Mediekontakter

Vi hjelper deg raskt og effektivt med informasjon fra fakultetet og enhetene.

Fakultetet

Kaja Haldorsen

  • E-post: kaja.haldorsen@medisin.uio.no
  • Mobil: 997 22 009

Thomas Olafsen

For emner og institutter

Studier

Christina Heesch

Innovasjon

Institutt for helse og samfunn

Thea Cecilie Engelsen

Institutt for klinisk medisin

Eli Synnøve Gjerde

Institutt for medisinske basalfag

Kyrre Vigestad (i permisjon, kontakt Thomas Olafsen)

Publisert 8. feb. 2011 13:25 - Sist endret 27. sep. 2019 11:20