Aktuelt

 • alexander-shustov-67 Opplevelse av mindre håpløshet gir redusert forekomst av selvmordsforsøk og selvskading blant ungdom 20. juni 2019 13:08

  Når ungdommene opplevde mindre håpløshet gjennom behandling fikk det langsiktige konsekvenser i form av redusert forekomst av selvmordsforsøk og selvskading. Ny artikkel i Journal of Child Psychology and Psychiatry fra Mehlum et al om langtidsoppfølgingen av ungdommer i DBT-studien viser flere viktige funn. Medforfatter Ruth-Kari Ramleth har gjort de fleste intervjuene.

 • kate-williams-92906-unsplash_illness Fysisk sykdom, sykefravær og selvmordsrisiko 20. juni 2019 12:37

  Studier har vist at mennesker med fysisk sykdom har økt selvmordsrisiko, men kunnskap om sammenhengen mellom sykefravær grunnet fysisk sykdom og selvmordsrisiko er begrenset.

  Denne studien har undersøkt forholdet mellom selvmordsrisiko og sykdom som fører til sykefravær for en rekke fysiske diagnoser, og har sett på sammenhengen mellom psykiske lidelser og sosioøkonomiske faktorer. Ny artikkel fra Tang, Mehlum, Mehlum og Qin, publisert i European Journal of Public Health

 • nssf_webbanner_820x320_norsk-2 Utlysning: Forskerstilling innen klinisk selvmordsforskning - søknadsfrist 12. juni 11. juni 2019 12:17

  Forskerstilling, 100 % fast (SKO 1109), er ledig ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

 • leves-dagskonferanse LEVEs dagskonferanse 2019 5. juni 2019 22:49

  "Snakk om selvmordstanker – det redder liv" var tema for LEVEs årlige nasjonale dagskonferanse som ble arrangert i Stavanger 3. juni med over 100 deltagere. Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) har som formål å støtte etterlatte og berørte ved selvmord og bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid. Årets konferanse hadde et vidt spekter av bidrag med alt fra erfaringskunnskap til forskning.

 • daan-stevens-371325-unsplash Kjenner du noen som bør få Olafprisen 2019? 22. mai 2019 10:26

  Send oss dine forslag innen 6. juni!

  Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med særlig innsats innen kunnskapsformidling, forskning eller annet vitenskapelig arbeid for å forebygge selvmord blant barn og unge. Prisen deles ut hvert år i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

  Et fagutvalg ledet av førsteamanuensis Anita Johanna Tørmoen forestår innstillingsarbeidet av kandidater. Forslag til kandidater med navn på kandidaten, kort begrunnelse og navn på forslagstiller kan sendes på e-post til: a.j.tormoen@medisin.uio.no.

  Les mer på LEVEs nettsider

Mer ...
Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 28. mai 2018 17:32