Aktuelle saker

 • colourbox41193142 Ny studie om helsearbeidere og suicidale pasienter 6. juli 2020 16:23

  Helsearbeidere som jobber med suicidale pasienter opplever jobben som kompleks. Det er viktig å kunne diskutere vurderinger med kollegaer og med pasienten det gjelder.

 • instagram-post-03 Det blir lettare å snakke om sjølvmord på nett 29. juni 2020 12:10

  Ein ny guide skal gjere det lettare å snakke om sjølvmord i sosiale media.

  – På høg tid, meiner Karoline Thorbjørnsen, leiar i foreininga Psykt ærlig.

 • stiftelsen-dam Folkeopplysning mot selvmord 20. juni 2020 18:10

  NSSF mottar, i samarbeid med Mental Helse og RVTS Øst, støtte fra Dam-stiftelsen til prosjektet "Folkeopplysning mot selvmord". Planen er å rulle ut en folkeopplysningskampanje innenfor rammen av en flernivåintervensjon i Østfold i løpet av 2021. Målet for folkeopplysningskampanjen er å senke tersklene for å søke hjelp for selvmordsatferd og psykiske vansker. Vi vil legge opp til et utstrakt samarbeid om selvmordsforbyggende arbeid i Østfold.

 • kyle-glenn-nxt5htlmlge-unsplash-(1) Migrantbefolkningens psykiske helse og behov for behandling i tilknytning til suicidal atferd 20. juni 2020 17:52

  Med økende migrasjon følger behov for kunnskap om migrantbefolkningens psykiske helse og behov for behandling i tilknytning til suicidal atferd. I denne studien sammenliknet man bruk av spesialisthelsetjenester hos flyktninger hos majoritetsbefolkningen 3 år før og etter et selvmordsforsøk og fant at flyktninger hadde lavere bruk av både psykiatriske og somatiske helsetjenester.

 • dbt_logo Hva bidrar forskningen ved NSSF med til det selvmordsforebyggende arbeidet? 19. juni 2020 11:06

  Dialektisk atferdsterapi (DBT) ble først utviklet av Marsha Linehan (1993) som behandling for voksne med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD) og gjentatt suicidal og selvskadende atferd. Mennesker med BPD har høy risiko for selvmordsatferd (Black, Blum, Pfohl & Hale, 2004) og er derfor en viktig gruppe å fokusere på i det selvmordsforebyggende arbeidet.

Mer ...
Publisert 17. sep. 2019 11:14 - Sist endret 11. mars 2020 13:48