Aktuelle saker 2013

Publisert 16. aug. 2013 11:15

20. augutst forsvarer SERAF-stipendiat Valborg Helseth avhandlingen for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mood disorders and psychotic disorders with co-occurring substance use disorders.

Publisert 5. apr. 2013 10:36

12. april forsvarer SERAF-stipendiat Ingunn Olea Lund avhandlingen for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pregnant women in Opioid maintenance treatment (OMT) : Maternal and neonatal outcomes.