, Bushra; Aukrust, Pål; Diaz, Esperanza; Solbakk, Jan Helge; Bjertness, Espen & Tyssvang, Marius [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvorfor er koronasmitten så høy blant minoriteter? Vi trenger grundige analyser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge; Cox, Shereen; Bernabe, Rosemarie de la Cruz & Vidal Suarez, Susana Maria (2021). Covid 19, Comedy and Crimes against Humanity. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Solbakk, Jan Helge; Bernabe, Rosemarie de la Cruz & Cox, Shereen (2020). Kynisk svar om TRIPS. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Solbakk, Jan Helge; Bernabe, Rosemarie de la Cruz & Cox, Shereen (2020). Mer enn symbolpolitikk. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten & Robertsen, Annette [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Høyrisikostudier på alle mennesker i Covid-19-sammenheng er etisk uforsvarlig. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Vogt, Henrik; Solbakk, Jan Helge & Hofmann, Bjørn Morten (2019). The precision paradox in personalized medicine: How can uncertainty be reduced when statistics do not apply?
 • Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen & Solbakk, Jan Helge (2018). Abortlov uten diskriminering. Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 14–15.
 • Solbakk, Jan Helge (2017). Når systemet - ikke mennesket - settes i sentrum. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 28(3).
 • Solbakk, Jan Helge (2017). Varsling ved OUS - en høyrisikosport. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 28(1).
 • Solbakk, Jan Helge (2017). Trakassering - et mangehodet troll. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 28(4), s. 36–36.
 • Solbakk, Jan Helge (2017). Skamløs etikk. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 28(2), s. 40–40.
 • Solbakk, Jan Helge & Kierulf, Peter (2016). Hvor alvorlig tar OUS brudd på god forskningskultur? NRK Ytring.
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Om forskere, forskningskulturer og folkefiender. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Solbakk, Jan Helge & Kierulf, Peter (2016). Stipendiater behandles som melkekyr. NRK Ytring.
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Når foretaksmakten går pengemaktens ærend. Legekunsten. ISSN 0804-1717.
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Uhendig håndbok om etikk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136. doi: 10.4045/tidsskr.15.1282.
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Pan(dem)isk om zika-viruset. Legekunsten. ISSN 0804-1717. s. 42–43.
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Panisk om zika-pandemi. NRK Ytring.
 • Solbakk, Jan Helge & Hofmann, Bjørn (2015). Vrøvl om forskningsetikk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Når de beste ikke makter mer. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 25(4).
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Aktiv dødshjelp - nye tall, gamle bekymringer. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 25(3).
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Glassperlespillerne. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 25(2).
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Jeg er Fatima. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 25(1).
 • Ljøsne, Isabelle Budin; Bentzen, Heidi Beate; Solbakk, Jan Helge & Myklebost, Ola (2015). Genome sequencing in research requires a new approach to consent. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(22), s. 2031–2032. doi: 10.4045/tidsskr.15.0944.
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Torkel Brekkes brekninger. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Akademisk elefantiasis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135. doi: 10.4045/tidsskr.15.0270.
 • Solbakk, Jan Helge (2015). Tragisk, men nødvendig. Overlegen. ISSN 1503-2663. s. 20–20.
 • Solbakk, Jan Helge; Sundin, Maj-Len; Fisknes, Ole Hermann & Slettebø, Haldor (2015). Vetoretten til dei pårørande bør avgrensast. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Ebolafrykt og mistillit. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 24(3).
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Glamorøs matprat. Legekunsten. ISSN 0804-1717. s. 29–29.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Forskning er ikke etterforskning. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Forskning for livet. Ærefrykt for døden. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Høyres totalitære helselov. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Lidelsens komedie. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 24(2), s. 46–47.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Liberalisme på (ny)norsk. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon og moralsk språkforvirring. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Om å blande kortene i omskjæringsdebatten. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Les teksten Høie. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Forankringspunkt i modernitetens tidsalder. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.13.1467.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Pasientdata til salgs. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2014). Om det tragiske i medisinen. Legekunsten. ISSN 0804-1717. s. 36–36.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Snuoperasjonen fortsetter. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Gransk dine grunner, Høie. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Privat godhet svekker FN. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Hull i hodet om omskjæring. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Blinde flekker i omskjæringsdebatten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Religion - brennbart stoff. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Hukommelse og fortrengning i helsepolitikken. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Klar tale i helsepolitikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Bør en terrorist få lov til å utdanne seg? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Dikt og løgn i helsepolitikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Moralsk feighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Hva mener Jonas og Jens med "FELLES ANSVAR"? Legekunsten. ISSN 0804-1717. 23(2), s. 48–49.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Pervertert samhandling. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Støres fortielser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Mange kikkere - flere overgrep. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge & Kjetil, Rommetveit (2013). Tvilsom trygghet. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Tilslørende tale, Jonas Gahr Støre. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Pasienten som kunde. Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Den religiøse ateismen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013). "Inge Lønning". Nekrolog. [Avis]. Adresseavisen.
 • Solbakk, Jan Helge & Norderval, Øyvind (2013). "Inge Lønning". Nekrolog. [Avis]. Aftenposten.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013). "Takk, lærer". Nekrolog over Inge Lønning. [Avis]. Bergens tidende.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013). "Inge Lønning (1938-2013): Ved veis ende". [Avis]. Klassekampen.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013). "Inge Lønning til minne". Nekrolog over professor Inge Lønning. [Avis]. Vårt Land.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Narrenes teater. NRK - www.nrk.no.
 • Rommetveit, Kjetil & Solbakk, Jan Helge (2013). Hvem tjener på den genetiske nypaternalismen? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Solbakk, Jan Helge & Kjetil, Rommetveit (2013). Tåkelegger fakta. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Tør Erna og Jonas si 'nei'? Ytring : NRK.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Kulturreiser og klasseklatring. Legekunsten. ISSN 0804-1717. 23(1), s. 48–49.
 • Solbakk, Jan Helge (2013). Avkledd og dekodet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Magelssen, Morten & Solbakk, Jan Helge (2013). Tilslørende om ultralyd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ljøsne, Isabelle Budin; Solbakk, Jan Helge; Harris, Jennifer Ruth & Myklebost, Ola (2018). Bringing personalized medicine to people. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8377-210-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 25. apr. 2022 19:34