Aktuelt

 • selvmordsforebygging – Å forebygge selvmord krever økt innsats 31. jan. 2019 12:35

  Hvordan reduserer vi antall selvmord blant de som har kontakt med psykisk helsevern, og er egentlig en nullvisjon veien å gå? Spørsmålene reises på årets nasjonale selvmordsforebyggingskonferanse.

  Les hele intervjuet på psykologisk.no

 • rapport-kartlegging2 1910 døde pasienter - rapport fra Kartleggingssystemet 10. jan. 2019 21:56

  I perioden 2008–2015 døde 1910 personer i selvmord under eller innen ett år etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus i Norge. Dette tilsvarer nesten halvparten av alle selvmord i befolkningen i samme periode og er vesentlig høyere enn hva som tidligere har vært kjent.

  Rapporten 1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie er skrevet av Fredrik A. Walby, Martin Ø. Myhre og Anine T. Kildahl. Den er utført som et ledd i arbeidet med å etablere Kartleggingssystemet. I rapporten presenteres resultatene fra den første nasjonale studien av selvmord blant personer i kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet, og er basert på en kobling av Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister. Til Kartleggingssystemet

 • img_0493 Ny avhandling om selvmord blant innvandrere i Norge 20. des. 2018 11:23

  Quirino Puzo disputerte ved NSSF, UiO, 29. november for Ph.D.-graden med «Suicide in Immigrant Population: Insights from Norwegian Population Registers».

 • andrew-neel-137513-unsplash(1) Selvmord i Norge i 2017 12. des. 2018 17:04

  I dag publiserte Folkehelseinstituttet dødsårsaksstatistikken for 2017, og 593 mennesker døde av selvmord i Norge - 403 menn og 190 kvinner. Antallet er litt lavere enn i 2016, men skiller seg ikke mye fra statistikken de siste årene. - Når jeg studerer dataene, ser jeg to viktige endringer som bekymrer meg i høy grad, sier professor Ping Qin som leder registerforskningsgruppen ved NSSF.

 • utlysning_statistiker Bli vår kollega - NSSF søker statistiker 3. des. 2018 13:17

  Ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er det ledig en stilling som statistiker knyttet opp mot senterets to forskningsgrupper: Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd og Registerforskning om selvmord og villet egenskade. Stillingen er for to år med mulighet for fast ansettelse. Mer informasjon og søk stillingen her

  Søknadsfrist: 11. januar 2019

Mer ...
Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 28. mai 2018 17:32