SERAF får 16 millioner fra NFR til forebygging av opiodepidemi i Norge

Målet er å optimalisere behandlingen til pasienter med kroniske smerter.

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, leppe, kinn, frisyre.

Professor Svetlana Skurveit. Foto: UiO.

Bruken av sterke opioider øker i Norge. Samtidig er det flere pasienter enn tidligere som får opioder for kroniske smerter på resept.

Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det nå er flere som dør av overdoser med smertestillende opioider som okyskodon, enn fra heroin. 

Forebygge en opioidepidemi i Norge

I USA pågår det nå en epidemi i stor grad forårsaket av ukritiske forskrivninger av opioider til pasienter med kroniske smerter. Daglig dør 100 personer på grunn av overdoser med sterke smertestillende. Dette har ført til dramatiske helse- og samfunnsmessige konsekvenser for landet. Ved å være mer forsiktige og fornuftige i smertebehandlingen i Norge, mener forskere ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved UiO, vi kan unngå en tilsvarende utvikling her i landet.

– Men, vi har liberalisert tilgangen på sterke smertestillende i Norge i så stor grad at det kan føre til en epidemi av overdoser fra opioider i fremtiden, dersom vi ikke er oppmerksomme nå, sier Thomas Clausen, professor og senterleder.

SERAF har fått 16 millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet Preventing an Opioid Epidemic In Norway: Focusing on Treatment of Chronic pain (POINT), som ledes av professor Svetlana Skurtveit. Prosjektet skal bidra til å forebygge en potensiell opioidepidemi i Norge.

Bedre behandling av kroniske smerter

– POINT-prosjektets overordnede mål er å studere hvordan leger som skriver resepter på opioide smertestillende medisiner kan optimalisere behandlingen til pasienter med kroniske smerter, sier Skurtveit.

Hun forklarer at et mål er å undersøke om smertebehandling for pasienter med kroniske plager kan la seg gjøre uten å trappe opp bruken av opioider.

– En bedre smertebehandling vil øke pasientens livskvalitet og kunne gi økt deltakelse i arbeidslivet og samfunnet. I tillegg kan det forhindre uønskede konsekvenser av behandling med for mye opioider, sier hun.

Bekymret for utviklingen i Norge

Utviklingen i Norge bekymrer både ansatte i helsevesenet og helsemyndighetene. Likevel har vi lite kunnskap om pasientene som utvikler langvarig opioidbruk i behandling.

– Vår forståelse av de komplekse mekanismene bak opioidenes rolle i kronisk smertelindring er ikke tilstrekkelig. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan optimalisere behandlingen til pasienter med kroniske smerter for å redusere både sykdomsbyrden og samfunnsbyrden, sier Skurtveit.

Både registerdata, kvalitative metoder og e-helseintervensjon

I prosjektet skal forskerne bruke ulike metoder og datakilder, inkludert registerdata og kvalitative undersøkelser. I tillegg vil de utvikle og evaluere en e-helseintervensjon for å se om det kan være et verktøy for å redusere uheldig bruk av opioider i langvarig smertebehandling.

– Vi vil fokusere på smertepasienter og deres leger, ettersom en økende og problematisk opioidbruk nødvendigvis vil utvikle seg i samspillet mellom lege og pasient, forklarer hun.

Skal utvikle ny kunnskap og kompetanse

Tildelingen kommer fra Forskningsrådets Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Formålet er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger, står det på Forskningsrådets hjemmesider.

– Vi er veldig glade for å få mulighet til å gjennomføre dette prosjektet. Prosjektet skal gi viktig ny kunnskap om opioidbruk og konsekvenser av dette i Norge. I tillegg håper vi å øke forståelsen av pasientenes og legenes perspektiver på opioiders rolle i smertebehandling, sier Skurtveit.

Bredt samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeidprosjekt med Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune, Helse Stavanger, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, St. Olavs Hospital og NTNU.

Brukerorganisasjonene Foreningen for Kroniske Smerte pasienter, Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner og Norges Handikapforbund har vært viktige i utformingen av prosjektet og vil være viktige samarbeidspartene gjennom prosjektperioden.

– Forskning og utvikling av en sterkere kunnskapsbase omkring bruk av opioider ved behandling av kronisk smerte har de siste par årene vært et satsningsområde ved SERAF. Vi er derfor glade for tilliten vi er vist gjennom denne tildelingen av forskningsmidler for å styrke denne satsningen ytterligere, sier Clausen.

 

Kontakt

Les mer

 

Emneord: SERAF, opioider, rusforskning, Svetlana Skurtveit Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 17. des. 2020 13:01 - Sist endret 18. des. 2020 13:34