Jordi Requena Osete er tildelt pris for fremragende forskningsartikkel

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks forskergrupper ved sykehuset. For første halvår 2021 ble Jordi Requena Osete og kollegaer ved NORMENT tildelt pris for fremragende forskningsartikkel om stamcelleteknologi og effekt av medikamentell behandling med litium. 

Bildet kan inneholde: bukse, sko, menneskelig, stående, anlegg.

Prisene for fremragende forskningsartikler for første halvår 2021 ble tatt imot av (bak, fra venstre:) Srdjan Djurovic, Nina Haagenrud Schultz, Kaspar Broch, Sebastian Schultz, (foran:) Xiaojun Jiang og Magnus Reinsfelt Krogh. Foto: L. Kramer-Johansen, Oslo universitetssykehus.

Professor Srdjan Djurovic mottok prisen på vegne av forfatterne under en seremoni på Rikshospitalet i Oslo fredag 7. januar. Prisen er på 50 000 kroner og er øremerket til videre forskning. 

Komiteens begrunnelse for tildelingen var blant annet at forskningsarbeidet holder en svært høy metodologisk standard, og at det har en stor nyhetsverdi og potensiell gjennomslagskraft. Arbeidet er et viktig steg i forståelsen av hvorfor personer har ulik respons på medikamentet litium, som brukes ved behandling av bipolar lidelse. Resultatene kan derfor trolig brukes til å raskere finne optimal dose og fremme en mer målrettet behandling av den enkelte pasient. 

Les mer om prisutdelingen på sykehusets nettsider.

Les artikkelen her: Lithium increases mitochondrial respiration in iPSC-derived neural precursor cells from lithium responders.

Kontakt

Publisert 10. jan. 2022 14:46 - Sist endret 10. jan. 2022 14:46