Forskergrupper ved Medisinsk klinikk (MDK)

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved Klinmed, UiO. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet. De fleste gruppene består av medlemmer fra både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS)

Akuttmedisinsk avdeling

Avdeling for endokronologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Gastromedisinsk avdeling

Geriatrisk avdeling

Hjertemedisinsk avdeling

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Lungemedisinsk avdeling

Nyremedisinsk avdeling

Avdeling for digital helseforskning

Klinikkens grupper på OUS

Publisert 4. okt. 2017 14:23 - Sist endret 15. sep. 2022 11:38