Aktuelle saker - Side 5

Bildet kan inneholde: person, hår, himmel, hånd, skulder.

Bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd. Vi arrangerer kurs i klinisk suicidologi 7.-9. november på Clarion Collection Hotel Gabelshus i Oslo, for leger og psykologer som arbeider med voksne. Søknadsfrist: 12. september.
Meld deg på

Bildet kan inneholde: yttertøy, frisyre, himmel, gatemote, menneskelig.

Ett av de viktigste funnene i denne studien er at blant ungdommer henvist til BUP for villet egenskade er det dem som begynner med denne atferden i svært ung alder som har høyest frekvens av selvskading og forekomst av selvmordsforsøk.

Les artikkelen: "Is age of self-harm onset associated with increased frequency of non-suicidal self-injury and suicide attempts in adolescent outpatients?" av Anne Brager-Larsen, Pål Zeiner, Ole Klungsøyr og Lars Mehlum.