English version of this page

Fri prosjektstøtte til 20 MED-prosjekter

"Fri prosjektstøtte" (FRIPRO) retter seg mot «spesielt dyktige forskere» i ulike stadier av karrieren. Fakultetsledelsen gratulerer våre 20 mottakere av støtte i 2020-tildelingen.

Portrettbilder av de 20 mottakerne av støtte fra NFR

20 forskere fra MED vant fram i årets NFR-tildeling

Institutt for medisinske basalfag (IMB) har fått støtte til 6 prosjekter, Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har fått støtte til 7 prosjekter, Institutt for Helse og samfunn (Helsam) har fått støtte til tre prosjekter og NCMM har fått støtte til to prosjekter. Støtten tilsvarer 228,4 millioner.

– Jeg er svært stolt over våre forskeres store suksess ved årets tildeling av forskningsmidler til "Fri prosjektstøtte" fra Forskningsrådet, forteller forskningsdekan Jens Petter Berg. – Det er spesielt gledelig at alle tre instituttene og NCMM er representert og viser tydelig at fakultetets forskning har både kvalitet og bredde. Jeg gratulerer søkerne som har fått prosjektmidler og ønsker spesielt våre fire nye unge forskertalenter lykke til med prosjektene. Samtidig vil jeg understreke den harde konkurransen det er om midler fra Forskningsrådet utlysning av "Fri prosjektstøtte". En stor takknemlighet rettes til søkerne for det store arbeidet som legges ned i søknadene - både blant de som fikk midler og de som ikke gjorde det i denne omgangen - og til støtteapparatet rundt dem, sier forskningsdekanen.

Les mer om årets tildeling på Forskningsrådets nettsider: 2,65 milliarder kroner til nyskapende forskning.

Disse prosjektene og forskerne har fått støtte:

Kompetanse og samarbeidsprosjekt

Et formål med denne nye kategorien søknader er at prosjektene skal utvikle ny kunnskap som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

 • Svetlana Skurtveit, SERAF, Klinmed: Preventing an Opioid Epidemic In Norway: Focusing on Treatment of Chronic pain (POINT)” – 16. millioner. Les mer.

 • Ole Andreassen, Norment, Klinmed: “Depressive disorder in primary care – an integrated solution for improving treatment and preventing severe outcome” – 16. millioner. Les mer.

Unge forskertalenter

 • Andreas Lossius, IMB. Prosjekt: Decoding the B cell response in multiple sclerosis. Innstilt beløp: 8.000.000
 • Fabian Roth, IMB. Prosjekt: Axonal dysfunctions in Dravet Syndrome. Innstilt beløp: 8.000.000
 • Marieke KuijjerNCMM. Prosjekt: Large-scale personalized omics networks to model the disruption of gene regulation in cancer. Innstilt beløp: 7.984.000
 • Eva Cunha, NCMM. Prosjekt: Structural studies of the full-length human Vitamin C transporters: unravelling Vitamin C transport across the membrane. Innstilt beløp: 7.970.000

Forskningsprosjekter for fornyelse

Banebrytende forskning (FRIPRO)

 • Philippe CollasIMB. Prosjekt: Epigenetic encoding of the thermogenic capacity of human adipose tissue. Innstilt beløp: 12.000.000
 • Coen CampsteijnIMB. Prosjekt: NUCLEAR INTEGRITY: From Molecular Mechanism to Cell Fate. Innstilt beløp: 11.400.000
 • Anne SimonsenIMB. Prosjekt: Mechanisms of selective autophagy in neurodegenerative disease. Innstilt beløp: 12.000.000
 • Kjetil RøyslandIMB. Prosjekt: Stochastic differential equations for robust evaluation of cancer treatments with registry data. Innstilt beløp: 11.819.000
 • Anne Cathrine (Annetine) Staff, Klinmed. Prosjekt: The BRIDGE study: Bridging pregnancy and fetal microchimerism with longterm female maternal cardiovascular and neurovascular health. Innstilt beløp: 11.996.000 Les mer.
 • Jan Terje Andersen, Klinmed. Prosjekt: Next generation of tailor-made protein biologics. Innstilt beløp: 11.998.000. Les mer.
 • Espen Melum, Klinmed. Prosjekt: DUCT chip – Immune studies using a bile duct on a chip. Innstilt beløp: 12.000.000 Les mer.
 • Frode Lars Jahnsen, Klinmed. Prosjekt: Dissecting differentiation and diversification of gut macrophages. Innstilt beløp: 11.990.000 Les mer.
 • Kjetil Taskén, Klinmed. Prosjekt: Blocking regulatory T cells to restore immune function. Innstilt beløp: 11.933.000 Les mer.
 • Johanna Olweus, Klinmed. Prosjekt: Donor T-cell receptors targeting cells that propagate cancer. Innstilt beløp: 12.000.000 Les mer.
 • Michael BretthauerHelsam. Prosjekt: European Polyp Surveillance trials. Innstilt beløp: 11.974.000. Les mer.
 • Christoph GradmanHelsam. Prosjekt: How did the Antibiotic Pipeline run Dry? People, Infrastructures and Politics of Antibiotic Drug Development 1970-2010. Innstilt beløp: 12.000.000. Les mer.

Tematisk tildeling

 • Pål Gulbrandsen, Klinmed. Helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Prosjekt: MAny Providers, confused INFOrmation? Coordinated and tailored communication with older patients in hospital-home TRANSitions (MAPINFOTRANS). Innstilt beløp: 9.342.000. Les mer.
 • Ruth PrinceHelsam. Tema: Global helse. Prosjekt: Covid-19, Universal Health Coverage, and the Kenyan health system: a collaborative ethnographic study. Innstilt beløp: 12.000.000. Les mer.

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 18. des. 2020 12:45 - Sist endret 10. juni 2022 15:12