Kurs og ressurser

Her finner du aktuelle kurs og nyttige ressurser i forbindelse med prosjektet "Folkeopplysning mot selvmord" i Østfold

Åpne kurs

Kurs Målgruppe Arrangør Tid/Sted Info
Oppfølging av etterlatte Kriseteam, ansatte i kommune og helseforetak Leve Østfold og NSSF 10. februar 2022 kl. 09.30-14.00  
E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering Fastleger og annet helsepersonell  NSSF E-læring ca. 2 t.   

Veilederkurs iFightDepression – internettbasert veiledet selvhjelpsprogram

Helsepersonell NSSF

E-læring

ca. 2 t.

 
Hvordan bli mer effektiv i å behandle depresjon og selvmordsfare

Fastleger og leger i primærhelsetjenesten i Østfold

NSSF

02.09.21 kl. 16-18

Digitalt

 
Hvordan bli mer effektiv i å behandle depresjon og selvmordsfare Fastleger og leger i primærhelsetjenesten i Østfold NSSF

23.11.21 kl. 18-20

Digitalt

 
Grunnkurs i forståelse og forebygging av selvmord og selvskading Kommunalt ansatte RVTS Øst

29.10.21  kl. 09.00-15.30

Digitalt Avgift: 200

 

Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd

Ansatte i spesialist-helsetjenesten RVTS Øst og RBUP

18.-19.11

Østfold

 

Introduksjonskurs i behandling av komplisert sorg/forlenget sorgforstyrrelse

Deg som ønsker å skaffe økt kompetanse i sorgbehandling og som jobber klinisk med pasienter NSSF

24.08.21  kl. 13.30-15.30

Digitalt

 
Trygg omtale av selvmord i media Redaktører og journalister  NSSF og Østfold redaktørforening

20.09.21  kl. 18-20

Fredrikstad litteraturhus

 

Kurs som kan arrangeres etter avtale

Kurs Målgruppe Arrangør Kontakt Informasjon
Førstehjelp ved selvmordsfare

Ansatte i helse- og sosialsektoren, undervisningssektoren, politiet, brann og redningstjenesten, forsvaret,et trossamfunn

Vivat

Egil Haga ehaga@uio.no

Mer info om  kurset her

Oppmerksom på selvmords-tanker. OPS! Alle over 18 år Vivat

Egil Haga ehaga@uio.no

 

Mer info om  kurset her

Samtale med personer i selvmordfare Frivillige i Røde Kors

Røde Kors Østfold

   
         

Nyttige ressurser

Selvmord og selvskading - veiledende materiell for kommunene om forebygging

Det veiledende materiellet skal gi råd til kommunene om planlegging og etablering av et helhetlig og godt tilbud for forebygging og oppfølging av selvskading og selvmord.

Nettsted om depresjon: iFightDepression

Nettsiden har målrettet informasjon til grupper i lokalsamfunnet: lærere, politi, tros- og livssynssamfunn og helsepersonell som kan bidra til å fange opp og gi støtte og hjelp til personer med depresjon.

Kommunal handlingsplan

En hjelp for kommuner til utarbeiding av kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Undervisningsfilm, Spørre om selvmordstanker SOS

Denne filmen fra Vivat selvmordsforebygging er en introduksjon til hvordan du kan oppdage selvmordstanker og hjelpe.

YAM, Youth Aware of Mental health

YAM – Youth Aware of Mental health er et helsefremmende og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge.

Demonstrasjonsfilm: Hvordan lage en sikkerhetsplan

En sikkerhetsplan er trinnvise mestringsstrategier som pasienten kan bruke ved økende selvmordstanker. Planen bør utarbeides i tidlig fase av behandlingen og kan oppdateres og utvikles videre ved behov. I denne filmen viser vi hvordan helsepersonell og pasient i samarbeid kan lage en slik sikkerhetsplan.

Demonstrasjonsfilm: Kartlegging av selvskading

I denne filmen demonstrerer vi hvordan man kan kartlegge selvskading som ikke tidligere er kjent. Filmen viser hvordan helsepersonell i kommunene kan legge til rette for en samtale om selvskading, selvskadingens funksjon og kontekst, samt at kartlegging fører til en vurdering av videre tiltak.

Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025

 

 

Publisert 14. juni 2021 17:16 - Sist endret 22. feb. 2022 09:51