Aktuelle saker 2013

Publisert 9. des. 2013 14:22

Forskere ved SERAF har publisert en artikkel i European Addiction Research som viser utviklingen i avhengighetsforskning i Europa og USA de siste 10 årene.

Publisert 3. des. 2013 10:24

I en artikkel også med bidrag fra SERAF beskrives hyppigheten av nyoppstått rusutløst psykose sammenlignet med hyppigheten av primærpsykose.

Publisert 15. nov. 2013 12:26

SERAF-stipendiat Marianne Riksheim har i samarbeid med kollegaer undersøkt det norske LAR-programmets utvikling gjennom 10 år. Studien er nylig publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of Substance Abuse Treatment.

Publisert 12. nov. 2013 16:13

I siste nummer av Tidsskrift for Den Norske Legeforening skriver forskere fra SERAF om naltreksonbehandling av opiatavhengige.  

Publisert 5. nov. 2013 14:52

3.–5. februar 2014 inviteres det til nasjonal konferanse om psykisk helse og rusmiddelforskning i Trondheim.

Publisert 23. okt. 2013 14:03

Helsedirektoratet avholder Alkoholkonferansen 2013 - «10 år etter rusreformen» 18. - 19. november. Påmeldingsfrist er 31.oktober

Publisert 21. okt. 2013 15:54

Resultatene fra studien ble nylig publisert i det velrennomerte tidsskriftet Addiction. Oppfølgingen som Balance tilbyr kan ha god effekt, men intervensjonen passer ikke for alle. 

Publisert 17. okt. 2013 15:13

I en nylig publisert studie i BMC Psychiatry har forskere fra SERAF undersøkt endringer i domfellelser fra dag til dag blant opioidbrukere over en periode på 9 år. Spesielt ble det undersøkt hvordan kriminalitet endret seg i overgangsperiodene inn til LAR-behandling og forut for avbrudd av LAR-behandling.

Publisert 11. okt. 2013 14:21

Torsdag 26 september hadde to forskere fra SERAF innlegg i Dagens Medisin

Publisert 7. okt. 2013 15:52

SERAF-stipendiat Gabrielle Welle-Strand med kollegaer publiserte nylig en artikkel i Acta Pediatrica om amming og neonatale abstinenser (NAS).

Publisert 3. okt. 2013 16:31

En studie av forskere ved SERAF og Folkehelseinstituttet publisert online i Archievs of Disease in Childhood tar for seg bruken av søvnmiddelet alimemazine, i Norge solgt under navnet Vallergan, blandt norske småbarn mellom 0 og 3 år.

Publisert 25. sep. 2013 12:55

SERAF har lyst ut en PhD-stipendiat stilling som vil arbeide med eHelse. 

Publisert 17. sep. 2013 10:10

Jørgen Bramness og Philipp Lobmaier har skrevet et debattinnlegg i Dagens Medisin der de argumenterer for at blåreseptforskriften også må gjelde for avhengighetslidelser.

Publisert 10. sep. 2013 11:16

«Norge er en «værsting» i Europa som ligger på overdosetoppen». Dette er en påstand som ofte dukker opp med referanse til EMCDDA’s statistikk over antall overdosedødsfall pr 1000 innbyggere.

Publisert 2. sep. 2013 11:09

SERAF-forsker Ayna Johansen har nylig publisert to artikler i tidsskriftene Inquiry og BMC Psychiatry

Publisert 16. aug. 2013 11:15

20. augutst forsvarer SERAF-stipendiat Valborg Helseth avhandlingen for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mood disorders and psychotic disorders with co-occurring substance use disorders.

Publisert 7. aug. 2013 11:32

I en nylig publisert studie i Addiction har forskere fra SERAF undersøkt domfellelser for beruset kjøring blant norske pasienter i LAR-behandling

Publisert 1. juli 2013 13:20

SERAF-forsker Håvar Brendryen, initiativtaker og prosjektleder, er sammen med andre tildelt forskningsmidler fra Folkehelseprogrammet til Norges forskningsråd for å finne ut om automatisert behandling levert med internett og mobiltelefoner kan hindre fullt tilbakefall til røyking etter en glipp.

Publisert 19. juni 2013 10:50

SERAF gratulerer kollega Øistein Kristensen (Forsker og overlege) ved Sørlandet Sykehus med utnevnelse til Ridder av St. Olavs orden.

Publisert 23. mai 2013 11:29

Som del av SERAFs satsing på internasjonalt samarbeid innleder naltreksongruppen i disse dager samarbeid med en NIDA-støttet studie i USA.

Publisert 22. mai 2013 11:02

I en fersk artikkel publisert i Addiction har Ingeborg Rossow fra SIRUS og Thomas Clausen fra SERAF undersøkt om gjennomsnittskonsumet av alkohol i en befolkning predikerer forekomsten av høykonsumenter av alkohol i befolkningen, også er gyldig i Afrikanske populasjoner.

Publisert 15. mai 2013 11:33

Fordypningskurs i rus og psykiatri er en del av SERAFs faste kursportefølje, som arrangeres hvert vårsemester. Det er anerkjente forelesere, relevant innhold og aktuelle temaer som blir tatt opp på kurset.

Publisert 23. apr. 2013 10:36

SERAF har lyst ut 2 PhD-stipendiat stillinger som vil arbeide med LAR-forskning. Søknadsfristen er 20. mai 2013. 

Publisert 19. apr. 2013 12:35

SERAF-forsker Håvar Brendryen er sammen med andre tildelt forskningsmidler fra National Cancer Institute i USA for å finne ut om det å legge til bruk av tekstmeldinger og automatiserte telefonsamtaler (IVR) øker gjennomføring og effekt av internettbaserte programmer for røykeslutt.

Publisert 5. apr. 2013 10:36

12. april forsvarer SERAF-stipendiat Ingunn Olea Lund avhandlingen for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pregnant women in Opioid maintenance treatment (OMT) : Maternal and neonatal outcomes.