Mediekontakter

Vi hjelper deg raskt og effektivt med informasjon fra fakultetet og enhetene.

Fakultetet

Kaja Haldorsen

  • E-post: kaja.haldorsen@medisin.uio.no
  • Mobil: 997 22 009

Thomas Olafsen

For emner og institutter

Studier

Christina Heesch

Innovasjon

Institutt for helse og samfunn

Thea Cecilie Engelsen

Institutt for klinisk medisin

Julie Nybakk Kvaal

Institutt for medisinske basalfag

Kyrre Vigestad 

Publisert 8. feb. 2011 13:25 - Sist endret 28. feb. 2020 15:15