Aktuelt

 • jeremy-perkins-317087 Dødsårsaksregisteret – tall for 2018 6. des. 2019 17:41
  Nye data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge – et høyt antall som vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet. Av de 674 livene som gikk tapt i selvmord var det 202 kvinner, noe som er det høyeste absolutte antallet noensinne i Norge.

  472 menn tok sitt eget liv og den største økning ser vi her- ca 17,4 % flere enn i fjor (403 menn tok selvmord i 2017). - De høye tallene overrasker meg veldig, sier professor Ping Qin som leder registerforskningsgruppen ved NSSF.

 • odegard Å snakke med en psykolog en time i uka er ikke nok 26. nov. 2019 13:09
  Kia var tre år i behandling hos barne- og ungdomspsykiatrien i Tønsberg og opplevde at det var lite hjelp i behandling med én times psykologhjelp.
 • dbt.no 6. nasjonale konferanse om DBT - nye metoder i traumebehandling 11. nov. 2019 12:53

  Påmeldingen er nå åpnet! Konferansen finner sted 20.-21. april 2020, på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Early-bird billetter er tilgjengelig frem til 30 november.

  Dag 1 foreleser prof. dr med Martin Bohus over teamaet DBT-PTSD, en behandlingsform for kompleks PTSD. Denne dagen er åpen for alle - klinikere, brukere, studenter og andre. Dag 2 alternerer vi mellom plenumsforedrag og paralleller med praksisnære innlegg og workshops fra DBT-miljøet i Norge. Denne dagen er forbeholdt klinikere og helsepersonell.

 • debattselvmord1 Ny veileder om selvmordsomtale i mediene 8. nov. 2019 10:39

  Nå kommer en ny veileder som oppfordrer journalister til å være mer åpne, men fortsatt varsomme.

 • image-1 Suicide Research Summit 2019 - A Global Imperative 31. okt. 2019 13:04

  International Academy of Suicide Research og American Foundation for Suicide Prevention arrangerte 27.-30. november konferansen Suicide Prevention Research: A Global Imperative i Miami. 458 forskere deltok med 218 presentasjoner og 180 postere, og NSSF var representert med en rekke aktuelle forsknings- og forebyggingsprosjekter.

Mer ...
Publisert 17. sep. 2019 11:14 - Sist endret 17. sep. 2019 11:14