English version of this page

EU-støtte gir 250 nye årsverk til MED

Det medisinske fakultetet får støtte til et nytt, stort internasjonalt postdoktorprogram – Scientia Fellows II, hvor både karriereutvikling for unge og lovende forskere og innovasjon er sentralt. Store aktører innen helsenæringen er med på laget.

Frode Vartdal og Hilde Nebb

STRÅLENDE FORNØYD: Dekan Frode Vartdal og prodekan Hilde Nebb mener postdoktorprogrammet Scientia Fellows II vil styrke forskning og innovasjon ved fakultetet ytterligere. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Programmet bygger videre på suksessen Scientia Fellows, som har ført til etableringen av de to karriéreutviklingsprogrammene Helseinnovatørskolen og Postdoktorprogrammet. Scientia Fellows II vil ha mer fokus på innovasjon enn det første programmet, i tillegg til at det vil legges til rette for et tettere samarbeid med næringslivet.

– Dette er kjempestort! Både for fakultetet og UiO! Finansieringen betyr at talentfulle internasjonale postdoktorer tiltrekkes forskningsmiljøene på Det medisinske fakultet og flere norske får muligheten til å reise ut. Scientia Fellows II gir videre et økt tverrfakultært samarbeid, og med helsesektoren og næringslivet, sier Hilde Nebb, prodekan for forskning og innovasjon ved Det medisinske fakultet (MED).

You can also read this article in English.

Med programmet får fakultetet 250 årsverk over en femårsperiode. Planlagt oppstart er i 2019, dermed overtar Scientia Fellows II for sin forløper – Scientia Fellows – som avsluttes samme år. Over 80 forskere har vært tilknyttet sistnevnte program siden oppstarten i 2014.

– Det at vi for andre gang har fått en stor bevilgning fra EU i skarp konkurranse viser at fakultetet og våre forskningsgrupper er konkurransedyktige internasjonalt, sier en fornøyd dekan Frode Vartdal.

Scientia Fellows: Se høydepunkter fra 2017

Fokus på verdiskapning

– Scientia Fellows II har fokus på forskningskvalitet og karriereutvikling som vårt første program, men det svarer i tillegg på et behov som våre helseforskere mangler i dag, nemlig tettere samspill og samarbeid med industri og næringsklynger for å øke verdiskapningen av den forskningen vi gjør, sier Nebb.

Hun understreker at nærkontakt med pasienter som trenger bedre behandling er en sterk driver for innovasjon. Dette har ført til at det de siste årene er blitt etablert en rekke nye helsebedrifter. Likevel er det et stort urealisert potensiale som vi håper Scientia Fellows II-programmet kan være med på å styrke.

– Med Scienta Fellows II vil både våre unge forskere og veiledere få mulighet til økt samarbeid med industri og næringsklynger og hjelp til å sette gode ideer ut i livet til det beste for pasienter, for verdiskapning og flere arbeidsplasser, sier hun.

Et sentralt element i det nye programmet er tettere samarbeid med helse- og næringssektoren. Noen av samarbeidspartnerne er Helse Sør-Øst RHF, Norway Health Tech, Thermo Fisher, AstraZeneca og næringsklynger i Norge og Europa.

– Det er mange grunner til at jeg ønsket å starte Scientia Fellows. Den første var ønsket om å øke mobiliteten av norske unge forskere til utlandet, da det er så viktig for de unges karriére, sier Nebb.

Videre ønsket Nebb å tiltrekke unge internasjonalt sterke forskere fra utlandet og å øke fakultetets internasjonalisering. Disse unge forskerne bringer med seg forskningsnettverk og kunnskap som er berikende for forskningen som gjøres på fakultetet.

Tverrfaglig samarbeid

Mange fagfolk har bidratt til å realisere Scientia Fellows, både på fakultetet og dets samarbeidspartnere.

– Scientia Fellows har på mange måter vært nybrottsarbeid. Aldri før har det vært et lignende program på universitetet, så her har vi gått opp stier. Takket være iherdig innsats fra våre forskere, støtte fra instituttene og administrativt personale ved hele fakultetet, har vi klart å gjennomføre dette på en svært vellykket måte. Med den nye satsingen Scientia Fellows II bygger vi videre på det gode arbeidet som allerede er lagt ned, sier Nebb.

Et tverrfaglig team, ledet av prodekanen, har jobbet med søknaden for Scientia Fellows II i mer enn ett år. I tillegg har postdoktorer fra Scientia Fellows-programmet og representanter fra Helse Sør-Øst RHF og næringslivet kommet med innspill til søknaden.

– En katalysator

Dekan Frode Vartdal mener en ny runde med Scientia Fellows vil styrke fakultetet ytterligere.

– Mest av alt betyr dette programmet at mange allerede sterke forskningsgrupper kan løfte seg betydelig, og det bidrar til at fakultetets internasjonale profil blir mye sterkere, sier Vartdal.

– Siden kvalitet på mange måter er «smittsomt», så ser vi også at stadig flere forskere og forskningsgrupper øker sine ambisjoner og prestasjoner. Sagt med andre ord, så mener jeg at Scientia Fellows-programmene er en katalysator for å forbedre kvaliteten på all forskning ved fakultetet, avslutter han.

Også Forskningsrådet omtaler EU-støtten til et nytt Scientia Fellows på sine nettsider. Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen oppfordrer flere til å benytte seg av samme mulighet.

– Jeg vil gratulere Det medisinske fakultet ved UiO med den anerkjente finansieringen de har lykkes i å få fra MSCA Cofund-ordningen til Scientia Fellows-programmet. Scientia Fellows-programmet er et glimrende initiativ og viser hvordan fakultetet jobber systematisk både med å rekruttere dyktige unge forskere og skaffe seg delfinansiering fra EU. Forskningsrådet oppfordrer flere norske institusjoner på institusjons- eller fakultetsnivå, å se på muligheten til å gjøre tilsvarende, sier Røttingen i en artikkel på Forskningsrådets nettsider.

Av Monica Bring Estensen
Publisert 7. mars 2018 13:15 - Sist endret 2. mai 2019 08:57