Aktuelle saker

 • helse-vest-kampanje-paske-20 Ta vare på hverandre 8. apr. 2020 17:40

  Mange har det ekstra tungt nå. Derfor er det viktigere enn noen gang å ta vare på hverandre. Ikke vær redd for å snakke om det som er vanskelig. Ta vare på de rundt deg, hold avstand og vask hendene. Film: Helse Vest

 • kartlegging-av-selvskading Demonstrasjonsfilm om kartlegging av selvskading 8. apr. 2020 11:13

  I denne filmen demonstrerer vi hvordan man kan kartlegge selvskading som ikke tidligere er kjent. Den viser et eksempel på hvordan helsepersonell i kommunene kan legge til rette for en samtale om selvskading, selvskadingens funksjon og kontekst, samt at kartlegging fører til en vurdering av videre tiltak. En utdypning av elementene i filmen, og en bredere tilnærming er beskrevet i kapittel 4 i Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord.

  Se også faktafilm om selvskading

 • srv_profil Ta e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering 3. apr. 2020 20:37

  Ta vårt e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering. Kurset skal styrke kompetansen til leger og psykologer i primærhelsetjenesten. Det lærer deg hvordan du kan gjøre en selvmordsrisikovurdering og sette i gang behandlingstiltak.

  Kurset er godkjent som valgfritt kurs (3 timer) til videre- og etterutdanning for allmennmedisin og barne og -ungdomspsykiatri, og det er godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologer (3 timer).

  Se også demonstrasjonsfilm om å lage en sikkerhetsplan

 • jan-baborak-o4ntgxwr5sc-unsplash Behandling under COVID 19-epidemien 31. mars 2020 16:21

  Spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern opprettholder i disse spesielle tider behandling til en rekke ulike pasientgrupper, inkludert de som i tillegg strever med selvmordsproblematikk eller selvskading.

 • paulius-dragunas-nhs0slan1is-unsplash Selvmord og forebygging under COVID-19-epidemien 31. mars 2020 16:20

  På grunn av Covid-19 epidemien står Norge i likhet med alle andre land overfor store utfordringer som vi bare delvis vet hvordan vi skal mestre og som vi ikke har oversikt over konsekvensene av. Situasjonen skaper store helsemessige, yrkesmessig og økonomiske utfordringer for den enkelte, for familier og grupper.

Mer ...
Publisert 17. sep. 2019 11:14 - Sist endret 11. mars 2020 13:48